Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ()

per Aina Punsà - 29 setembre 2011

LE-Llengües estrangeres - 218 descàrregues

per Aina Punsà - 29 setembre 2011

LE-Llengües estrangeres - 222 descàrregues

per Silvia Lope; Fernanda Barrena; Lucia Cortinas; Isabel Mendes; Àngels Barbé; Rosa Roig; Roser Mas; Mercè Guerrero; Àngels Bayo Gil; Marta Bosch; Jaume Broto; Roser Bosch; Montse Roca Serrat; Fina Vert Ros; Montserrat Fuertes; Rosa Codolà - 16 setembre 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 443 descàrregues
NOTA: La còpia de seguretat restaurada a Alexandria ocupa 50,6 MB. Si voleu descarregar-vos una còpia de seguretat més petita (16,9 MB) cliqueu aquí. Després de restaurar-la haureu de desplegar els recursos IMS: cliqueu sobre cada recurs i tot seguit el botó "Desplega el paquet IMS".

Aquest itinerari forma part del projecte de batxillerat Biologia en context. Es treballa aquí els continguts relatius al metabolisme, així com l'estructura i funció de glúcids i lípids.
Es proposa començar l'itinerari a partir d’un context (una cursa de ciclisme) que permet que es generin una sèrie de preguntes a les que es donarà resposta a través dels coneixements que es van adquirint al llarg del tema.

El curs conté el material i l'enllaç a les activitats en format pdf, que podeu incloure als enunciats de tasques o altres activitats de Moodle per tal que l'alumnat lliuri el seu treball i pugui ser valorat i avaluat.

Elaborat amb la col·laboració del CDEC a partir del projecte Salters-Nuffield Advanced Biology. Disponible a l'ARC en forma d'Itinerari i al web del CDEC en forma de material navegable.

Altres cursos del projecte Biologia en context:

per Enric Mieza - 11 setembre 2011

TE-Tecnologies - 649 descàrregues
Aquest és un curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) d'acord amb la normativa LOE.

Les àrees competencials que cobreix son:

Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
(UC2298):
 • 2095311: Muntar equips microinformàtics.
 • 2021911: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.
 • 2095411: Reparar i ampliar equipament microinformàtic.

Operació de sistemes informàtics (UC2300):

 • 2021911: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.
 • 2095711: Mantenir i regular el subsistema físic en sistemes informàtics.
 • 2095911: Mantenir la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics.

per Glòria Llompart i Mallorqués - 24 agost 2011

EV-Visual i plàstica - 366 descàrregues

Aquest curs l’he plantejat com a suport de les classes d'Educació Visual i Plàstica de segon d'ESO. Inclou l'específicació d’alguns exercicis pràctics a dur a terme a l'aula així com materials de suport per a la seva presentació. En concret, la majoria d’exercicis en paper (DIN A3 o DIN A4) es troben agrupats en l’apartat 7 del curs.

El curs s’ha concebut com a:

 • repositori de recursos que han vist a l’aula
 • espai de reforç i aprofundiment dels conceptes explicats
 • espai de propostes compartides (activitats en parella, làmines individuals, comentaris en grup…)
 • i en definitiva, com a punt de connexió amb un espai més ampli d’aprenentatge.

Moltes de les presentacions casolanes penjades al curs són les que utilitzo a l’aula per tal de generar dubtes, debats i discussions a partir de les imatges o de les preguntes suggerides. Aquestes presentacions ppt, transformades a pdf per tal d'agilitzar el moodle, serveixen a l'alumnat per recordar els temes tractats, revisar conceptes i avançar en l'aprenentatge amb posteriors aplicacions en activitats pràctiques.

Espero que el curs us sigui útil!


per Roser Mas; Elena Gayan; Xavier Muñoz; Silvia Lope; Marta Bosch; Mercè Guerrero; Carme Taulés; Àngels Bayo; Fina Vert; Rosa Roig; Àngels Barbé; Sílvia Calvet; Montse Fuentes - 2 agost 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 749 descàrregues
NOTA: La còpia de seguretat restaurada a Alexandria ocupa 37,3 MB. Si voleu descarregar-vos una còpia de seguretat més petita (12,5 MB) cliqueu aquí. Després de restaurar-la haureu de desplegar els recursos IMS: cliqueu sobre cada recurs i tot seguit el botó "Desplega el paquet IMS".

A partir d’una malaltia genètica concreta, la fibrosi quística, s’estudia com canvis en l’estructura d’un gen, d’un fragment de DNA, poden donar com a resultat una malaltia que involucra tot l’organisme.
Es tracta d’un itinerari llarg, representa la meitat del primer curs de Biologia de batxillerat. El material es presenta en un entorn Moodle que el professorat pot descarregar i incloure en la plataforma del seu centre.

