Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ()

per Ambròs Domingo - 9 març 2010

FI-Filosofia - 326 descàrregues
Alguns apunts i exercicis sobre el pensament de David Hume (curs incomplet).
"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

per Xavier de la Fuente Colino - 23 febrer 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 645 descàrregues
El curs Moodle creat conté:
1. Una bateria d’activitats d’aprenentatge i avaluació de les CB implicades directament a l’àrea de CCEE en tots els nivells de l’ESO. S’han realitzat un total de 100 qüestions variades que incideixen en les competències bàsiques des del punt de vista de Ciències Experimentals, agrupades en 31 qüestionaris diversos, segons temes i competències.
2. Full de càlcul que permet el tractament i estudi de les dades obtingudes.
3. Manual d’ús adreçat al professorat.
4. Manual per a l'alumnat
5. Documents complementaris d’ajut.
Les contribucions que aporta el conjunt d’eines obtingudes a la tasca del professorat de Ciències Experimentals són:
1. Relacionar els continguts propis de CCEE amb els d’altres àrees curriculars, sobre tot instrumentals, i d’aquests amb les CB.
2. Facilitar eines per a que l'alumnat conegui ràpidament la valoració obtinguda en les activitats.
3. Facilitar al professorat eines per a la utilització a la classe.
4. Reflexionar sobre el que és imprescindible que aprengui l'alumnat i la seva integració en les programacions didàctiques i feina a l’aula.

per Irene Salomé Martínez Pérez - 22 febrer 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 783 descàrregues
Material complementari al treball a l'aula sobre la cèl·lula. Correspon a una sèrie de cinc temes sobre el cos humà:
  1. El cos humà I: la cèl·lula
  2. El cos humà II: dels aliments als nutrients
  3. El cos humà III: la utilització dels nutrients
  4. El cos humà IV: el transport de substàncies
  5. El cos humà V: el sistema nerviós
Nivell: 3r d'ESO (iniciació)


Creative Commons License
Amer, 2010. Obra de Irene Martínez Pérez subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

Per a més informació consulteu els "Crèdits" del curs.

per Victòria Oliu - IES la Bisbal - 1 setembre 2007

MA-Matemàtiques - 306 descàrregues
Proposta internivells de resolució d'un problema d'enginy cada mes del curs.
És un exemple d'ús de Moodle per una activitat global de tot el centre.
És poden afegir nous problemes, editar els que ja hi ha o senzillament aprofitar la proposta tal com està, canviant només les dates d'obertura i lliurament de les tasques.
Trobareu les solucions dels problemes plantejats a la carpeta de fitxers del curs.

per M. Glòria Garcia Vallecillos - 15 setembre 2009

CS-Ciències socials - 384 descàrregues
Aquest curs aborda els continguts relacionats amb l'economia, els sistemes econòmics i el desequilibri econòmic mundial. El tema central és la globalització, les àrees geopolítiques al món i com les institucions internacionals intervenen en la presa de decisions a nivell global. En els apartats inicials es mostren enllaços que aporten informació i en l'apartat "Actuem" es proposen activitats. Adreçat a l'alumnat de 2n de Batxillerat que cursa Geografia.

per M. Glòria Garcia Vallecillos - 15 febrer 2010

CS-Ciències socials - 297 descàrregues
El curs presenta recursos i activitats per desenvolupar continguts relacionats amb el paisatge, tipus de paisatges, paisatge mediterrani, paisatge espanyol i català. El format promou l'aprenentatge autònom, de manera que en els diferents apartats inicials es presenta informació i en l'apartat "Actuem" es proposen activitats que inclouen tècniques d'anàlisi i interpretació de la informació geogràfica. Adreçada a alumnes de 2n de Batxillerat.

per Júlia Danés - 1 setembre 2008

EV-Visual i plàstica - 332 descàrregues
Aquest curs de moodle es va fer com a suport de les classes presencials de l'àrea de visual i plàstica de la preparació per a les proves de CFGM. Conté links, alguns qüestionaris basats ens proves d'anys anteriors (2006 a 2008).

per Júlia Danés - 1 setembre 2008

LC-Llengua catalana i literatura - 382 descàrregues
Aquest curs de moodle va ser pensat com a suport a les classes presencials de la preparació per a les proves d'accés a CFGM. Inclou la llengua catalana i la castellana. Hi ha links a recursos web amb exercicis de gramàtica, ortografia i sintaxi.

per M. Jesús Candau Chacón - 9 febrer 2010

EV-Visual i plàstica - 330 descàrregues
Quan tractem d’ensenyar a comentar obres d’art, en l’assignatura d’història de l’art de 2n. de batxillerat, ens trobem amb el fet que sabem ben poca cosa sobre el que passa al cap d’un adolescent davant d’una obra d’art. Necessitem escoltar la seva mirada, tractar d’entendre les seves percepcions; buscar en la mirada els fonaments d’una didàctica específica del comentari d’art. I, per a desenvolupar-la, trobem a les TIC un munt de recursos.

per M.Lourdes Sánchez Salvador - 18 gener 2010

AL-Altres - 355 descàrregues
Entorn Moodle per ser utilitzat amb alumnes de cicles formatius de grau mitjà que cursin en modalitat semipresencial. Els continguts corresponen als crèdits anatomofisiològics dels cicles de la Famíla d'Imatge Personal, però poden ser utilitzats en altres famílies (Sanitat, Activitats fisicoesportives) o nivells educatius. Inclou enllaços de les presentacions PWP creades, així com una als àlbums recopilatoris d'imatges de temàtica anatomofisiològica.
Més informació
Pàgina: () 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ()