Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()

per Àngels Carrera, Josep Iu Cortès, Núria Doménech, Carmina Pinya, Vicent Soler, Pepi Torres - 16 juny 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 848 descàrregues
Seqüència didàctica ha estat creada pel Grup de Treball CDA Vallès Secundària integrat per: Àngels Carrera, Josep Iu Cortès, Núria Domènech, Carmina Pinya, Vicent Soler i Pepi Torres.

Unitat didàctica que permet a l'alumnat de l'ESO endinsar-se en el món científic mitjançant l'observació i l'experimentació. Caldrà plantejar-se en tot moment el perquè passa un fenomen i no un altre, ser crítics amb el que s'anirà veient, i d'aquesta manera convertir-se en "bons científics": observant, fent hipòtesis, experimentant, obtenint resultats, buscant informació i arribant a conclusions. Aquestes, de fet, són les actituds més importants per a desenvolupar un mètode científic.
 

per José Luis Clemente Carrasco - 15 juny 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 408 descàrregues
Aquesta activitat de Moodle està centrada en la matèria de Ciències Naturals de 1r d'ESO.
Vol treballar una sortida pedagògica a la muntanya de Sant Ramon de Sant Boi de Llobregat.
Vol orientar a l'alumnat i al professorat per realitzar l'activitat.

per Pepa de la Rocha - 14 juny 2010

MA-Matemàtiques - 514 descàrregues
Context: Es tracta d'una proposta per a ser duta a terme en un entorn moodle i paral·lelament a les activitats programades a l'aula ordinària. Orientacions: El plantejament metodològic que proposem és intrínsecament interdisciplinar, tot intentant garantir la significativitat, en ser necessària una anàlisi funcional de la demanda des de diverses perspectives. S'afavorirà com a procés metacognitiu habitual la interconnexió de les activitats de fer- pensar- comunicar- comprovar (feed-back o reelaboració a partir de la comprovació o posada en comú amb els altres) La proposta s'orienta cap a la consecució col·lectiva d'un producte final transferible i en format àudio. La gravadora de veu ha d'estar present sempre que es facin posades en comú, contrast d'opinions o converses espontànies; les produccions orals en aquests contextos esdevenen un material molt interessant per a avaluar si s'estan assolint o no els objectius i poder regular els continguts o modificar les activitats proposades. Ús de les llengües: S'afavorirà l'ús del català i serà aquesta la llengua vehicular d'aprenentatge ( i la del producte final), però no es restringirà l'ús d'altres llengües ni de les pràctiques híbrides. Considerem les llengües com a eines mediadores, entre l'aprenentatge de la pròpia llengua, la llengüa pròpia de les àrees treballades i els continguts de les diferents àrees. Objectius: Afavoriment de la reflexió sobre el propi procés de construcció del nombre . Parar l'atenció sobre l'ús de les llengües en la construcció del coneixement matemàtic. Pepa de la Rocha rocha.pepa@gmail.com

per Carles Masjuan Domingo - 14 juny 2010

MA-Matemàtiques - 666 descàrregues
Treball compartit entre el que es fa a l'aula ordinària i a l'aula d'informàtica. Combina part teòrica, part de pràctica a l'ordinador i part manipulativa a l'aula i al pati.
Orientacions pel professorat: Ben bé s'han de comptar 6 sessions de treball. El treball ha de ser en grup. Hi ha d'haver disponibilitat de sortir de l'aula.
Objectius:La proposta té dos objectius principals: Practicar amb la mesura, és a dir, mesurar i relacionar aquesta pràctica amb mesures no manipulables i que hem de treballar de manera abstracte: km, tones, mg, km2...
Criteris d'avaluació (si escau):Posada en comú dels resultats de les mesures i de les dificultats per aconseguir aquests resultats.
email de contacte de l'autor/a: cmasjuan@xtec.cat

per Gómez Ruiz, Carles Ignasi - 30 març 2010

MA-Matemàtiques - 690 descàrregues

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

Nom i cognoms de l'autor: Carles Ignasi Gómez Ruiz

Email de contacte de l'autor cgomez17@xtec.cat

Nivell educatiu al qual s'adreça: 1r de batxillerat

Context d'impartició : Aquest curs està concebut com a reforç a un curs presencial, amb activitats complementàries a les que es fan a classe.

Orientacions pel professorat: No es tracta d'un curs complet. Només s'han desenvolupat aspectes d'alguns temes, i per tant no és un recobriment de tot el temari.

Paraules clau: Matemàtiques, trigonometria, vectors, Geogebra, matemàtiques i realitat, recursos didàctics.

Objectius: S'ha de tenir en compte que és un curs experimental, i per tant es tracta de moment d'anar provant les diferents possibilitats del moodle.

Entre els recursos, a part de les etiquetes, els que he utilitzat en major proporció són enllaços a fitxers de Geogebra, ja que gràcies a la seva interactivitat permeten una comprensió major de molts aspectes de la matèria

De les
activitats, crec que no poden faltar les tasques a realitzar, ja que impliquen una participació més activa i controlada de l'alumne per aconseguir que no sigui només un visitant passiu de l'aula virtual.

També trobo molt interessants les lliçons i els qüestionaris, si bé necessiten major elaboració.

per Anna Pujol Brunet; Lluís Rius Oliva - 26 maig 2010

LC-Llengua catalana i literatura - 4851 descàrregues
Seqüència didàctica de llengua catalana i literatura de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 10 unitats didàctiques:
Avatar Còmic
A escena! Què ha passat? Qui dius que és? M'ho compro! Paraules belles Aprenents de reporter Diaris molt personals Correm, busquem...
Requeriments tècnics: per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.

per José Luis García Berdiel - 12 maig 2010

MA-Matemàtiques - 814 descàrregues
El material creat és un conjunt d’activitats TAC per treballar tot el currículum de 3r d’ESO de matemàtiques on l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle és l’eina per al seu desenvolupament i estructuració. La realització d’aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.5176 18/07/2008), per realitzar el treball: Disseny i desenvolupament del currículum de matemàtiques en un entorn Moodle.

per Teresa Alcoceba Cardenal - 4 maig 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 1042 descàrregues
Nivell educatiu: Educació infantil

Aquest projecte va adreçat al professorat d’educació infantil i té com objectiu posar al seu abast diferents recursos per treballar aquest tema com un projecte de treball. Imatges, documentals, activitats per fer amb l’ordinador (jclic, qüestionaris, lliçons... sobre els dofins) que es poden treballar en grup a l’aula (pissarra digital, projector multimèdia...), activitats per fer amb llapis i paper, informació sobre sortides, contes, activitats en les que es demana la col•laboració dels pares...

I per acabar es presenta un exemple del que podria ser el contingut del llibre projecte “Els dofins”.

per Carlos López Rodríguez - 2 maig 2010

TE-Tecnologies - 1201 descàrregues
Recull de materials que toquen tots els temes relacionats amb l'acompanyament del projecte educat1x1 que fem els serveis educatius de zona als instituts. Actualitzat a 30 d'abril.

1.1. Informació general i contextualització del projecte.
1.2. El centre digital.
1.3. Pla TAC del centre.
2.1. Aula digital.
2.2. Seqüències didàctiques i competències.
2.3. Inclusió digital.
3. Treball col·laboratiu.
4. Pissarres digitals interactives.
5. WEB 2.0
6. Ampliació i aprofundiment.

Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Maresme a Pineda de Mar

Aquests materials són parcialment obsolets, si el descarregueu tingueu present que haureu de revisar, suprimir o actualitzar continguts. Durant el curs 2010-11 procurarem fer una actualització.

per Elisabeth Benito - 23 abril 2010

TE-Tecnologies - 737 descàrregues
Part d'un curs d'informàtica per alumnes de 4t o 5è de primària.
Consta de 4 Blocs:
  1. L'Entorn de l'Ordinador.
  2. L'Entorn de Windows.
  3. Navegar per Internet.
  4. El Programari.
Aquest últim no està complert.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.
Pàgina: () 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()