Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()

per Yolanda de la Rubia Escoriza - 24 març 2010

MU-Música - 521 descàrregues

Aquest curs està presentat com un reforç a un curs presencial.                                                                   

Es pot fer extensible a qualsevol curs de l’ ESO que tingui el nivell adient. Aquest projecte pretén ajudar a aprendre i motivar a l’alumnat per a participar en la interpretació en grups d’obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa, assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública. També permet tant la iniciació als instruments com l’aprofundiment.

La finalitat d’aquest curs moodle és portar a terme projectes musicals col·lectius i que mostrin bons hàbits de treball personal i de treball en equip. Així com consolidar la competència bàsica per aprendre a aprendre.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

 

 

per Francesc Segura Domínguez - 23 març 2008

EF-Educació física - 625 descàrregues
Curs destinat a alumnat de cicle superior o primer cicle d'ESO. Realitza un anàlisi dels hàbits alimentaris i realitza propostes de millora de la dieta.

per Consuelo Pascual Santamaria - 23 març 2010

LE-Llengües estrangeres - 473 descàrregues
The present work is a project created for a teachers refresher course for the Education Department in which I took part: "D-204-Ús i dinamització de Moodle"
The project "Let´s read & write" has been done by Consuelo Pascual Santamaria ( cpascua8@xtec.cat ).
It is formed by six units which are a reinforcement for a presence course and it is focused on writings. We can find different activities: vocabulary, videos, hotpotatoes, grammar, theory and how to compound a writing.
Different websites have been used some of which can be seen easily once you click the activity. Whole of the photos have been downloaded from google.
I projected this course thinking about the access course ( Curs Pont ) but the frst units can be addressed to an intermediate or advanced training course as they correspond to formal / informal letters and curriculum vitae.
As I said above , the units are reinforcement or complementary units for a student´s book. They are like points inside the book which are used to extend vocabulary, surf the web, revise grammar and watch education videos.
The units are divided in two parts. Mafalda will show you where to find the theory and the practice.
It is not a very wide work but there is material enough to draw students attention. Have fun with it !
Creative Commons License
Aquesta obra de Consuelo Pascual Santamaría està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

per Mª Victoria Pérez Zafón - 22 març 2010

TU-Tutoria - 586 descàrregues
"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

El curs està dividit en els següents temes:
 • Tema 1: ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESIONAL. En aquest espai podem trobar eines per a coneixer millor els itineraris educatius i per identificar els interessos personals. Hi ha enllaç al que poden enviar els treballs fets.
 • Tema 2: TRANSTORNS D'APRENENTATGE I ESTRATÈGIES EDUCATIVES: hi ha uns docuemnts amb estratègies educatives per la’laumnat amb TDAH, dislexia i problemes de conducta.
 • Tema 3 : SUPORT A L’ACCIÓ TUTORIAL: amb recuros i enllaços a webs per treballar temes de tutoria. També hi ha un qüestionari per coneixer millor les tècniques d’estudi de l’alumant.
 • Tema 4:ESTRATÈGIES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: hi ha una lliço per entendre les adaptacions de les matèries i poder ajustar la resposta educativa a la diversitat d’alumnat.
 • Tema 5: MATEMÀTIQUES Adaptacions: recursos i en llaços. També hi ha un glosssari per poder compartir les adaptacions fetes.

Objectius

L’objectiu principal és crear un espai virtual per poder coordinar les actuacions del Departament d’Orientació educativa d’un centre de secundària, amb els equips docents i tutors/es.

Recursos

Fòrums, xats, webs, espais per penjar documents, glossaris, qüestionaris, enllaços a jclics o recursos tic.

Activitats

Hi ha un xat i un fòrum per poder fer comentaris i demandes de diferents alumnes o grups o situacions educatives que necessitin la coordianció de tot el professorat. Un glossari per compartir les adaptacions fetes . Un recull de recursos web i fitxers amb pautes, idees i estratègies generals.

per Rosa Rocías Mañé - 22 març 2010

LS-Llengua castellana i literatura - 844 descàrregues
Este proyecto ha sido realizado en el marco del curso de formación telemática del Departament d'Educació "D-204-Ús i dinamització de Moodle " y va dirigido a alumnado de 1r. Ciclo de ESO.
Tal y como dice su nombre, SIGNOS Y LETRAS ofrece al alumno una serie de recursos para ayudar a dominar y conocer la ortografía arbitraria, complementando los métodos de enseñanza tradicional.
Tiene que servir no sólo para reforzar el trabajo realizado en clase sino también como punto de encuentro entre alumnos y profesora a través del entorno virtual moodle.

Este proyecto está dividido en cinco grandes bloques:
 1. Acerca de la Acentuación
 2. Uso correcto de las letras
 3. Acerca de los signos de puntuación
 4. Repaso de ortografía
 5. Ludolengua
En los cuatro primeros bloques distinguimos dos partes bien diferenciadas: la de contenidos, presentada en forma de lecciones, vídeos, páginas web… y la de actividades como cuestionarios, hotpotaetos, clic, fórums… y otras muchas que ayudarán a los alumnos a adquirir las habilidades y las destrezas necesarias para escribir correctamente, de manera diferente a la que se realiza en clase.
Según la particularidad de cada apartado, contenidos o actividades hay unos criterios de evaluación que ayudarán a conocer el nivel de aprendizaje del alumno. Cabe destacar que en mi proyecto, en este momento, este apartado (criterios de evaluación) necesita una exhaustiva revisión que dependerá no solamente de las diferentes de actividades y recursos, sino del tipo de alumnado.
Además, encontramos la Ludolengua es el espacio virtual que permite estudiar la lengua desde una perspectiva más desenfadada y divertida.
Por último, este proyecto se complementa con un blog http://bitacolalengua-iesandreunin.blogspot.com/, espacio para compartir opiniones, inquietudes, dudas, ideas, fotos, vídeos… sobre temas relacionados con todo aquello que estudiamos y trabajamos en clase, además de algunas de las actividades que organizamos desde el Departamento de Lengua y Literatura del IES.

Las palabras clave del proyecto están relacionadas con cada uno de los bloques: acentuación, letras, puntuación, ortografía, signos, ludolengua…

Para terminar tengo que remarcar que este proyecto es abierto, es decir, que se irán incorporando o extrayendo recursos y/o actividades dependiendo de una serie de factores: los alumnos, el tiempo de dedicación, los objetivos…

Creative Commons License
Aquesta obra de ROSA ROCÍAS MAÑÉ està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

per José Carlos González Fernández - 22 març 2010

LE-Llengües estrangeres - 423 descàrregues
Curs dissenyat per als alumnes de primer de batxillerat de llengua anglesa per tal que exerceixin les seves habilitats lingüístiques preparant un viatge a Londres.

per Maria Forns Casacuberta - 17 març 2010

LC-Llengua catalana i literatura - 740 descàrregues
Curs realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010. Consta de tres espais: Racó de poesia, Racó de llengua, Racó de creació. Està pensat com a complement de les classes presencials.

per Maria Jesús Monter Domec - 16 març 2010

CS-Ciències socials - 537 descàrregues
Aquest curs és la segona part d'un projecte que ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.

PARTS DEL PROJECTE
 1. L'art romà
 2. Neoclassicisme, Romanticisme i Realisme
CONTEXT
Complement/reforç al curs presencial. No es tracta d'un curs elearning, sinó d'un complement per al curs presencial.

OBJECTIUS
Els objectius d'aquest curs d'art són:
 • Apropar la matèria d'Història de l'art i els recursos TIC,
 • Aprofitar la predisposició de bona part de l'alumnat envers aquestes tecnologies per oferir-ne una vessant educativa,
 • Explorar les possibilitats del moodle en una matèria que d'entrada sembla lluny d'aquestes innovacions,
 • Encetar una nova metodologia de treball i
 • Aprofitar les dotacions informàtiques dels instituts
RECURSOS
He intentat utilitzar recursos diferents (de text, visuals... aliens o d'elaboració pròpia) per dos motius: posar la informació a l'abast d'un alumnat amb destreses i capacitats diferents i subministrar les dades necessàries per garantir el progrés de tothom.

ACTIVITATS
En les activitats, que són majoritàriament d'elaboració pròpia, he combinat les individuals i les col·laboratives -crec necessari l'esforç individual però també el contrast d'opinions i l'ajuda entre alumnes- les directes i les d'entrega -és motivador obtenir una correció instantània i també meditar, buscar i crear-, les senzilles i les de major dificultat...

CURSOS RELACIONATS

per Maria Jesús Monter Domec - 16 març 2010

CS-Ciències socials - 563 descàrregues
Aquest curs és la primera part d'un projecte que ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.

PARTS DEL PROJECTE
 1. L'art romà
 2. Neoclassicisme, Romanticisme i Realisme

CONTEXT
Complement/reforç al curs presencial. No es tracta d'un curs elearning, sinó d'un complement per al curs presencial.

OBJECTIUS
Els objectius d'aquest curs d'art són:
 • Apropar la matèria d'Història de l'art i els recursos TIC,
 • Aprofitar la predisposició de bona part de l'alumnat envers aquestes tecnologies per oferir-ne una vessant educativa,
 • Explorar les possibilitats del moodle en una matèria que d'entrada sembla lluny d'aquestes innovacions,
 • Encetar una nova metodologia de treball i
 • Aprofitar les dotacions informàtiques dels instituts
RECURSOS
He intentat utilitzar recursos diferents (de text, visuals... aliens o d'elaboració pròpia) per dos motius: posar la informació a l'abast d'un alumnat amb destreses i capacitats diferents i subministrar les dades necessàries per garantir el progrés de tothom.

ACTIVITATS
En les activitats, que són majoritàriament d'elaboració pròpia, he combinat les individuals i les col·laboratives -crec necessari l'esforç individual però també el contrast d'opinions i l'ajuda entre alumnes- les directes i les d'entrega -és motivador obtenir una correció instantània i també meditar, buscar i crear-, les senzilles i les de major dificultat...

CURSOS RELACIONATS

per Farners Ferragutcasas Butiñá - 15 març 2010

LE-Llengües estrangeres - 704 descàrregues

Aquest curs  està adreçat als alumnes de 2n de batxillerat.

És un reforç a un curs presencial. Hi ha activitats per repassar el que s'ha fet a classe i bases de dades i fòrums per ajudar als alumnes a fer-se llistes del vocabulari que apareix en el curs.

També hi ha qüestionaris, qüestionaris hotpotatoes i lliçons per tal que els alumnes avaluin el seu propi progrés i vegin què els cal repassar.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

Creative Commons License
Aquesta obra de Farners Ferragutcasas Butiñá està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

Pàgina: () 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()