Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .zip) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 20 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 10 Mb. --> Com pujar cursos de Moodle.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


Pàgina: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 ()

per Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina; Susan Dreger - 28 agost 2014

TE-Tecnologies - 564 descàrregues

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

 

Atenció!!!


La versió per al curs 2017/18 la podeu trobar en el següent enllaç:


http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=2179

 
Aquest curs ocupa més de 20Mb. Pot ser que el Moodle dels vostres centres tingui limitat el tamany dels cursos a restaurar. Si és així, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.
 
Com a alternativa, també podeu accedir al Moodle com a gestor de centre i anar a la secció "Enviament de fitxers grans al Moodle". En aquesta PMF està explicat com fer-ho.

per Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina - 28 agost 2014

TE-Tecnologies - 2940 descàrregues

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

 

Atenció!!!


La versió per al curs 2017/18 la podeu trobar en el següent enllaç:


http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=2178

 
Aquest curs ocupa més de 20Mb. Pot ser que el Moodle dels vostres centres tingui limitat la mida dels cursos a restaurar. Si és així, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.
 
Com a alternativa, també podeu accedir al Moodle com a gestor de centre i anar a la secció "Enviament de fitxers grans al Moodle". En aquesta PMF està explicat com fer-ho.

per Carles Domènech Freixanet - 27 gener 2014

TE-Tecnologies - 219 descàrregues

Es tracta d'una unitat didàctica que treballa amb les bombes d'impulsió de líquids. N'inclou la descripció dels tipus, les característiques tècniques, la tria, la l'operació (posada en marxa, funcionament i aturada), el manteniment de primer nivell i les mesures de seguretat a prendre.

Es una unitat didàctica dins d'un mòdul professional de transport de materials a la indústria química, del cicle de formació professional de grau mitjà de planta química. En aquest mòdul es tracten el transport i l'emmagatzematge de materies primeres i productes acabats químics, en els diferents estats (sòlids, líquids i gasos). La unitat didàctica està inclosa en l'apartat de transport de fluids, fent referència al component principal d'un transport de líquids: el component que subministra l'energia per al transport. Altres unitats didàctiques del mòdul inclouen els estats de la materia i els canvis d'estat, els elements de transport i els sistemes d'emmagatzematge i envasat del productes químics.

El material desenvolupat inclou el contingut teòric, organitzat en temes, exercicis pràctics que requereixen càlcul i ús de gràfics, activitats, autoavaluacions i també una tasca final d'unitat, un qüestionari i una proposta de pràctiques presencials al taller de química per completar la formació pràctica.

Està dirigit preferentment a alumnes de formació professional de grau mitjà del cicle de planta química però pot ser útil com a introducció en grau superior i també alguna de les parts com a material per a tecnologia, encara que caldrà ajustar-lo al nivell.

La llicència d'ús és CC-BY-NC-SA. Els recursos que no són originals de l'autor es relacionen en un fitxer adjunt en cadascun dels temes, amb el detall de la llicència corresponent.

per Josep Mª Potau Borràs - 19 desembre 2013

CS-Ciències socials - 360 descàrregues

És un curs sobre l'Època Medieval adreçat per a alumnes de Cicle Mitjà o Cicle Inicial (segon).

Es fan servir diverses miniuintats didàctiques del edu365 i altres webs. Així com algunes activitats JClic.

per Laura Delgado; Yolanda Domínguez; Jordi Labèrnia; Catherine Mallien; Rosa Ma. Sales; Monica Serra; Anna Tomàs - 5 setembre 2013

TE-Tecnologies - 247 descàrregues
Aquest itinerari desenvolupa, amb el cotxe com a nucli temàtic i amb el francès com a llengua vehicular, continguts eminentment tecnològics, però també socials i d’educació visual i plàstica. Està concebut per alumnat de 2n d’ESO sense coneixements de llengua francesa.
Les activitats recollides en els onze elements didàctics, que formen aquest itinerari, suposen 35h de treball amb l’alumnat a l’aula. Els elements didàctics també poden ésser utilitzats de manera aïllada per tractar determinats continguts curriculars utilitzant la metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d''une Langue Etrangère).

per Belén Ruiz - 30 novembre 2013

CN-Ciències de la naturalesa - 387 descàrregues

Curs adreçat a alumnes de segon d'ESO, per tal de conèixer d'una manera interactiva els conceptes de calor i temperatura, realitzar mesures amb termòmetres, etc.
Ja em direu si us agrada, i sobretot si us és útil... i qualsevol comentari...serà molt benvingut.
És el meu primer curs en aquest entorn, us demano paciència si alguna cosa no funciona prou bé!!

per Jordi Brunet; jbrunet3@xtec.cat - 22 agost 2013

AL-Altres - 179 descàrregues

Aquest curs està adreçat al professorat de Formació Professional de la família de Fabricació mecànica com a recurs per a millorar l'ús de l'anglès en els estudis d'aquesta família professional

per Carme Lasierra; mlasier5@xtec.cat; Gemma Viscarri; gviscarr@xtec.cat - 22 agost 2013

AL-Altres - 146 descàrregues

Aquest curs està adreçat al professorat de Formació Professional de la família d’Indústries alimentàries com a recurs per a millorar l'ús de l'anglès en els estudis d'aquesta família professional

per Carme Lasierra; mlasier5@xtec.cat; Gemma Viscarri; gviscarr@xtec.cat - 22 agost 2013

AL-Altres - 152 descàrregues

Aquest curs està adreçat al professorat de Formació Professional de la família d’Indústries alimentàries com a recurs per a millorar l'ús de l'anglès en els estudis d'aquesta família professional

per Beatriz Alós; balos2@xtec.cat - 22 agost 2013

AL-Altres - 124 descàrregues

Aquest curs està adreçat al professorat de Formació Professional de la família d’Indústries alimentàries com a recurs per a millorar l'ús de l'anglès en els estudis d'aquesta família professional

Pàgina: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 ()