El curs conté el material i les activitats en format pdf, que podeu enllaçar als enunciats de tasques o altres activitats de Moodle per tal que l'alumnat lliuri el seu treball i pugui ser valorat i avaluat.

Elaborat amb la col·laboració del CDEC a partir del projecte Salters-Nuffield Advanced Biology. Disponible a l'ARC en forma d'Itinerari i al web del CDEC en forma de material navegable.

Altres cursos del projecte Biologia en context:

per Maria Jesús Monter Domec - 11 juny 2011

CS-Ciències socials - 486 descàrregues
PARTS DEL CURS:
 1. Època clàssica greco-romana
 2. Època contemporània I i II

CONTEXT
Complement/reforç: no es tracta d'un curs elearning, sinó d'un complement per al curs presencial.

OBJECTIUS
Els objectius d'aquest curs d'art són:
 • Apropar la matèria d'Història de l'art i els recursos TIC
 • Aprofitar la predisposició de bona part de l'alumnat envers aquestes tecnologies per oferir-ne una vessant educativa
 • Explorar les possibilitats del moodle en una matèria que d'entrada sembla lluny d'aquestes innovacions
 • Encetar una nova metodologia de treball
 • Aprofitar les dotacions informàtiques dels instituts
RECURSOS
He intentat utilitzar recursos diferents (de text, visuals... aliens o d'elaboració pròpia) per dos motius: posar la informació a l'abast d'un alumnat amb destreses i capacitats diferents i subministrar les dades necessàries per garantir el progrés de tothom.

ACTIVITATS
En les activitats, que són majoritàriament d'elaboració pròpia, he combinat les individuals i les col·laboratives -crec necessari l'esforç individual però també el contrast d'opinions i l'ajuda entre alumnes- les directes i les d'entrega -és motivador obtenir una correció instantània i també meditar, buscar i crear-, les senzilles i les de major dificultat...

CURSOS RELACIONATS
 1. L'art romà
 2. Neoclassicisme, Romanticisme i Realisme

per Victòria Oliu Subiranas - 10 maig 2011

MA-Matemàtiques - 2269 descàrregues
Es treballen els objectius curriculars de matemàtiques de 3r d'ESO amb activitats i recursos de diferents tipus: activitats GeoGebra interactives acompanyades d'exercicis d'observació i reflexió, propostes de treball amb material manipulatiu i treball col·laboratiu amb eines digitals. Els recursos i exercicis van agrupats en paquets SCORM, tots ells catalogats en ARC. Hi ha una selecció d'activitats JClic i alguns Quaderns Virtuals autoavaluables. L'alumnat pot treballar de manera individual, o en petits grups i també és convenient utilitzar la pissarra digital o un projector.

Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

Hi ha una versió anterior d'aquest curs a "Matemàtiques 3r d'ESO". El present curs és una actualització, renovació i ampliació de l'anterior.

per Xavier Eguiguren - 6 març 2011

MA-Matemàtiques - 696 descàrregues
 • Nom del curs: Matemàtiques a Cicle Mitjà de Primària
 • Nom i cognoms de l'autor: F. Xavier Eguiguren Huerta
 • email: feguigur@xtec.cat
 • Nivell educatiu: Primària
 • Context d'impartició: reforç de les activitats fetes a classe.
 • Orientacions pel professorat:
  L'alumnat d'aquest cicle desconeix molts procesos necessaris per navegar per un E.V.A.
  S'ha de tenir paciència i buscar, en part, la familiarització amb les diferents activitats que ofereix Moodle. Eines que acabarà de conèixer a Cicle Superior i que segur que li exigiran a Educació Secundària.
 • Paraules clau: matemàtiques, geometria, operacions, càlcul mental, numeració, estadística, mesura.
 • Objectius:
  • Familiaritzar-se amb un entorn EVA
  • Reforçar les activitats treballades a classe.
  • Iniciar-se en les TAC (Tècniques d'Aprenentatge Col·laboratiu).
 • Recursos i activitats: els recursos emprats s'adapten al nivell inicial que mostren els alumnes de 7-8 anys.
  Motivadors, dinàmics, visuals, ...
  Per una altra banda s'han afegit algunes activitats que els permeten treballar col·laborativament (wiki, base de dades, bitàcola, etc).
 • Criteris d'avaluació:
  S'ha construit un "qualificador" orientatiu. Pretén permetre al professorat fer una anàlisi final del potencial de Moodle en aquest aspecte.
  Es pot adaptar o modificar en posteriors utilitzacions per ajustar-ho a les necessitats de centre i/o grup.

per Ricard Sarabia - 12 abril 2011

TE-Tecnologies - 548 descàrregues
Moodle en pràctiques del curs de 1er d'ESO de l'Escola Andersen. Assignatura de Tecnologia impartida pel professor Ricard Sarabia
Pàgina: () 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ()