Biblioteca de materials SCORM

Base de dades de materials en format SCORM.

Ja es poden pujar materials!

Aquests materials no són cursos de Moodle,
tot i que es poden incloure a un curs Moodle com a "activitat SCORM".

IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Autor/a:
Descripció:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:

Pàgina: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()

per Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil; Joaquim Fonoll; Paloma Cantón; Marisa Flores; Andrés Gaitán; Federico Gil - 24 abril 2012

IN-Interdisciplinar

0 descàrregues

  • Aquest contingut va dirigit a nens/es d'Educació Infantil de 3 a 6 anys i a nens/es amb Necessitats Educatives Especials.

Objectiu general: 

Desenvolupar la capacitat de classificar els objectes per més d'un atribut. Es pretén que l'alumne/a aprengui els conceptes de forma, color i grandària a través de l'ús de blocs lògics i que sigui capaç de classificar-los.

Edició:

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Adreça a l'Edu365: http://www.edu365.cat/infantil/classifica/SD13/index.html

 

per Victòria Oliu Subiranas - 10 abril 2012

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar els continguts de geometria plana amb coordenades a 4t d'ESO. Consta de:

- Activitat introductòria: proposta de Rôl-play per "convertir" els alumnes en punts del pla amb les seves coordenades i representar així rectes “vivents” a partir de l'equació.
- Activitats d'aprenentatge: activitats GeoGebra interactives per repassar conceptes bàsics de geometria plana, introduir els nous conceptes i plantejar reflexions.
- Activitats de consolidació: fulls de problemes per copiar els enunciats canviant les dades i fer-los intercanviant els enunciats per parelles.

- Activitats finals: a) proposta de realització d'un mapa conceptual del tema. b) proposta d'invenció d'un problema per intercanviar.

Vectors i rectes
 

per Victòria Oliu Subiranas - 30 desembre 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per introduir la trigonometria a 4t d'ESO. Consta de:
-Vídeo sobre la història del metre i la seva relació amb Catalunya. Qüestionari sobre el vídeo.
-Càlcul indirecte d'una altura amb GeoGebra. Activitats GeoGebra interactives de repàs.
-Activitats GeoGebra interactives per introduir els conceptes nous.
-Quatre fulls de treball imprimibles amb activitats i problemes per fer a la llibreta.
-Enllaços a unitats didàctiques del projecte EDAD, una de reforç i una d'ampliació.
-Activitats GeoGebra interactives per treballar el teorema del sinus i el teorema del cosinus, com aprofundiment.
 

per Victòria Oliu subiranas - 27 desembre 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar la resolució d'equacions, sistemes i problemes a 4t d'ESO. Consta de:
-Fragment de vídeo divertit i dues activitats GeoGebra per a repassar la resolució d'equacions de segon grau i la resolució gràfica de sistemes lineals.
-Selecció de 10 fulls de treball. Els 5 primers amb dades fixes, i els fulls 6 i 10 generen dades diferents prement F9.
-Col·lecció de 124 problemes per treballar amb equacions.
-Enllaços a activitats del curs anterior per repassar.
-Enllaços a dues unitats didàctiques EDAD per aprofundir.
-Recapitulació: resums dels diferents tipus d'equacions treballades.
 

per Victòria Oliu Subiranas - 27 desembre 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar els nombres a 4t d'ESO. Consta de:
-Activitats introductòries: vídeo sobre nombres reals i sobre la raó àuria, àudio sobre el nombre d'or i una aplicació interactiva que cerca seqüències numèriques dins el desenvolupament decimal del nombre Pi.
-Activitats d’aprenentatge: Selecció de 14 fulls que es poden portar fotocopiats a classe. Els 12 primers fulls tenen dades fixes, i els fulls 13 i 14 generen dades diferents prement F9.
-Activitats de reforç: enllaços a activitats del curs anterior.
-Activitats d’aprofundiment: enllaç a una unitat didàctica EDAD.
-Recapitulació: enllaços a presentacions amb resums teòrics.
Imatge de Wimedia Commons
 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Es proposen una sèrie de problemes i simulacions per resoldre mitjançant programació, amb ordinadors amb l'Scratch instal·lat. Els alumnes poden treballar per parelles i han de començar fent a mà un petit disseny del programa abans de passar a construir-lo amb Scratch. Es treballa amb successions numèriques i simulacions de l'atzar. Hi ha força ajuda per a l'alumnat, tots els programes porten la solució que podran obrir, explorar, modificar, provar, millorar... Activitat per a alumnat a partir de 2n d'ESO, fins a Batxillerat. Activitat inicialment dissenyada per al projecte ESTALMAT, és apropiada per estimular l'alumnat talentós.

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1079

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per realitzar amb ordinadors a l'aula i el programa Scratch instal·lat. Es comença demanant a l'alumnat que descrigui els passos per a realitzar unes tasques rutinàries. Es mostren programes fets amb Scratch que dibuixen polígons regulars i seqüències de triangles equilàters formant sanefes. L'alumnat ha d'estudiar les comandes que componen els programes i introduir-hi modificacions per variar algun aspecte del seu comportament. Destinataris: alumnat de 1r a 4t d'ESO. Activitat inicialment dissenyada per al projecte ESTALMAT, és apropiada per estimular l'alumnat talentós.

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1088

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

En aquesta seqüència didàctica es treballen quatre experiències aleatòries amb simulacions, cada una d'elles amb la seva proposta d'activitats d'observació i reflexió: llançament d'un dau perfecte, d'un dau trucat, l'agulla de Buffon i el problema de les tres portes. En aquestes experiències es comprova la llei dels grans nombres, la variabilitat dels resultats en sèries curtes de repeticions i s'estimen probabilitats complexes a partir de la freqüència relativa. Amb el problema de les tres portes s'introdueix la probabilitat condicionada i el càlcul de probabilitats usant un diagrama d'arbre. Seqüència adreçada a l'alumnat de 3r d'ESO.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1172

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Proposta d'activitat pautada per realitzar un petit projecte d'estadística. L'alumnat ha de dissenyar i realitzar una enquesta, organitzar les dades en taules i gràfics, utilitzar les funcions del full de càlcul i fer un informe en format digital. Hi ha enllaços a recursos de la web de l'IDESCAT, i altres, perquè l'alumnat pugui treballar de manera autònoma o amb la mínima intervenció del professorat. S'utilitzen diferents dinàmiques: treball cooperatiu, individual i per parelles. Activitat adreçada a 3r d'ESO. No calen coneixements previs específics.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1169

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar prismes, piràmides, cossos platònics i cossos de revolució a 3r d'ESO. Consisteix en activitats d'exploració amb GeoGebra (traduïdes del projecte Gauss), intercalades amb activitats manipulatives. Es repassen les longituds i àrees de figures planes i es dedueixen experimentalment les àrees i volums dels cossos geomètrics i les seves relacions. Es comprova la característica d'Euler i s'aplica per raonar algunes propietats sorprenents dels poliedres. Conté fulls pdf per imprimir i fer les activitats sense ordinador. Coneixements previs: noció d'àrees de figures planes i aplicació del teorema de Pitàgores.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1166

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 
Pàgina: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()