Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ()

per Inmaculada Gilibets Palau - 28 juny 2010

MA-Matemàtiques - 532 descàrregues
La realització d'aquest curs ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008). L'adreça de la fitxa del treball de la llicència és http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1980

El treball ha consistit en l’elaboració d’un curs moodle amb diferents tipus de recursos per poder treballar les matemàtiques a 4rt d’ESO. El curs s’adapta a l’estructura del nou currículum i està dividit en blocs de continguts:
El bloc de Mesura està inclòs dins el bloc de Numeració i càlcul i el de Trigonometria. Hi ha, a més, un cinquè bloc amb enllaços d'interès sobre competències bàsiques i webs interessants.

Dins de cada bloc hi ha 5 apartats:
 1. Teoria amb exercicis i qüestionaris d’avaluació
 2. Problemes (recull de problemes de les proves PISA alliberats, problemes plantejats amb GeoGebra i altres problemes)
 3. Recursos (applets de GeoGebra, pàgines web i d’altres recursos)
 4. Investiga (on es proposa un treball en grup relacionat amb algun tema del bloc)
 5. Fòrum (on es planteja una qüestió a debat).
Tot i que hi ha exercicis de càlcul, les activitats estan molt dirigides a expressar, raonar i comunicar el treball fet.

per Inmaculada Gilibets Palau - 28 juny 2010

MA-Matemàtiques - 516 descàrregues
La realització d'aquest curs ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008). L'adreça de la fitxa del treball de la llicència és http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1980

El treball ha consistit en l’elaboració d’un curs moodle amb diferents tipus de recursos per poder treballar les matemàtiques a 4rt d’ESO. El curs s’adapta a l’estructura del nou currículum i està dividit en blocs de continguts:
El bloc de Mesura està inclòs dins el bloc de Numeració i càlcul i el de Trigonometria. Hi ha, a més, un cinquè bloc amb enllaços d'interès sobre competències bàsiques i webs interessants.

Dins de cada bloc hi ha 5 apartats:
 1. Teoria amb exercicis i qüestionaris d’avaluació
 2. Problemes (recull de problemes de les proves PISA alliberats, problemes plantejats amb GeoGebra i altres problemes)
 3. Recursos (applets de GeoGebra, pàgines web i d’altres recursos)
 4. Investiga (on es proposa un treball en grup relacionat amb algun tema del bloc)
 5. Fòrum (on es planteja una qüestió a debat).
Tot i que hi ha exercicis de càlcul, les activitats estan molt dirigides a expressar, raonar i comunicar el treball fet.

per Immaculada Gilibets Palau - 28 juny 2010

MA-Matemàtiques - 507 descàrregues
La realització d'aquest curs ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008). L'adreça de la fitxa del treball de la llicència és http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1980

El treball ha consistit en l’elaboració d’un curs moodle amb diferents tipus de recursos per poder treballar les matemàtiques a 4rt d’ESO. El curs s’adapta a l’estructura del nou currículum i està dividit en blocs de continguts:
El bloc de Mesura està inclòs dins el bloc de Numeració i càlcul i el de Trigonometria. Hi ha, a més, un cinquè bloc amb enllaços d'interès sobre competències bàsiques i webs interessants.

Dins de cada bloc hi ha 5 apartats:
 1. Teoria amb exercicis i qüestionaris d’avaluació
 2. Problemes (recull de problemes de les proves PISA alliberats, problemes plantejats amb GeoGebra i altres problemes)
 3. Recursos (applets de GeoGebra, pàgines web i d’altres recursos)
 4. Investiga (on es proposa un treball en grup relacionat amb algun tema del bloc)
 5. Fòrum (on es planteja una qüestió a debat).
Tot i que hi ha exercicis de càlcul, les activitats estan molt dirigides a expressar, raonar i comunicar el treball fet.


per Immaculada Gilibets Palau - 28 juny 2010

MA-Matemàtiques - 540 descàrregues
La realització d'aquest curs ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008). L'adreça de la fitxa del treball de la llicència és http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1980

El treball ha consistit en l’elaboració d’un curs moodle amb diferents tipus de recursos per poder treballar les matemàtiques a 4rt d’ESO. El curs s’adapta a l’estructura del nou currículum i està dividit en blocs de continguts:
El bloc de Mesura està inclòs dins el bloc de Numeració i càlcul i el de Trigonometria. Hi ha, a més, un cinquè bloc amb enllaços d'interès sobre competències bàsiques i webs interessants.

Dins de cada bloc hi ha 5 apartats:
 1. Teoria amb exercicis i qüestionaris d’avaluació
 2. Problemes (recull de problemes de les proves PISA alliberats, problemes plantejats amb GeoGebra i altres problemes)
 3. Recursos (applets de GeoGebra, pàgines web i d’altres recursos)
 4. Investiga (on es proposa un treball en grup relacionat amb algun tema del bloc)
 5. Fòrum (on es planteja una qüestió a debat).
Tot i que hi ha exercicis de càlcul, les activitats estan molt dirigides a expressar, raonar i comunicar el treball fet.

per Eva Hugas - 23 juny 2010

LE-Llengües estrangeres - 625 descàrregues
Students have a lot of different activities to do and they work with the different skills in an autonomous way. Grammar and vocabulary sections are divided into different levels. There are also videos to practise listening skills, some wikis and a lot of games to play.

per Josep Lluís Cañadilla López de Coca - 22 juny 2010

MA-Matemàtiques - 4773 descàrregues
Seqüència didàctica de matemàtiques 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 9 unitats didàctiques:
 1. Nombres naturals i divisibilitat
 2. Nombres enters
 3. Nombres decimals i fraccions
 4. Mesures
 5. Geometria plana
 6. Cossos geomètrics
 7. Taules i gràfics
 8. Probabilitat
 9. La finestra oberta
Requeriments tècnics:
 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
 • Per veure les fórmules i expressions matemàtiques cal tenir activat el filtre TEX.
 • Versió mínima de Moodle: 1.9.5. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.
Per consultes i suggeriments us podeu posar en contacte amb Josep Lluís Cañadilla, jcanadil@xtec.cat

per Àngels Carrera, Josep Iu Cortès, Núria Doménech, Carmina Pinya, Vicent Soler, Pepi Torres - 16 juny 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 751 descàrregues
Seqüència didàctica ha estat creada pel Grup de Treball CDA Vallès Secundària integrat per: Àngels Carrera, Josep Iu Cortès, Núria Domènech, Carmina Pinya, Vicent Soler i Pepi Torres.

Unitat didàctica que permet a l'alumnat de l'ESO endinsar-se en el món científic mitjançant l'observació i l'experimentació. Caldrà plantejar-se en tot moment el perquè passa un fenomen i no un altre, ser crítics amb el que s'anirà veient, i d'aquesta manera convertir-se en "bons científics": observant, fent hipòtesis, experimentant, obtenint resultats, buscant informació i arribant a conclusions. Aquestes, de fet, són les actituds més importants per a desenvolupar un mètode científic.
 

per José Luis Clemente Carrasco - 15 juny 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 319 descàrregues
Aquesta activitat de Moodle està centrada en la matèria de Ciències Naturals de 1r d'ESO.
Vol treballar una sortida pedagògica a la muntanya de Sant Ramon de Sant Boi de Llobregat.
Vol orientar a l'alumnat i al professorat per realitzar l'activitat.

per Pepa de la Rocha - 14 juny 2010

MA-Matemàtiques - 424 descàrregues
Context: Es tracta d'una proposta per a ser duta a terme en un entorn moodle i paral·lelament a les activitats programades a l'aula ordinària. Orientacions: El plantejament metodològic que proposem és intrínsecament interdisciplinar, tot intentant garantir la significativitat, en ser necessària una anàlisi funcional de la demanda des de diverses perspectives. S'afavorirà com a procés metacognitiu habitual la interconnexió de les activitats de fer- pensar- comunicar- comprovar (feed-back o reelaboració a partir de la comprovació o posada en comú amb els altres) La proposta s'orienta cap a la consecució col·lectiva d'un producte final transferible i en format àudio. La gravadora de veu ha d'estar present sempre que es facin posades en comú, contrast d'opinions o converses espontànies; les produccions orals en aquests contextos esdevenen un material molt interessant per a avaluar si s'estan assolint o no els objectius i poder regular els continguts o modificar les activitats proposades. Ús de les llengües: S'afavorirà l'ús del català i serà aquesta la llengua vehicular d'aprenentatge ( i la del producte final), però no es restringirà l'ús d'altres llengües ni de les pràctiques híbrides. Considerem les llengües com a eines mediadores, entre l'aprenentatge de la pròpia llengua, la llengüa pròpia de les àrees treballades i els continguts de les diferents àrees. Objectius: Afavoriment de la reflexió sobre el propi procés de construcció del nombre . Parar l'atenció sobre l'ús de les llengües en la construcció del coneixement matemàtic. Pepa de la Rocha rocha.pepa@gmail.com

per Carles Masjuan Domingo - 14 juny 2010

MA-Matemàtiques - 565 descàrregues
Treball compartit entre el que es fa a l'aula ordinària i a l'aula d'informàtica. Combina part teòrica, part de pràctica a l'ordinador i part manipulativa a l'aula i al pati.
Orientacions pel professorat: Ben bé s'han de comptar 6 sessions de treball. El treball ha de ser en grup. Hi ha d'haver disponibilitat de sortir de l'aula.
Objectius:La proposta té dos objectius principals: Practicar amb la mesura, és a dir, mesurar i relacionar aquesta pràctica amb mesures no manipulables i que hem de treballar de manera abstracte: km, tones, mg, km2...
Criteris d'avaluació (si escau):Posada en comú dels resultats de les mesures i de les dificultats per aconseguir aquests resultats.
email de contacte de l'autor/a: cmasjuan@xtec.cat
Pàgina: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ()