Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35 ()

per Beatriu Cuenca - 12 juliol 2012

CS-Ciències socials - 266 descàrregues
En aquest curs hi trobareu les pràctiques desenvolupades en un curs d' iniciació al moodle corresponent a aquesta matèria

per Ada Lahoz Aguilar - 12 abril 2012

CS-Ciències socials - 379 descàrregues
Curs per a 2n de l'ESO de ciències socials.

Es tracten els següents punts:

* Les civilitzacions extraeuropees al S.XV
* Causes dels descobriments europeus.
* Amèrica: descobriment i conquesta i conseqüències.


per Anna Pérez; Núria Cervera - 3 abril 2012

LC-Llengua catalana i literatura - 358 descàrregues
En aquest curs de moodle es treballa el text instructiu a partir d'escriure les instruccions de jocs que trobem a la web.

Es detalla la seqüència del procés en 5 apartats:

En el primer l'alumnat troba un llistat de jocs per tal de navegar lliurement i triar el joc que després hauran d'explicar.

En el segon apartat trobem les pautes: un exemple de text instructiu, l'AWALE, i  un enllaç d'ajuda per tal de tenir clar com s'estructura una frase i el text instructiu.

En el tercer apartat, "Ens organitzem", aquest curs de moodle ofereix una wiki per tal que cada alumne posi el seu nom i el joc triat, d'aquesta manera es pot evitar la repetició de textos.

En el quart apartat hi ha el fòrum per tal d'entrar i elaborar el text instructiu del joc triat.

I en el cinquè i últim apartat s'ofereix  la possibilitat de crear un joc a la web amb Scratch. 

per Núria Cervera, Anna Pérez - 3 abril 2012

LC-Llengua catalana i literatura - 257 descàrregues

Curs de moodle que treballa la llengua catalana d'una forma vivenciada, a

partir de fer les activitats proposades a cada capítol.

Les activitats es centren en el treball de la lectura comprensiva alhora que
utilitzen les eines 2.0, introducció i ús del correu electrònic, webs per geolocalitzar indrets, recerques per internet i participació en fòrums.

Amb aquest curs de moodle volem acompanyar a l'alumnat en la lectura del
llibre tot afavorint la comprensió lectora i l'expressió escrita.

per Isidre Prat Obradors - 29 març 2012

CN-Ciències de la naturalesa - 512 descàrregues

Aquest curs està indicat per al primer cicle d'ESO, primer o segon curs. Conté un conjunt de recursos i moltes activitats digitals per tal que els alumnes tinguin uns coneixements bàsics en aquest tema, que poden a la vegada reforçar o ampliar. És un tema essencial dins de les ciències naturals, el qual podran diversificar més endavant, si s'escau, en cursos superiors, per entendre diferents branques de la biologia, com la genètica, l'evolució, l'ecologia o la microbiologia.

Els objectius d'aprenentatge del curs són aquests:

1.- Conèixer les característiques innates dels éssers vius

2.- Distingir entre cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i virus.

3.- Identificar el Regne Monera com l’únic format per cèl·lules procariotes i els bacteris com els éssers vius que hi formen part.

4.-  Distingir, dintre dels 4 regnes eucariotes, els trets diferencials dels protistes, dels fongs, dels vegetals i dels animals, i les formes de vida dels principals grups d’éssers vius que formen part de cada regne.

per Xavier Jurado Ureña - 12 març 2012

TE-Tecnologies - 551 descàrregues

Aquest curs "Informàtica per Cicle Superior" neix a partir del treball realitzat durant uns quants anys amb les NTIC i ha agafat forma amb el projecte que havía de realitzar al curs D204 de Moodle on vaig descobrir una gran eina no tant sols per treballar la informàtica sinó altres àrees del currículum de primària.

· Autor/a: Francesc Xavier Jurado Ureña

· email de contacte de l'autor/a: xjurado@xtec.cat

· Nivell d’impartició: Cicle Superior de Primaria (5è – 6è)

· Context d'impartició: Elearning i suport classes presencials.

· Orientacions pel professorat: Si són necessàries, el curs adjunta als recursos una programació sobre les NTIC.

