Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()

per Maria Jesús Monter Domec - 11 juny 2011

CS-Ciències socials - 548 descàrregues
PARTS DEL CURS:
 1. Època clàssica greco-romana
 2. Època contemporània I i II

CONTEXT
Complement/reforç: no es tracta d'un curs elearning, sinó d'un complement per al curs presencial.

OBJECTIUS
Els objectius d'aquest curs d'art són:
 • Apropar la matèria d'Història de l'art i els recursos TIC
 • Aprofitar la predisposició de bona part de l'alumnat envers aquestes tecnologies per oferir-ne una vessant educativa
 • Explorar les possibilitats del moodle en una matèria que d'entrada sembla lluny d'aquestes innovacions
 • Encetar una nova metodologia de treball
 • Aprofitar les dotacions informàtiques dels instituts
RECURSOS
He intentat utilitzar recursos diferents (de text, visuals... aliens o d'elaboració pròpia) per dos motius: posar la informació a l'abast d'un alumnat amb destreses i capacitats diferents i subministrar les dades necessàries per garantir el progrés de tothom.

ACTIVITATS
En les activitats, que són majoritàriament d'elaboració pròpia, he combinat les individuals i les col·laboratives -crec necessari l'esforç individual però també el contrast d'opinions i l'ajuda entre alumnes- les directes i les d'entrega -és motivador obtenir una correció instantània i també meditar, buscar i crear-, les senzilles i les de major dificultat...

CURSOS RELACIONATS
 1. L'art romà
 2. Neoclassicisme, Romanticisme i Realisme

per Victòria Oliu Subiranas - 10 maig 2011

MA-Matemàtiques - 2394 descàrregues
Es treballen els objectius curriculars de matemàtiques de 3r d'ESO amb activitats i recursos de diferents tipus: activitats GeoGebra interactives acompanyades d'exercicis d'observació i reflexió, propostes de treball amb material manipulatiu i treball col·laboratiu amb eines digitals. Els recursos i exercicis van agrupats en paquets SCORM, tots ells catalogats en ARC. Hi ha una selecció d'activitats JClic i alguns Quaderns Virtuals autoavaluables. L'alumnat pot treballar de manera individual, o en petits grups i també és convenient utilitzar la pissarra digital o un projector.

Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

Hi ha una versió anterior d'aquest curs a "Matemàtiques 3r d'ESO". El present curs és una actualització, renovació i ampliació de l'anterior.

per Xavier Eguiguren - 6 març 2011

MA-Matemàtiques - 761 descàrregues
 • Nom del curs: Matemàtiques a Cicle Mitjà de Primària
 • Nom i cognoms de l'autor: F. Xavier Eguiguren Huerta
 • email: feguigur@xtec.cat
 • Nivell educatiu: Primària
 • Context d'impartició: reforç de les activitats fetes a classe.
 • Orientacions pel professorat:
  L'alumnat d'aquest cicle desconeix molts procesos necessaris per navegar per un E.V.A.
  S'ha de tenir paciència i buscar, en part, la familiarització amb les diferents activitats que ofereix Moodle. Eines que acabarà de conèixer a Cicle Superior i que segur que li exigiran a Educació Secundària.
 • Paraules clau: matemàtiques, geometria, operacions, càlcul mental, numeració, estadística, mesura.
 • Objectius:
  • Familiaritzar-se amb un entorn EVA
  • Reforçar les activitats treballades a classe.
  • Iniciar-se en les TAC (Tècniques d'Aprenentatge Col·laboratiu).
 • Recursos i activitats: els recursos emprats s'adapten al nivell inicial que mostren els alumnes de 7-8 anys.
  Motivadors, dinàmics, visuals, ...
  Per una altra banda s'han afegit algunes activitats que els permeten treballar col·laborativament (wiki, base de dades, bitàcola, etc).
 • Criteris d'avaluació:
  S'ha construit un "qualificador" orientatiu. Pretén permetre al professorat fer una anàlisi final del potencial de Moodle en aquest aspecte.
  Es pot adaptar o modificar en posteriors utilitzacions per ajustar-ho a les necessitats de centre i/o grup.

per Ricard Sarabia - 12 abril 2011

TE-Tecnologies - 620 descàrregues
Moodle en pràctiques del curs de 1er d'ESO de l'Escola Andersen. Assignatura de Tecnologia impartida pel professor Ricard Sarabia

per Silvia Mayor - 11 abril 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 677 descàrregues

Curs de moodle fet com a projecte d'un curs telemàtic de l'Xtec.

Nivell educatiu al qual s'adreça: 4t d'ESO.
Context d'impartició (elearning, reforç a un curs presencial, lloc de trobada virtuals, etc): Reforç a un curs presencial.
Orientacions pel professorat: És un recull d'activitats relacionades amb alguns dels temes més representatius de la Física i la Química de 4t d'ESO.
Paraules clau: cinemàtica, àtom, taula periòdica, reacció, formulació inorgànica.

Objectius: Utilitzar com a reforç a les classes presencials.
Recursos i activitats: Hi ha clics, quaderns virtuals, qüestionaris... força interessants i que fan veure l'assignatura des d'un altre vessant.

per Eloy Muñoz Martínez - 11 abril 2011

TE-Tecnologies - 686 descàrregues
He elaborat aquest tema per a informàtica de 4t d'ESO.

Es tracta de treballar el Format de l'Excel a base de fer una sèrie de pràctiques directament a l'ordinador. També es fa una iniciació a les Fórmules d'Excel.

M'he recolzat bàsicament en una sèrie d'exercicis que vaig trobar per internet i que em van semblar força educatius per aprendre els aspectes bàsics d'aquest programa. També m'he recolzat en els videos de l'aula clic.

L'objectiu principal és que els alumnes practiquin i li perdin la por a l'Excel.

Trobo aquesta eina força interessant per al futur dels nostres alumnes que estaran dintre d'una empresa i aquesta eina els hi serà de gran ajuda.

per anna m. barriendos simón - 8 abril 2011

AL-Altres - 314 descàrregues

aquest projecte aniria dirigit a alumnes de primer curs de Cicle Formatiu d'Estilisme d'Indumentària;  es plantejaria abans de començar el projecte a realitzar a l'aula; s'utilitzaria per la recerca d'informació necessària al seu desenvolupament posterior; d'un costat, per l'estudiant és una guia pel procès d'investigació, per tal d'organitzar correctament les diferents etapes (necessita encara una ampliacio dels recursos teorics donats als alumnes); d'altre costat, pel professor és una eina de control d'aquest procés de recerca; paral.lelament és un lloc de trobada tant per compartir les informacions recollides, com per plantejar problemes i solucions, fomentant i reforçant el treball en equip.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D204 - Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2010-2011

per Sílvia Aznar - 8 abril 2011

EV-Visual i plàstica - 452 descàrregues
Aquest curs està destinat a servir de suport a les classes presencials. d'Educació Visual i Plàstica de segon d'ESO, inclou l'específicació dels exercicis pràctics a dur a terme a l'aula així com materials de suport per a la seva presentació a l'aula.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D204 - Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2010-2011."

per Julia González Muñoz - 7 abril 2011

TE-Tecnologies - 490 descàrregues
Context d'impartició: Activitats dins un curs presencial, introducció a les eines d’aprenentatge col·laboratiu.
Orientacions pel professorat: S’ha de tenir present que es tracta d’una eina de reforç a un curs presencial en constant procés d’elaboració i millora. Està pensat per poder enviar i recollir tasques. Permet també la comunicació entre els company i amb el professor en moments determinats a través dels fòrums i xat. Facilita la tasca d’avaluació.
Objectius: Facilitar l’intercanvi d’arxius entre professor i alumne, tant teòriques com pràctiques, per tal de completar les classes presencials.
Recursos: A cada un dels temes s'han utilitzat diferents recursos, enllaços a pàgines web, fòrums glossaris, etc., una lliçó, 1 wiki, 1 base de dades.
Activitats: Tasques tipus penjar fitxers o activitat en línia a tots els temes. Les activitats com wikis, glossaris, etc, amb l’objectiu d’introduir a l’alumne, poc habituat, en la utilització d’eines d’aprenentatge col·laboratiu.
Criteris d'avaluació: Mitjana ponderada de qualificacions. Aquesta nota no seria la nota final del curs sinó la de activitats de classe, ja que manquen els controls teòric/pràctics de cada un dels temes.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D204 - Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2010-2011.

Llicència Creative Commons Aquesta obra de Julia González està subjecta a una llicència de
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual amb la mateixa llicència 3.0 de Creative Commons

per Eloy Muñoz Martínez - 6 abril 2011

TE-Tecnologies - 509 descàrregues

Context d'impartició: activitats per seguir el llibre de Teide d’informàtica per 4t d’ESO

Orientacions pel professorat: El llibre de referència és Ed. Teide i he seguit l'estructura d'unitats didàctiques que ens proposen. La unitat didàctica consta d’una sèrie d’activitats relacionades amb el so digital i una sèrie d’aplicacions pràctiques sobre el so a resoldre amb l’Audacity. Tota la pràctica va encaminada al desenvolupament d’un projecte final que consisteix en l’elaboració d’un conte en grup.

Paraules clau: Tecnologia, 4t d’ESO, So Digital, Audacity

Objectius: Utilització bàsica del programa Audacity. Apendre què és el so digital i com el podem obtenir. Realització d’un projecte final on es sintetitzi tot el que s’ha après

Recursos: Vídeos , Pàgines web de referència, Manuals i documents Word, Qüestionaris, Activitats d’encreuaments Hot Potatoes

Activitats: He seguit l’estructura del llibre de Teide incorporant enllaços, documents addicionals, vídeos, etc. L’activitat que més predomina és la de penjar un fitxer, però també he utilitzat d’altres com per exemple: activitats fora de línea, qüestionaris, hot potatoes, lliçons, wikis, etc.

Criteris d'avaluació: Donat que només és una unitat es pot considerar com a nota final la mitjana de totes les activitats.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D204 - Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2010-2011.

Llicència Creative Commons Aquesta obra està subjecta a una llicència de
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual amb la mateixa llicència 3.0 de Creative Commons
Pàgina: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()