Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()

per Jordi Salas Ballesteros - 12 març 2010

MA-Matemàtiques - 697 descàrregues

El propòsit d'aquest curs és el de complementar el treball a l'aula dirigint-se directament a l'alumne per tal de: 1) reforçar de les Matemàtiques de cicle mig amb alguns materials teòrics (presentació de conceptes,...) 2) però sobretot activitats pràctiques (enllaços a pàgines web, JClic,...) així com 3) oferir als mestres un conjunt de materials de reforç i/o ampliació (fitxes, fotocopiables,...)


Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.

per Montserrat Balada Forés - 12 març 2010

LC-Llengua catalana i literatura - 512 descàrregues
Curs creat per Montserrat Balada Forés.
Aquest curs conté les sis lectures corresponents a la matèria de literatura catalana de batxillerat, juntament amb recursos i activitats.
"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

per Lourdes Marimon Garcia - 12 març 2010

CS-Ciències socials - 613 descàrregues
Es tracta del desenvolupament d'un únic tema que oferta activitats i recursos de tota tipologia.
Inclou tota la teoria i la possibilitat d'aprofundir.
Inclou tanmateix una ampli ventall d'activitats; algunes adreçades a alumnes amb dificultats; la majoria no obstant poden ésser realitzades per qualsevol noi o noia; esperant diferents nivells de qualitats, segons les capacitats de cadascú.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

per Cristóbal Martínez Guerau de Arellano - 12 març 2010

MA-Matemàtiques - 495 descàrregues
Aquest "curs" només incorpora una activitat, en format de "lliçó" de Moodle.

S'ha fet servir aquest format per elaborar una activitat que pot utilitzar-se com a eina d'aprenentatge de l'anticipació de l'acció, o bé com a eina d'estructuració d'idees i procediments.

El contingut és el plantejament i desenvolupament d'una estratègia de resolució de problemes, mitjançant equacions de 1r grau.

per M.Carme Expósito - 10 març 2010

IN-Interdisciplinar - 379 descàrregues
"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

Aquest projecte és un exemple de l’ús que es pot fer del Moodle per treballar les diferents àrees d’un curs o cicle.
Està dividit en quatre grans temes centrals: llengua catalana, matemàtiques, coneixement del medi i projectes. Evidentment no correspon a tots els temes que es poden arribar a treballar i per tant sempre es poden anar afegint temes, activitats o recursos segons les necessitats del moment.
Els recursos i les activitats estan destinats a informar i/o a reforçar conceptes treballats amb anterioritat a l’aula d’una forma més motivadora pels nens i, en altres casos (El meu pas per l’escola, Relat col·lectiu, La nostra revista), els nens podran treballar de manera col·laborativa.

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

per Ambròs Domingo - 9 març 2010

FI-Filosofia - 448 descàrregues
Alguns apunts i exercicis sobre el pensament de David Hume (curs incomplet).
"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

per Xavier de la Fuente Colino - 23 febrer 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 764 descàrregues
El curs Moodle creat conté:
1. Una bateria d’activitats d’aprenentatge i avaluació de les CB implicades directament a l’àrea de CCEE en tots els nivells de l’ESO. S’han realitzat un total de 100 qüestions variades que incideixen en les competències bàsiques des del punt de vista de Ciències Experimentals, agrupades en 31 qüestionaris diversos, segons temes i competències.
2. Full de càlcul que permet el tractament i estudi de les dades obtingudes.
3. Manual d’ús adreçat al professorat.
4. Manual per a l'alumnat
5. Documents complementaris d’ajut.
Les contribucions que aporta el conjunt d’eines obtingudes a la tasca del professorat de Ciències Experimentals són:
1. Relacionar els continguts propis de CCEE amb els d’altres àrees curriculars, sobre tot instrumentals, i d’aquests amb les CB.
2. Facilitar eines per a que l'alumnat conegui ràpidament la valoració obtinguda en les activitats.
3. Facilitar al professorat eines per a la utilització a la classe.
4. Reflexionar sobre el que és imprescindible que aprengui l'alumnat i la seva integració en les programacions didàctiques i feina a l’aula.

per Irene Salomé Martínez Pérez - 22 febrer 2010

CN-Ciències de la naturalesa - 902 descàrregues
Material complementari al treball a l'aula sobre la cèl·lula. Correspon a una sèrie de cinc temes sobre el cos humà:
  1. El cos humà I: la cèl·lula
  2. El cos humà II: dels aliments als nutrients
  3. El cos humà III: la utilització dels nutrients
  4. El cos humà IV: el transport de substàncies
  5. El cos humà V: el sistema nerviós
Nivell: 3r d'ESO (iniciació)


Creative Commons License
Amer, 2010. Obra de Irene Martínez Pérez subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

Per a més informació consulteu els "Crèdits" del curs.

per Victòria Oliu - IES la Bisbal - 1 setembre 2007

MA-Matemàtiques - 426 descàrregues
Proposta internivells de resolució d'un problema d'enginy cada mes del curs.
És un exemple d'ús de Moodle per una activitat global de tot el centre.
És poden afegir nous problemes, editar els que ja hi ha o senzillament aprofitar la proposta tal com està, canviant només les dates d'obertura i lliurament de les tasques.
Trobareu les solucions dels problemes plantejats a la carpeta de fitxers del curs.

per M. Glòria Garcia Vallecillos - 15 setembre 2009

CS-Ciències socials - 499 descàrregues
Aquest curs aborda els continguts relacionats amb l'economia, els sistemes econòmics i el desequilibri econòmic mundial. El tema central és la globalització, les àrees geopolítiques al món i com les institucions internacionals intervenen en la presa de decisions a nivell global. En els apartats inicials es mostren enllaços que aporten informació i en l'apartat "Actuem" es proposen activitats. Adreçat a l'alumnat de 2n de Batxillerat que cursa Geografia.
Pàgina: () 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()