Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()

per M. Goretti Miracle Solé - 15 març 2010

LE-Llengües estrangeres - 517 descàrregues

Nivell educatiu al qual s'adreça: 1r i 2n d’ESO

Aquest projecte és un curs que pretén ajudar, motivar i emocionar als alumnes per a que practiquin la Llengua Anglesa. Està pensat per a treballar com a material complementari al contingut curricular que s’està impartint a l’aula i per a retrobar-nos amb els alumnes en el món virtual moodle.

Es pretén que l’alumne millori la comprensió escrita, ampliï el vocabulari, practiqui continguts gramaticals i conegui, primer a partir del seu voltant més pròxim i després obrint-se al món de parla anglesa, destreses per poder desenvolupar-se i comunicar-se en llengua anglesa.

El projecte consta de set temes:

TRAVELLING. Do you know El Vendrell, Costa Daurada?

1. Location and the Weather

2. The Culture: The Music

3. The Culture: The Museums

4. The Culture: Gastronomy

5. The Celebration: Festivals

6. Development and Tourism

7. Places and Readers

Paraules clau: Travelling, culture, festivals, tourism, places.

Activitats:

Les activitats proposades són variades i de tot tipus: Activitats en línia, de penjar fitxers, activitats fora de línia relacionades amb alguna sortida, lliçó, jclick, qüestionaris, hot potatoes, QV, forums, xats...

" Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

Creative Commons License
Aquesta obra de M. Goretti Miracle Solé està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

per Lidia Miras - 15 març 2010

TE-Tecnologies - 626 descàrregues
Autor: Lídia Miras Miralles
Nivell educatiu adreçat: 1r Batxillerat
Context d'impartació: aquest projecte està adreçat a alumnes de Tecnologia industrial de 1r de Batxillerat Tecnològic, amb l'objectiu de ser un reforç de les classes presencials. Donat que el temari és molt extens, les explicacions teòriques que requereixen una participació activa del professor i la resolució de problemes es realitzarà a classe.
Orientacions pel professorat: Les activitats d'aquest projecte estan dissenyades per que l'alumne pugui treballar de forma autònoma a casa. Si bé alguna d'elles (els treballs col·laboratius en glossaris, wikis o fòrum) requeriràn l'orientació i participació del professor.
Totes les activitats són avaluades, ja que no podem oblidar que l'avaluació dels nostre alumnes ha de ser contínua.
Recursos i activitats: S'utilitzen recursos de tipus visual (vídeos, presentacions powerpoint i animacions) perquè és una forma molt directa de presentar la informació i fàcilment assimilable per l'alumne.
Una activitat de vocabulari (hotpotatoes) en anglès, perquè els nous coneixements tecnològics sempre es publiquen en aquest idioma.
Qüestionaris i glossaris per assolir el vocabulari i conceptes bàsics.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010"

per Amèlia Farré Piñol - 15 març 2010

TE-Tecnologies - 848 descàrregues
El projecte següent ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.

Descripció:
Aquest curs consta d'una sèrie d'activitats, algunes per reforçar i altres per ampliar els coneixements d'electricitat i magnetisme. Està destinat a alumnes de 2n d'ESO.
Les activitat JClic i QV pertanyen als recursos que es pot trobar a l'XTEC i el MUD "El motor elèctric" és del web Tecno12-18.

per Albert Rovira Punti - 15 març 2010

LC-Llengua catalana i literatura - 601 descàrregues
És un curs pensat per alumnat nouvingut, està per completar.
Apareixen totes les unitats didàctiques per assolir el nivell B1, les activitats i recursos fetes són poques però l'idea és anar evolucionant aquest curs.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

per Ramon Gassó Centelles - 14 març 2010

LE-Llengües estrangeres - 477 descàrregues
Aquest projecte va adreçat principalment a alumnes que estan estudiant el segon curs d'anglès de l'escola oficial d'idiomes. L'objectiu fonamental és que l'alumnat pugui aprendre i alhora ampliar el seu coneixement sobre diferents aspectes de la cultura britànica, tal com poden ser: la gastronomia, els esports, la música i d'altres. Tot això fent ús d'una sèrie de recursos i activitats variades. Es pot utilitzar perfectament com un treball complementari al que estiguin realitzant.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

per Vanesa Campillejo - 13 març 2010

LE-Llengües estrangeres - 395 descàrregues

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.

Aquesta unitat didàctica inclou un recull d'activitats i recursos de reforç i ampliació per a alumnes de 2n nivell d'anglès d'EOI. Es treballen les cinc competències: CE, EE, CO, EO i UL.

El tema central és la biografia personal, a través de la qual es treballa el past simple i el present perfect i es repassen les formes per donar consell pròpies d’aquest nivell: segon condicional i should. D’altra banda, també es recullen activitats culturals perquè els alumnes coneguin Londres i decideixin què els agradaria visitar d’aquesta ciutat. Un dels recursos utilitzats en aquesta activitat és un Quadern Virtual d'Imma Llopart.

L’estudi dels phrasal verbs en anglès sempre presenta nombroses dificultats. Donat que s’introdueixen al segon nivell, s’ha creat un glossari per tal d’ajudar als alumnes a familiaritzar-se amb aquestes construccions verbals mentre construeixen el seu propi “diccionari”.

Pel que fa al portfolio, aquesta unitat inclou un full de seguiment per què els alumnes treballin la comprensió oral de manera individual.

Finalment, m'agradaria afegir que la unitat didàctica s'ha creat a partir de les tasques que es demanaven en el curs i està subjecte a canvis.

per Joan Aranès Clua - 13 març 2010

MA-Matemàtiques - 698 descàrregues
Aquest projecte per a l'aprenentatge de les Matemàtiques de Batxillerat ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica D-204-Ús i dinamització de Moodle del Departament d'Educació.

El curs té estructura de taller i està centrat en l'aplicació d'un eina CAS (Sistema de Computació Algebraic): el programa d'ordinador MAXIMA (GPL). Hom pretén que els continguts matemàtics del taller i l'ús del propi programa permetin una motivació constant dels alumnes que estimen les matemàtiques i la ciència i, a la vegada, una ampliació i consolidació dels continguts propis de les assignatures de matemàtiques de batxillerat, per poder començar estudis universitaris en matemàtiques o bé altres estudis científics amb il·lusió i una base prèvia prou sòlida. Animo als participants a fer provatures amb el programa, bé de forma lliure, o bé a partir de la guia dels exemples, que és una part important del curs; això dóna una comprensió succinta del programa i de les seves característiques, a la vegada que, progressivament, aportarà un valuós complement didàctic per a l'aprenentatge de les matemàtiques. Intencionadament, aquest taller està plantejat com una visió a vista d'ocell de les estructures de dades, comandes, i procediments elementals que sempre se solen fer servir, havent entrat ja en continguts matemàtics i aspectes del programa més complicats; és per això que és recomanable fixar-se en els exemples pràctics comentats i, tornar a fer-hi un cop d'ull sempre que, havent començat a treballar sobre algun problema concret, calgui recordar el que s'hi s'exposa. [ nota d'autoria ]

per Maria José Díaz Cairó - 13 març 2010

LC-Llengua catalana i literatura - 455 descàrregues
Material per a l'alumnat nouvingut a les aules d'acollida.

Curs elaborat com a projecte del curs telemàtic "D204- Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.

per Jorge Alberola Palop - 13 març 2010

AL-Altres - 572 descàrregues
Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs “D204-Ús i dinamització de Moodle” del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010, s’anomena “Coordinació de Batxillerat”.

Esta adreçat per als alumnes de 1r i 2n de batxillerat i a l’equip docent d’aquestos cursos. Respecte al context d’impartició, es tracta d’un lloc de trobada virtual on alumnes i professors poden trobar tota l’ informació necessària per al 1r o 2n curs de batxillerat. He fet un esquema per temes, estructurats de la següent manera:
  • Tema 0: Aquí tenim el fòrum de noticies, el Xat: on podem reunir-nos virtualment amb professors o alumnes per tractar qualsevol tema i la Consulta: eina que em serveix per millorar el curs.
  • Tema 1: Tutoria de 2n de Batxillerat A-B.
  • Tema 2: Proves d’Accés a la universitat.
  • Tema 3: Tutoria de 1r de Batxillerat A-B.
  • Tema 4: Optativa: Estada a l’Empresa a Batxillerat.
  • Tema 5: El Treball de Recerca.

Amb els recursos i activitats de cadascun dels temes intento cobrir totes les necessitats en quan a orientació per al futur dels alumnes de 1r i 2n de Batxillerat ( PAU, universitats, treball de recerca, estada a l’empresa) i les necessitats del seu present (Tutories: justificants, dates d’ inscripcions, viatge d’estudis, etc...) .
El curs està pensat per al cas concret i particular del nostre centre, però trobo que és adaptable a qualsevol coordinació de batxillerat de qualsevol altre institut.

Autor: Jorge Alberola Palop (professor de matemàtiques de secundaria, coordinador de batxillerat, tutor de 2n de batxillerat i coordinador d’estada en l’empresa a l’Institut Arraona de Sabadell) Mail: jalberol@xtec.cat

Llicència Creative Commons Aquesta obra de Jorge Alberola està subjecta a una llicència de
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual amb la mateixa llicència 3.0 de Creative Commons

per Sira Martínez Butxaca - 12 març 2010

RE-Història i cultura de les religions - 434 descàrregues
Aprendre una mica més les diferències i semblances entres les tres religions monoteistes del nostre món: Cristianisme, Judaisme i Islam.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D204 - Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.
Pàgina: () 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()