Biblioteca de materials SCORM

Base de dades de materials en format SCORM.

Ja es poden pujar materials!

Aquests materials no són cursos de Moodle,
tot i que es poden incloure a un curs Moodle com a "activitat SCORM".

IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Autor/a:
Descripció:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:

Pàgina: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 ()

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2012

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar els continguts d’estadística a 4t d'ESO. Consta de:

Activitats introductòries:

 • Repàs de conceptes previs.
 • Treball d'estadística: selecció de parelles de variables numèriques.

Activitats d'aprenentatge:

 • Activitats GeoGebra per introduir el concepte de correlació i regressió lineals.
 • Formular prediccions i redactar conclusions.
 • Activitats amb full de càlcul per calcular paràmetres i fer representacions gràfiques

Activitats de reforç:

 • Unitat didàctica Descartes "Variables estadísticas bidimensionales".

Recapitulem: Reflexió sobre el treball realitzat i els conceptes bàsics.

 

per Victòria Oliu Subiranas - 19 juliol 2012

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar els continguts de probabilitat a 4t d'ESO. Consta de:

Activitats introductòries:
Activitats d'aprenentatge:
Activitats de reforç: :
Activitats d'ampliació:
 

per Victòria Oliu Subiranas - 18 juliol 2012

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar els continguts de progressions a 4t d'ESO. Consta de:

Activitats introductòries:
Vídeo de la sèrie Àlia “L'amor i jo”
, sobre la progressió dels avantpassats (9,5 min)
Activitats d'aprenentatge:
Cinc propostes de treball escrit i també amb full de càlcul. Es promou que l'alumnat descobreixi les fórmules pel seu compte i que faci ús del full de càlcul per resoldre problemes
Activitats de reforç: :
Unitat didàctica EDAD
amb aplicacions Descartes: “Progressions”

Activitats d'ampliació:
Petit treball amb altres successions:

 • La successió de Fibonacci
 • La successió de Collatz

Recapitulem: Proposta de realització d'un mapa conceptual del que s'ha après, amb les fórmules de les progressions..

 

per Victòria Oliu Subiranas - 16 juliol 2012

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar els continguts de funcions a 4t d'ESO. Consta de:

Activitats introductòries:

 • Observació de la gràfica de la demanda elèctrica en temps reals
 • Observació de diferents gràfiques en aplicacions GeoGebra
 • Procediment per representar una gràfica de 2n grau a partir de la seva fórmula, sense ordinador

Activitats de repàs (per qui faci falta):

Activitats d’aprenentage:

 • Seqüència d'aplicacions GeoGebra que permeten un treball individual (o en petits grups) amb propostes per observar i reflexionar per escrit (individualment), a la llibreta.
Recapitulem: Farem un mapa conceptual del que ja sabíem amb els nous conceptes apresos i interpretarem la gràfica de la demanda elèctrica utilitzant el vocabulari matemàtic après en aquesta unitat.
 

per Victòria Oliu Subiranas; Consolación Ruiz Gil; CREAMAT - 16 juliol 2012

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar els continguts de polinomis a 4t d'ESO. Consta de:

Activitats introductòries:
Activitats d'aprenentatge:
Activitats d’ampliació: :

Recapitulem: Fem un mapa conceptual del que hem après.

 

per Departament d’Ensenyament - 7 juny 2012

LE-Llengües estrangeres

0 descàrregues

Tema de la seqüència didàctica:
Lèxic per a mantenir una conversa sobre pel·lícules.
Objectius generals:
Aprendre els diferents gèneres de cinema que es poden trobar. Expressar gustos i opinions sobre els diferents tipus de pel·lícules i demanar opinions als companys. Ensenyar a demanar informació sobre l’horari i el lloc en el qual es podrà veure una pel·lícula.

Crèdits:
Aquest material educatiu digital l’ha realitzat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa “Internet en el aula” del “Plan Avanza”. Aquest programa ha estat desenvolupat i executat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’entitat pública empresarial Red.es, el Ministeri d’Educació i Ciència i les Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes.
Edició:
Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Disseny pedagògic: Aurora Gil; Juan Elías Berrocal
Disseny tècnic i edició multimèdia: Oneclick S. A.

 

per Departament d’Ensenyament - 5 juny 2012

LE-Llengües estrangeres

0 descàrregues

Tema de la seqüència didàctica:
Dictat sobre sons

Objectius generals:
Ajudar a l’usuari a identificar, diferenciar i passar a escriure els sons [i] [y] [u], /E/ /OE/ /O/, les vocals nasals, E-nasal i A-nasal, i les semivicals tant a partir de la discriminació oral com conceptualment.

Crèdits:
Aquest material educatiu digital l’ha realitzat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa “Internet en el aula” del “Plan Avanza”. Aquest programa ha estat desenvolupat i executat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’entitat pública empresarial Red.es, el Ministeri d’Educació i Ciència i les Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes.

Edició:
Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Disseny pedagògic: Catherine Blanch
Disseny tècnic i edició multimèdia:
Oneclick S. A.

 

per Departament d’Ensenyament - 31 maig 2012

LE-Llengües estrangeres

0 descàrregues

Tema de la seqüència didàctica:
Els mitjans de comunicació orals: el telèfon, la ràdio, la televisió, internet.

Objectius generals:
Entendre missatges, informacions i entrevistes sobre el telèfon, la ràdio, la televisió i internet.

Crèdits:
Aquest material educatiu digital l’ha realitzat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa “Internet en el aula” del “Plan Avanza”. Aquest programa ha estat desenvolupat i executat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’entitat pública empresarial Red.es, el Ministeri d’Educació i Ciència i les Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes.

Edició:
Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
Departament d’Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya

Disseny pedagògic: Catherine Blanch
Disseny tècnic i edició multimèdia:
Oneclick S. A.

 

per Departament d’Ensenyament - 29 maig 2012

LE-Llengües estrangeres

0 descàrregues

Tema de la seqüència didàctica:
Lèxic necessari per a seguir una classe de dibuix.

Objectius generals:
Ajudar a l’usuari a identificar el lèxic de la classe de dibuix tant oralment com conceptualment.

Crèdits:
Aquest material educatiu digital l’ha realitzat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa “Internet en el aula” del “Plan Avanza”. Aquest programa ha estat desenvolupat i executat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’entitat pública empresarial Red.es, el Ministeri d’Educació i Ciència i les Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes.

Edició:
Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
Departament d’Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya

Disseny pedagògic: Catherine Blanch
Disseny tècnic i edició multimèdia:
Oneclick S. A.

 

per Departament d’Ensenyament - 29 maig 2012

LE-Llengües estrangeres

0 descàrregues

Tema de la seqüència didàctica:
Comprensió del vocabulari de l’entorn escolar, més concretament de la classe.

Objectius generals:
Ajudar a l’usuari a identificar els objectes de l’aula, a entendre salutacions, les instruccions del professor i comentaris dels diferents actors a l’aula tant oralment com conceptualment.

Crèdits:
Aquest material educatiu digital l’ha realitzat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa “Internet en el aula” del “Plan Avanza”. Aquest programa ha estat desenvolupat i executat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’entitat pública empresarial Red.es, el Ministeri d’Educació i Ciència i les Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes.

Edició:
Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
Departament d’Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya

Disseny pedagògic: Catherine Blanch
Disseny tècnic i edició multimèdia:
Oneclick S. A.

 
Pàgina: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 ()