Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()

per Mireia Serra Pallàs - 5 abril 2011

LC-Llengua catalana i literatura - 617 descàrregues
Taller adreçat a 1r d’ESO. En aquest taller de contes, a part de treballar de forma col·laborativa amb l’ús de les eines TIC –bàsicament a través del moodle-, volem tractar el conte des d’una perspectiva més actual i on es permeti l’alumnat de fer una anàlisi crítica de les situacions que es presenten. Serà també interessant veure com es refan històries populars, tot canviant la personalitat dels personatges o la situació inicial.
Objectius:
 • Desenvolupar el treball col·laboratiu.
 • Usar les TIC.
 • Desenvolupar la creativitat a través de l’elaboració de textos escrits i digitals.
 • Respectar i valorar l’opinió dels altres.
 • Seleccionar informació.
 • Despertar l’interès de l’alumnat per investigar.
 • Diferenciar conte, llegenda i rondalla.
 • Capacitar l’alumnat per conèixer i descobrir els diferents elements que posseeix un conte.
 • Desenvolupar el gust per llegir i adquirir l’hàbit lector.
 • Desenvolupar la capacitat de comunicació i d’escoltar.
 • Afavorir l’adquisició d’hàbits de consulta, com a eix per a l’estudi i la investigació.
 • Analitzar els diferents moments i elements d’un conte.
 • Crear un conte, explicar-lo i dramatitzar-lo a una colla d’infants.
 • Aprendre els mecanismes per explicar un conte als infants.
 • Explicar contes infantils de creació pròpia i aliena als nens de parvulari del municipi.
Els recursos utilitzats són aquells tant escrits (tradicionals) com visuals (més actuals), que bàsicament hem extret de la xarxa: documents, vídeos, etc. N’hi ha molts; per tant, es poden anar actualitzant sempre que es cregui convenient. Les activitats proposades ajuden a la feina en grup: fòrums, wikis. N’hi ha d’individuals perquè també és una tasca que s’ha de potenciar.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D204 - Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2010-2011

per Jordi Puigvert Puig - 22 febrer 2011

AL-Altres - 776 descàrregues
Introducció bàsica als dels Sistemes de Informació Geogràfica (SIG's),on es tractarà:
 • Coneixement de que es un SIG i per a que serveix
 • Utilització de SIG's gratuits on-line, alguns que ja utilitzavem i que no sabiem que ho eren com el Google Earth (tot i que té restriccions)
 • coordenades geogràfiques i UTM
 • navegació GPS i la seva connexió amb els SIG's
 • Utilització bàsica de un SIG de lliure distribuició per a l'estudiantat i el professorat com es el Miramon:
  • treball amb mapes georefenciats
  • diferenciar entre raster i vector
  • digitalització bàsica de poligons...
A veure si algú li serveix d'utilitat!

per Victòria Oliu Subiranas - 15 febrer 2011

MA-Matemàtiques - 1405 descàrregues

Recobriment curricular del bloc d’Espai i Forma per a 2n d’ESO, a partir d’activitats basades en aplicacions GeoGebra interactives, materials manipulables i reculls de problemes històrics. Els elements que formen part del curs estan catalogats en ARC.

Alguns llistats de problemes, com el del teorema de Pitàgores a la Xina antiga, són apropiats per atendre la diversitat per dalt, i no cal que tot l’alumnat els acabi tots. També hi ha activitats de repàs per l'alumnat que ho necessiti.


Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010).

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

per Marcel Bonet i Verdú - 8 febrer 2011

MA-Matemàtiques - 701 descàrregues
Aquest curs ha estat creat per un professor que dóna la matèria optativa de matemàtiques de 3r. d'ESO: INICIACIÓ ALS ESCACS.

El curs és un recull d'enllaços i material elaborat pel professor durant 4 quadrimestres (2 videos del youtube d'activitats organitzades pel Departament de Matemàtiques de l'IES, algun PDF, tres desafiaments matematico-escaquístics, un parell de qüestionaris, etc.) amb l'objectiu d'ensenyar a jugar a escacs a alumnes de diferents nivells. El material està organitzat en 6 temes.

La comoditat de la possible utilització de les pissarres digitals i el fet que un gran % d'alumnat disposa d'Internet a casa o pertany a un dels IES associats al Pla 1x1, fan que aquesta optativa d'ESCACS sigui fàcil de donar a través de la baixada i restauració d'aquest fitxer en el Moodle del centre.

Professors de matemàtiques, animeu-vos-hi!


per Montserrat Farell Pastor - 8 febrer 2011

IN-Interdisciplinar - 557 descàrregues
Es tracta d'un curs d'introducció a l'educació emocional adreçat a mestres d'Educació Infantil i primer cicle d'Educació Primària. Està distribuït per temes. Els primers són d'introducció al tema i després es comparteixen activitats i es promou el debat i l'aplicació de les activitats amb els alumnes.

per Glòria Casas Mir - 3 febrer 2011

LC-Llengua catalana i literatura - 955 descàrregues

Mercè Rodoreda i el seu Mirall trencat és un treball adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO o de Batxillerat en el qual es proposa un estudi d'aquesta obra literària.

L'objectiu és que sigui el propi alumnat, seguint unes pautes que se li faciliten, qui analitzi diferents aspectes de la novel·la: l'estructura, el temps i l'espai, els personatges i l'estil narratiu.

Està pensat com a treball trimestral: es calcula un mes i mig per llegir el llibre i un altre mes per a dur a terme les tasques proposades.

Aquestes tasques comencen amb una introducció per a conèixer més a fons l'autora (a partir d'una entrevista televisiva i informació de la seva biografia). Seguidament, les tasques s'han distribuït en tres apartats: Estructura, espai i temps; personatges, i estil narratiu (incloent-hi la simbologia).

S'hi inclouen moltes activitats de participació (fòrums, wikis..), per fer possible que sigui un projecte inclusiu: tots hi participen, tots hi diuen la seva, tothom pot aprendre de tothom.

Pensant en l'alumnat nouvingut, s'hi han inclòs activitats Jclic perquè puguin treballar sobretot el vocabulari. D'altra banda, el professorat també podria proposar als alumnes nouvinguts, llegir-se l'obra en la versió traduïda a la seva pròpia llengua, de manera que entenent el text, també podrien participar als fòrums i wikis d'anàlisi de l'obra.

Donat que el treball és llarg (abraçaria tot un trimestre entre lectura i estudi de l'obra), les diverses tasques proposades s'avaluen a mesura que es van realitzant i la valoració final tindrà un pes important en la nota final del trimestre.

per Miriam Arevalo Garcia - 26 gener 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 564 descàrregues
Curs adreçat a 3r de primària. En el curs es fa una explicació general dels cinc sentits i de les característiques més importants de cadascun d'ells. Es proposen recursos i activitats que serviran com a complement als ja proposats a l'aula.

per Mª Luisa Colino - 25 gener 2011

CN-Ciències de la naturalesa - 510 descàrregues
Curs adreçat al cicle inicial on es treballa El sistema Solar: la Terra, la Lluna, el Sol i els Planetes.

per Mónica Castiñeira Martínez - 22 gener 2011

TE-Tecnologies - 620 descàrregues

Curs adreçat a alumnes d'Informàtica de 4art d'ESO, amb l'objectiu de ser un reforç al curs presencial. És un lloc de trobada virtual amb material teòric de reforç (degut extensió temari), i per a la realització de pràctiques per consolidar aquests coneixements teòrics. Les explicacions teòriques i la resolució de pràctiques més complexes es realitzaran a classe.

per Victòria Oliu Subiranas - 21 gener 2011

MA-Matemàtiques - 1182 descàrregues

Selecció de 9 propostes de treball catalogades en ARC: 5 basades en la web de l’IDESCAT http://aprenestadistica.gencat.cat/, i 4 basades en els llibres “L’estadística en el vostre món”, que podeu trobar en format pdf a les publicacions digitals de la UdG http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/3107. S'aprofiten les funcionalitats de Moodle per facilitar el treball en petits grups i el lliurament dels resultats en format digital.

Es cobreixen els continguts del bloc d’Estadística i Atzar per a 2n d’ESO, amb els objectius de:

 • Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les
 • Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades
 • Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades
 • Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat

Algunes activitats, com les tres darreres, es poden ometre sense deixar forats en el recobriment curricular, però s’han inclòs totes, per poder donar als alumnes un cert marge d’elecció, si el professor/a ho creu convenient.


Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupant per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!
Pàgina: () 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()