Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ()

per Victòria Oliu Subiranas - 9 novembre 2010

MA-Matemàtiques - 1867 descàrregues
Recursos en format pdf per imprimir, amb el seu duplicat en versió interactiva, amb exercicis i problemes acompanyats de finestres de GeoGebra. Els recursos i exercicis van agrupats en paquets SCORM catalogats en ARC. Es pot treballar de manera individual, en petits grups i amb la pissarra digital. Al final de cada tema es proposa una activitat col·laborativa emprant eines de Moodle (fòrum o wiki).

Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

per Jordi Achón - 7 novembre 2010

IN-Interdisciplinar - 307 descàrregues

El curs Els ulls al cel es composa de vint-i-una petites investigacions d'astronomia visible.
S'adreça a l'alumnat de primer o segon d'ESO.
Té un enfocament interdisciplinar que mobilitza el conjunt de les competències transversals i determinats coneixements curriculars de les àrees de CCNN (la terra i el sistema solar), Matemàtiques (Geometria plana i de l'espai), Tecnologia (introducció a la programació, construcció de maquetes i planetaris mecànics) i Llengua (redacció d'argumentacions i narratives visuals).
Els coneixements no es presenten elaborats sinó com a problemes per resoldre.
L'alumnat necessitarà treballar amb els següents entorns digitals: Scratch, Geogebra, Celestia i Stellarium, que ha de tenir instal·lats al seu ordinador.
Els ulls al cel es presenta en dues versions:

Versió 1 en línia (continguts i activitats només sobre la plataforma Moodle)
Versió 2 en local (continguts i activitats instal·lables a l'ordinador)

Ara sou a la versió en local.

per Raül Fernández - 23 octubre 2010

MA-Matemàtiques - 723 descàrregues
Aquest curs està destinat a la feina per les vacances d'estiu per l'alumnat de 3r d'ESO.
És un repàs d'exercicis tots autoavaluables del currículum de matemàtiques de 3r d'ESO.

per Lídia Viñals Serra - 1 maig 2010

- 489 descàrregues
És un curs dedicat a donar recursos a mestres:
 • Amb alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Com podem treballar les festes i tradicions utilitzant les TAC a l' escola .
 • Treballem amb projectes

per Luis Lahoz Betes - 1 octubre 2010

IN-Interdisciplinar - 381 descàrregues

L’objectiu general d’aquest treball ha estat l’elaboració d’uns materials didàctics, adreçats a l’alumnat de Cicles Formatius de Formació Professional de les famílies de Comerç i d’Administració. Amb els materials elaborats, es posen a disposició dels centres educatius una aplicació informàtica de lliure distribució i una guia d'ús perquè qualsevol alumne pugui treballar amb aquest programari. Igualment, es posa a l’abast dels usuaris la traducció al català de la base de dades necessària perquè la botiga virtual es pugui publicar en català.
http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=2067

per Clavijo Ledesma, Julio - 16 setembre 2010

CS-Ciències socials - 695 descàrregues
Concreció de la l'aprenentatge de la geografia de batxillerat a través de l'aula virtual

per Francesc Segura Domínguez - 13 setembre 2010

AL-Altres - 437 descàrregues
Aquest curs moodle pot servir d'ajuda per a la redacció del currículum LOE a l'etapa de Primària

per Pep Paunero Rodríguez - 16 juliol 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 383 descàrregues

Unitat didàctica interdisciplinar per treballar l'Home d'Atapuerca a 1r cicle d'ESO.

Hi ha un abreu introducció, una serie de recursos webs, videos...- A continució hi ha les tasques que han de realitzar els alumnes: glossari, una wiki, una activitat jclic...

Per finalitzar hi ha una tasca final que es tracta de fer un treball final en word o power point sobre la vida i característiques de l'Homo antecessor.

per Xavier Muñoz Báguena - 5 agost 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 3247 descàrregues
Seqüència didàctica de Ciències de la naturalesa de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 4 unitats didàctiques:
 1. De l'infern al paradís
 2. El gran viatge de les guatlles
 3. Petjades de dinosaure
 4. Fins quan podrem menjar tonyina?
Aquestes unitats es complementen amb les de la seqüència didàctica "Ciències de la naturalesa (Física i química) - 1r d'ESO".

Requeriments tècnics:
 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.

per J. Miquel Albert, José Luis de la Torre, Marcelo González, Santiago Lugo i Francesc Vilalta - 4 agost 2010

CS-Ciències socials - 4366 descàrregues
Seqüència didàctica de Ciències socials, geografia i història de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 10 unitats didàctiques:
 1. La Terra
 2. Els paisatges
 3. Els climes
 4. Impactes ambientals
 5. Desenvolupament sostenible
 6. Els pobles prehistòrics
 7. Les primeres civilitzacions urbanes
 8. Els primers pobles de la Península Ibèrica
 9. La Grècia clàssica
 10. Roma a Catalunya

Requeriments tècnics:
 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
 • Versió de Moodle: 1.9.5 o superior. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.
Pàgina: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ()