Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:

Pàgina: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 ()

per Nieves de la Flor; nflor@xtec.cat - 2 juliol 2013

AL-Altres - 78 descàrregues
Aquest curs està adreçat al professorat de Formació Professional de la família de Química, com a recurs per a millorar l'ús de l'anglès en els estudis d'aquesta família professional

per Maria Solanellas Casals - 31 maig 2013

MA-Matemàtiques - 337 descàrregues

- NIVELL EDUCATIU : 3r d’ESO. També pot servir per alumnes de 2n amb un bon nivell, o a 4t, com a material de reforç .

- CONTEXT D'IMPARTICIÓ: Curs semi presencial. Els alumnes treballen a l’aula i a casa, cadascú als seu ritme.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

Distingir si una igualtat algebraica és una identitat o una equació

Reconèixer els elements i el grau d’una equació.

Determinar si un nombre és solució d’una equació o no.

Reconèixer una equació lineal de dues incògnites i obtenir algunes solucions.

Determinar si un parell de nombres és solució o no d’un sistema d’equacions.

Classificar els sistemes de dues equacions amb dues incògnites segons el nombre de solucions.

Resoldre sistemes de dues equacions amb dues incògnites mitjançant els mètodes de substitució, d’igualació i de reducció.

 Plantejar i resoldre problemes reals mitjançant equacions o sistemes de dues equacions amb dues incògnites

RECURSOS

El curs està format per 3 apartats i formats per:

- - Introducció teòrica: A l’alumne se li donen totes les explicacions del tema que s’està treballant. Amb elles ha d’assolir tots els conceptes necessaris per després poder fer el seu treball.

- - Exercicis resolts, amb diferent grau de dificultat, com a model del procés a seguir per resoldre els exercicis.

- - Enllaços a vídeos que donen una explicació més clara i real del mecanisme de resolució .

- - Fitxes d’exercicis per practicar, amb diferent grau de dificultat.

per Neus Castañer i Ferruz - 10 maig 2013

MU-Música - 123 descàrregues
En aquest curs es presenten cinc mòduls que treballen cinc temes diferents.
S'ha completat el primer mòdul, el cànon, amb diverses activitats.
Està adreçat a alumnes de 3r curs de Primària (2n curs de Cicle Mitjà).

per Gerard Gutierrez Alsinella - 22 gener 2012

CN-Ciències de la naturalesa - 198 descàrregues
Treball dels diferents contigunts referents amb els animals.

per Concepción Corral Ruiz - 6 maig 2013

TE-Tecnologies - 94 descàrregues

per Joan Antoni Poley i Lluís. - 30 abril 2013

LC-Llengua catalana i literatura - 268 descàrregues
En aquest curs es treballen conceptes relacionats amb tots els tipus d'oracions compostes que tenim en Llengua Catalana. Hi trobareu esquemes i enllaços d'interès, a més de tot un seguit d'activitats pràctiques i molt variades. 

Els destinataris són els alumnes de sgon de Batxillerat. 

per Francesc Manel Ortiz Becerra - 22 gener 2013

TE-Tecnologies - 286 descàrregues
ABP i Moodle (2n ESO)

per Francesc Manel Ortiz Becerra - 22 gener 2013

TE-Tecnologies - 274 descàrregues
ABP i Moodle (1r ESO)

per Esperanza Tamayo - 20 gener 2013

IN-Interdisciplinar - 252 descàrregues

"ANIMALS MUSICALS" és un curs pensat per a què mestres/famílies acompanyin als alumnes en el seu aprenentatge. 

En aquest curs es treballa, de forma globalitzada, diferents tipus d'animals (petits, de granja i salvatges) mitjançant cançons, contes, documentals i activitats diverses. 

Tot això emmarcat a un entorn molt visual, agradable i intuïtiu.

per Jordi Bonfill - 17 gener 2013

AL-Altres - 150 descàrregues

Nivell educatiu al qual s’adreça

Formació Professional

Context d’impartació:

Aquest curs és un reforç de les sessions presencials realitzades en el centre i un eina de comunicació entre els alumnes, i entre alumne i professor.

També és pot fer servir per aquells alumnes matriculats en la modalitat semi- presencial, de totes maneres s’ha de tenir en compte, que els exàmens i les proves pràctiques s’han de realitzar presencialment.

Orientacions per al professorat:

El funcionament d’aquest Moodle consisteix en llegir els diferents temes que formen cada unitat formativa i realitzar les seves activitats. Cada activitat va relacionada amb un tema indicant-se o ve el nom o numero del tema, en lo qual s’aconsella que a mesura que anem llegint cada tema, tot seguit és realitzin les activitat corresponents a cada tema. Per acabar la unitat formativa hi ha un qüestionari final, que engloba tots els temes d’aquella UF.

També hi hauran activitats fora de línia que són les corresponents a les activitat pràctiques que s’han de realitzar en el taller.

En la part superior del curs , hi figuren les explicacions necessàries del funcionament del curs (vídeos tutorials, instruccions de funcionament, etc.)

Paraules Clau:

  • Manteniment
  • Electromecànic
  • CFGM
  • Tècniques
  • Fabricació
  • Mecanitzat
  • Manual
  • Màquina-eina

Objectius didàctics/ Competències:

Facilitar l’intercanvi d’arxius entre professor i alumne, tant teòrics com pràctics, per tal de complementar les classes presencials. Per als alumnes matriculats en la modalitat semi-presencial completar les hores no presencials i realitzar tasques per a comprovar que aquest conceptes han estat assolits.

Recursos:

Cada UF, està formada per diferents temes en format pdf. Per ha que l’alumne entengui millor alguns conceptes s’utilitzen: enllaços, vídeos, etc...

Activitats:

Les tasques que ha de realitzar l’alumne van encaminades a comprovar que aquest ha assimilat correctament conceptes i tècniques imprescindibles en el mecanitzat manual i amb màquina-eina d’un tècnic de manteniment electromecànic.

Criteris d'avaluació:

Mitjana ponderada de qualificacions. Aquesta nota serà una nota complementària a la resta de notes que és realitzen a classe, ja que manquen els controls teòric/pràctics de cada un dels temes.

Pàgina: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 ()