· Paraules clau: Noves tecnologies, TIC, informàtica, processador de text, full de càlcul, powerpoint, internet…

· Objectius, Recursos i Activitats:

Degut a la ràpida evolució de les NTIC l’escola ha de ser un punt de partida per ajudar a l’alumnat a situar-se en aquesta cursa informàtica i no quedar-se enrere en aquesta nova societat de la informació .
Al llarg de les etapes d’Infantil i Primària els alumnes són introduïts de mica en mica en el món de la informàtica treballant aquesta àrea com una competència on a més de treballar les TIC per si mateixes s’aprofiten com recurs per ampliació d’altres àrees i matèries.
Les activitats plantejades permetran assolir els coneixements respectant els ritmes personals d’aprenentatge dels alumnes a partir d’un ventall de material, que els facilitarà la resolució de les activitats i alhora l’assoliment dels objectius proposats, tenint present que també han de permetre que els alumnes com a ciutadans esdevinguin membres actius d’una societat més diversa, plural i més tolerant, tot contribuint a respectar el medi físic i virtual que ens envolta.

per Ada Lahoz Aguilar - 13 març 2012

CS-Ciències socials - 397 descàrregues

Curs sobre l'edat mitja amb qüestionaris i altres recursos. 

Els llibres guia són Vicens Vives i Teide.

Es treballen concretament les següents unitats:

* Europa a l'Alta Edat Mitja.

* Europa a la Baixa Edat Mitja

* Catalunya medieval.

per Ada Lahoz Aguilar - 12 març 2012

CS-Ciències socials - 334 descàrregues
Unitat creada per complementar el tema 6 (L'Islam. Al-Àndalus) del llibre de text Editorial Teide de 2n de l'ESO.
Conté un pràctic qüestionari i dos powers d'art, de creació pròpia.

per Anna Pérez; Núria Cervera - 4 març 2012

LC-Llengua catalana i literatura - 667 descàrregues
Curs de moodle adreçat a Cicle Superior de Primària dins l'àrea de llengua.

Són activitats a partir del llibre "Vols ser el nòvio de la meva germana" de la Maite Carranza corresponents a cada capítol.
Les activitats es centren en el treball de la lectura comprensiva alhora que utilitzen les eines 2.0, tant per fer geolocalitzacions, recerques per internet i webs de mitjans de comunicació, participar en fòrums o utilitzar el google traductor.

per Montserrat Roura Carol - 26 febrer 2012

CN-Ciències de la naturalesa - 370 descàrregues

La Seqüència Didàctica està pensada com un reforç per alumnes de Centres de Formació d’Adults que realitzen el curs de Química per accedir a Grau Superior.

Orientacions per al professorat: Amb aquesta seqüència didàctica es vol oferir als alumnes un espai de debat on plantejar hipòtesis sobre l’origen dels elements, per explorar amb calma les seves propietats i reflexionar sobre l’ordenació i classificació dels elements a la taula periòdica. A més es pretén mostrar que l’ordenació i la classificació són eines fonamentals pels científics.

Com es tracta d’un curs de suport a un curs presencial, la temporització va lligada al ritme a l’aula. El fòrum inicial on es formulen hipòtesis s’hauria de respondre abans de començar el tema. I l’activitat de consolidació, quan s’arribi al final del tema.

Paraules clau: Química, Taula periòdica,Ordenació dels elements, Configuració electrònica, Propietats atòmiques.

Objectius didàctics:

- Plantejar hipòtesis sobre la procedència dels elements químics

- Explorar les propietats dels elements químics

- Reflexionar sobre l’ordenació dels elements a la taula

- Valorar l’ordenació i la classificació com a eines científiques

S’han escollit recursos complementaris als de l’aula per tal que l’alumne aprengui per mitja de la propia exploració (webs interactives) i de la discussió (forums). De fet els fòrums són l'activitat principal que s’ha utilitzat al llarg de tota la unitat didàctica. Amb els fòrums es vol obrir espais de debat on els alumnes puguin expressar-se i compartir coneixements i dubtes amb els companys. Es pretén, així, motivar-los i afavorir la cooperació entre ells

En quant a l’avaluació s’han utilitzat dues escales, una pels fòrums i una altra per la resta d’activitats. Ambdues escales són qualitatives i el que es valora bàsicament és la participació. L’avaluació pel que fa algrau de coneixement assolit sol a ser tasca del propi alumne, mitjançant exercicis autocorrectius.

Pàgina: () 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35 ()