Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ()

per Montserrat Farell Pastor - 8 febrer 2011

IN-Interdisciplinar - 468 descàrregues
Es tracta d'un curs d'introducció a l'educació emocional adreçat a mestres d'Educació Infantil i primer cicle d'Educació Primària. Està distribuït per temes. Els primers són d'introducció al tema i després es comparteixen activitats i es promou el debat i l'aplicació de les activitats amb els alumnes.

per Glòria Casas Mir - 3 febrer 2011

LC-Llengua catalana i literatura - 843 descàrregues

Mercè Rodoreda i el seu Mirall trencat és un treball adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO o de Batxillerat en el qual es proposa un estudi d'aquesta obra literària.

L'objectiu és que sigui el propi alumnat, seguint unes pautes que se li faciliten, qui analitzi diferents aspectes de la novel·la: l'estructura, el temps i l'espai, els personatges i l'estil narratiu.

Està pensat com a treball trimestral: es calcula un mes i mig per llegir el llibre i un altre mes per a dur a terme les tasques proposades.

Aquestes tasques comencen amb una introducció per a conèixer més a fons l'autora (a partir d'una entrevista televisiva i informació de la seva biografia). Seguidament, les tasques s'han distribuït en tres apartats: Estructura, espai i temps; personatges, i estil narratiu (incloent-hi la simbologia).

S'hi inclouen moltes activitats de participació (fòrums, wikis..), per fer possible que sigui un projecte inclusiu: tots hi participen, tots hi diuen la seva, tothom pot aprendre de tothom.

Pensant en l'alumnat nouvingut, s'hi han inclòs activitats Jclic perquè puguin treballar sobretot el vocabulari. D'altra banda, el professorat també podria proposar als alumnes nouvinguts, llegir-se l'obra en la versió traduïda a la seva pròpia llengua, de manera que entenent el text, també podrien participar als fòrums i wikis d'anàlisi de l'obra.

Donat que el treball és llarg (abraçaria tot un trimestre entre lectura i estudi de l'obra), les diverses tasques proposades s'avaluen a mesura que es van realitzant i la valoració final tindrà un pes important en la nota final del trimestre.

per Miriam Arevalo Garcia - 26 gener 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 470 descàrregues
Curs adreçat a 3r de primària. En el curs es fa una explicació general dels cinc sentits i de les característiques més importants de cadascun d'ells. Es proposen recursos i activitats que serviran com a complement als ja proposats a l'aula.

per Mª Luisa Colino - 25 gener 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 416 descàrregues
Curs adreçat al cicle inicial on es treballa El sistema Solar: la Terra, la Lluna, el Sol i els Planetes.

per Mónica Castiñeira Martínez - 22 gener 2011

TE-Tecnologies - 529 descàrregues

Curs adreçat a alumnes d'Informàtica de 4art d'ESO, amb l'objectiu de ser un reforç al curs presencial. És un lloc de trobada virtual amb material teòric de reforç (degut extensió temari), i per a la realització de pràctiques per consolidar aquests coneixements teòrics. Les explicacions teòriques i la resolució de pràctiques més complexes es realitzaran a classe.

per Victòria Oliu Subiranas - 21 gener 2011

MA-Matemàtiques - 1048 descàrregues

Selecció de 9 propostes de treball catalogades en ARC: 5 basades en la web de l’IDESCAT http://aprenestadistica.gencat.cat/, i 4 basades en els llibres “L’estadística en el vostre món”, que podeu trobar en format pdf a les publicacions digitals de la UdG http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/3107. S'aprofiten les funcionalitats de Moodle per facilitar el treball en petits grups i el lliurament dels resultats en format digital.

Es cobreixen els continguts del bloc d’Estadística i Atzar per a 2n d’ESO, amb els objectius de:

 • Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les
 • Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades
 • Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades
 • Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat

Algunes activitats, com les tres darreres, es poden ometre sense deixar forats en el recobriment curricular, però s’han inclòs totes, per poder donar als alumnes un cert marge d’elecció, si el professor/a ho creu convenient.


Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupant per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

per Yolanda Gallardo Roura - 12 gener 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 563 descàrregues
El cicle vital
La reproducció humana Educació Primària 6è Curs
Gràcies a la funció de reproducció, les persones tenim descents.
  1. Els aparells reproductors
  2. La menstruació
  3. La pubertat
  4. L'embaràs
  5. Les etapes de la vida

per Mercè Guerrero Sala - 7 gener 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 309 descàrregues
Les eines web 2.0 suposen un potencial gran per l’aprenentatge de l’alumnat. El treball mostra com es poden utilitzar els fòrums, els blocs, i els wikis en l’entorn Moodle, per construir coneixement de manera cooperativa, a la Biologia contextualitzada. El treball analitza el discurs de l’alumnat, en aquest entorn virtual i asíncron. Es proposa una estructura de treball que permeti l’alumnat fer tractament de la informació, des de la formulació de preguntes, la recerca de la informació, elaboració, la seva comunicació, i l’argumentació i síntesis de les principals idees. Es donen orientacions del rol del professorat i de l’alumnat en aquesta tipologia de treball i finalment, de com avaluar el treball de l’alumnat a partir d’indicadors competencials.

L'activitat va dirigida a l'alumnat de Biologia de 1r de Batxillerat, si bé pot ser utilitzat també a segon cicle de l'ESO.

Aquest treball és fruit de la llicència d'estudis retribuïda duta a terme durant el curs 2009-2010 "El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l'aula de Biologia: estructura, organització i avaluació amb indicadors".

per Mireia Pacreu Oliu - 20 desembre 2010

MA-Matemàtiques - 604 descàrregues
Aquest curs és una unitat didàctica de poliedres per a 2n d'ESO. Es tracten els poliedres en general, els poliedres regulars i els prismes i piràmides.
Cada un dels subtemes està tractat amb dos blocs separats. En el primer hi ha activitats d'observació per introduir els conceptes i en el segon es realitzen activitats d'aplicació i càlcul a més d'alguna activitat de recordar conceptes teòrics.
El curs és el resultat d'un projecte final del màster d'educació i TIC de la UOC.

per Joan Antoni Francès López - 16 desembre 2010

TE-Tecnologies - 2099 descàrregues
Seqüència didàctica de tecnologies de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 8 unitats didàctiques de les quals se n'han carregat les dues primeres:
 1. Comencem amb les tecnologies
 2. Aprenem amb les tecnologies

Requeriments tècnics: per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
Pàgina: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ()