Biblioteca de materials SCORM

Base de dades de materials en format SCORM.

Ja es poden pujar materials!

Aquests materials no són cursos de Moodle,
tot i que es poden incloure a un curs Moodle com a "activitat SCORM".

IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Autor/a:
Descripció:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:

Pàgina: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ()

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 17 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives

Objectiu general:

Desenvolupar la capacitat d’identificar la direcció dels objectes en les seves diferents direccions en el pla (vertical, horitzontal i inclinat). Es pretén que l’alumne/a aprengui a classificar, sobre la base de l’orientació dels objectes en el pla més que resoldre els exercicis. El professor haurà de conversar amb l'alumne durant l'exercici per a assegurar-se que empra estratègies adequades i que no treballa a l'atzar

El contingut està composat per 5 objectes d'aprenentatge (OA) formats per una seqüència de 5 activitats, cadascuna d’elles orientada a identificar la direcció i sentit dels objectes mostrats. Alguns Oas inicien una activitat de presentació del concepte, seguida de diferents activitats d’execució. Els exercicis de classificació sobre la base de l'orientació dels objectes en el pla es repetiran amb igual estructura però canviant els conceptes i els objectes amb els quals es treballen.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreces activitats separades

Verticals: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1169
Horitzontals: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1170
Obliqües: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1171
Obliqües amb direcció: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1172
Seqüències: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1173

Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/espai/SD15/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 17 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.

Objectiu general:

Desenvolupar la capacitat de reconèixer i utilitzar operativament les 8 direccions del pla, per al qual es proposa utilitzar les fletxes a dalt i a baix del teclat per desplaçar el cursor de la pantalla en l’eix vertical, així com utilitzar les fletxes dreta i esquerra del teclat per desplaçar el cursor de la pantalla en l’eix horitzontal.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreces activitats separades


Camins: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1174
Cursors: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1175
Dibuixem: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1176
Dictats: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1177
Juguem: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1178

Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/direccions/SD16/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 15 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.
Objectiu general:

Desenvolupar la capacitat de discernir entre el que és agradable i desagradable per l'usuari, escollint les primeres i refusant les segones.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreça Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/agrada/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 15 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.
Objectiu general:

Desenvolupar la capacitat de discernir entre el que és agradable i desagradable per l'usuari, escollint les primeres i refusant les segones.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreça Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/agrada/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 10 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.

Objectiu general:

Desenvolupar habilitats de conversa a través de preguntes i respostes.

El contingut està compost per 5 activitats en les quals el nen o la nena haurà de ser capaç d'ordenar preguntes i respostes senzilles, associar les preguntes i les respostes al personatge que li correspongui, i simular una conversa amb sentit a través dels pictogrames gràfics d'un xat o un telèfon mòbil.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreces activitats separades
Ordena: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1195
Qui parla?: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1196
Qui-ho-diu?:
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1197
Xat: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1198
Telèfon: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1199

Adreça Edu365: http://www.edu365.cat/conversa/SD42/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 10 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.

Objectiu general:

Seguir instruccions senzilles per a realitzar una tasca quan se li indica amb gestos de fàcil reconeixement de personatges.

El contingut està compost per 5 activitats orientades principalment al reconeixement i associació de gestos. En aquestes activitats el nen o la nena haurà de prémer amb el ratolí els objectes de la pantalla o amb els cursors les tecles indicades quan s’hi escaigui i no abans per demostrar que és capaç de realitzar una ordre senzilla indicada a través d'un gest.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreces activitats separades

Sortim: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1184
Conduïm: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1185
Quina assenyala: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1186
Asseu-los: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1187
Col·loca’ls: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1188

Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/instruccions/SD39/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 10 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.

Objectiu general:

Comprendre missatges orals i textuals identificant el seu nom entre altres.

El contingut està compost per 5 activitats on el nen o la nena hauran d’ésser capaços d’identificar i reconèixer el seu nom entre altres sons o noms escrits. Per aquest motiu, en algunes activitats serà precís que l'alumne/a sigui capaç de llegir el seu propi nom.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreces activitats separades
Llista: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1200
Tren: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1201
Al carret!: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1202
Agenda: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1203
Equips: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1204

Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/nom/SD43/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 10 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.

Objectiu general:

Seguir instruccions senzilles per realitzar una tasca quan se li indica amb símbols.

El contingut està composat per 5 activitats en les quals el nen o la nena haurà de ser capaç d’utilitzar el teclat, el ratolí o el polsador per a seguir instruccions expressades per símbols.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreces activitats separades
Aparella: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=11940
Ovnis: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=11941
Caseta: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=11942
Prestatgeria: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1193
Cistelletes: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1194

Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/simbol/SD40/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 8 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.

Objectiu general:

Comprendre missatges orals i textuals identificant el seu nom entre altres.

El contingut està composat per 5 activitats on el nen o la nena hauran d’ésser capaços d’identificar i reconèixer el seu nom entre altres sons o noms escrits. Per aquest motiu, en algunes activitats serà precís que l'alumne/a sigui capaç de llegir el seu propi nom.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreça Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/nom/SD43/index.html

 

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 8 maig 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut està dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives.

Objectiu general:

Comprendre missatges orals i textuals identificant el seu nom entre altres.

El contingut està composat per 5 activitats on el nen o la nena hauran d’ésser capaços d’identificar i reconèixer el seu nom entre altres sons o noms escrits. Per aquest motiu, en algunes activitats serà precís que l'alumne/a sigui capaç de llegir el seu propi nom.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreça Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/nom/SD43/index.html

 
Pàgina: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ()