Biblioteca de materials SCORM

Base de dades de materials en format SCORM.

Ja es poden pujar materials!

Aquests materials no són cursos de Moodle,
tot i que es poden incloure a un curs Moodle com a "activitat SCORM".

IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Autor/a:
Descripció:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:

Pàgina: () 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ()

per Victòria Oliu Subiranas - 27 desembre 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar els nombres a 4t d'ESO. Consta de:
-Activitats introductòries: vídeo sobre nombres reals i sobre la raó àuria, àudio sobre el nombre d'or i una aplicació interactiva que cerca seqüències numèriques dins el desenvolupament decimal del nombre Pi.
-Activitats d’aprenentatge: Selecció de 14 fulls que es poden portar fotocopiats a classe. Els 12 primers fulls tenen dades fixes, i els fulls 13 i 14 generen dades diferents prement F9.
-Activitats de reforç: enllaços a activitats del curs anterior.
-Activitats d’aprofundiment: enllaç a una unitat didàctica EDAD.
-Recapitulació: enllaços a presentacions amb resums teòrics.
Imatge de Wimedia Commons
 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Es proposen una sèrie de problemes i simulacions per resoldre mitjançant programació, amb ordinadors amb l'Scratch instal·lat. Els alumnes poden treballar per parelles i han de començar fent a mà un petit disseny del programa abans de passar a construir-lo amb Scratch. Es treballa amb successions numèriques i simulacions de l'atzar. Hi ha força ajuda per a l'alumnat, tots els programes porten la solució que podran obrir, explorar, modificar, provar, millorar... Activitat per a alumnat a partir de 2n d'ESO, fins a Batxillerat. Activitat inicialment dissenyada per al projecte ESTALMAT, és apropiada per estimular l'alumnat talentós.

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1079

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per realitzar amb ordinadors a l'aula i el programa Scratch instal·lat. Es comença demanant a l'alumnat que descrigui els passos per a realitzar unes tasques rutinàries. Es mostren programes fets amb Scratch que dibuixen polígons regulars i seqüències de triangles equilàters formant sanefes. L'alumnat ha d'estudiar les comandes que componen els programes i introduir-hi modificacions per variar algun aspecte del seu comportament. Destinataris: alumnat de 1r a 4t d'ESO. Activitat inicialment dissenyada per al projecte ESTALMAT, és apropiada per estimular l'alumnat talentós.

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1088

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

En aquesta seqüència didàctica es treballen quatre experiències aleatòries amb simulacions, cada una d'elles amb la seva proposta d'activitats d'observació i reflexió: llançament d'un dau perfecte, d'un dau trucat, l'agulla de Buffon i el problema de les tres portes. En aquestes experiències es comprova la llei dels grans nombres, la variabilitat dels resultats en sèries curtes de repeticions i s'estimen probabilitats complexes a partir de la freqüència relativa. Amb el problema de les tres portes s'introdueix la probabilitat condicionada i el càlcul de probabilitats usant un diagrama d'arbre. Seqüència adreçada a l'alumnat de 3r d'ESO.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1172

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Proposta d'activitat pautada per realitzar un petit projecte d'estadística. L'alumnat ha de dissenyar i realitzar una enquesta, organitzar les dades en taules i gràfics, utilitzar les funcions del full de càlcul i fer un informe en format digital. Hi ha enllaços a recursos de la web de l'IDESCAT, i altres, perquè l'alumnat pugui treballar de manera autònoma o amb la mínima intervenció del professorat. S'utilitzen diferents dinàmiques: treball cooperatiu, individual i per parelles. Activitat adreçada a 3r d'ESO. No calen coneixements previs específics.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1169

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar prismes, piràmides, cossos platònics i cossos de revolució a 3r d'ESO. Consisteix en activitats d'exploració amb GeoGebra (traduïdes del projecte Gauss), intercalades amb activitats manipulatives. Es repassen les longituds i àrees de figures planes i es dedueixen experimentalment les àrees i volums dels cossos geomètrics i les seves relacions. Es comprova la característica d'Euler i s'aplica per raonar algunes propietats sorprenents dels poliedres. Conté fulls pdf per imprimir i fer les activitats sense ordinador. Coneixements previs: noció d'àrees de figures planes i aplicació del teorema de Pitàgores.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1166

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar les transformacions en el pla a 3r d'ESO. Es proposen activitats amb GeoGebra d'exploració i de construcció. Després de les activitats d'exploració es plantegen un seguit de preguntes per raonar i respondre per escrit. Les activitats de construcció s'han preparat deixant visibles només les eines necessàries perquè l'alumnat pugui començar a treballar sense més explicacions. L'activitat final sobre les simetries d'un objecte es pot deixar per a l'alumnat més ràpid, i també es pot ampliar proposant l'estudi de les simetries d'altres figures com quadrats i polígons regulars.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1151

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per introduir les funcions i treballar especialment les de primer i segon grau. Per començar es proposa l'activitat manipulativa "Mesurem capses", on apareixen de manera natural funcions de primer i segon grau, la funció identitat i una funció de tercer grau. Es presenten aplicacions GeoGebra que es poden projectar per presentar el tema i fulls de treball que es poden imprimir o copiar a la llibreta. La funció de segon grau es treballa amb l'activitat “Una paràbola del bàsquet”, que utilitza una fotografia estroboscòpica combinada amb GeoGebra.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1126

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència d'activitats per treballar els sistemes d'equacions lineals amb dues incògnites a 3r d'ESO. S'introdueix la representació i resolució gràfica amb aplicacions GeoGebra interactives. Es presenten animacions amb exemples que l'alumnat podrà visualitzar tantes vegades com vulgui per repassar els mètodes de resolució algebraics. Es proposen llistes de sistemes i problemes que cada alumne/a pot treballar amb valors diferents (s'actualitzen les dades interactivament). Es proposa una unitat Descartes interactiva amb més exercicis i problemes per a l'alumnat més ràpid.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1113

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència d'activitats per treballar les equacions de primer i segon grau amb una incògnita a 3r d'ESO. Consisteix en activitats d'introducció amb vídeos i aplicacions interactives, activitats d'assoliment consistents en llistes d'exercicis i problemes que cada alumne pot treballar amb valors diferents (s'actualitzen les dades interactivament) i que es poden imprimir, i activitats d'aprofundiment que es poden triar entre dues propostes: una unitat Descartes interactiva o un dossier imprimible per treballar a la manera d'al-Khwarizmi, de Iolanda Guevara.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1095

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 
Pàgina: () 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ()