Biblioteca de materials SCORM

Base de dades de materials en format SCORM.

Ja es poden pujar materials!

Aquests materials no són cursos de Moodle,
tot i que es poden incloure a un curs Moodle com a "activitat SCORM".

IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Autor/a:
Descripció:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:

Pàgina: () 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ()

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència d'activitats per treballar les fraccions i els nombres racionals a 3r d'ESO. Es comença amb uns vídeos introductoris on es veu el procediment per fer les operacions escrites de suma, resta, multiplicació i divisió i operacions combinades amb nombres fraccionaris. A continuació hi ha unes activitats interactives senzilles de repàs per als alumnes que ho necessitin. Segueix una activitat de descoberta de l'equivalència entre nombres fraccionaris i decimals. A continuació es proposa un full de càlcul (que es pot imprimir) que genera operacions combinades amb fraccions i nombres enters. Finalment es proposa una activitat del projecte EDAD sobre els nombres racionals.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1092

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència d'activitats per treballar les potències d'exponent enter i les arrels quadrades, a 3r d'ESO. Es comença amb un vídeo introductori sobre les potències de 10 relacionades amb mesures còsmiques i microcòsmiques. Es proposa un paquet d'activitats Descartes sobre potències i arrels. A continuació es planteja el càlcul aproximat d'arrels per aproximacions successives, amb sumes i divisions i s'acaba amb una llista de problemes relatius a càlculs amb quantitats extremes.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Matemàtiques de 3r d'ESO".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1091

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet d'activitats per experimentar amb els problemes d'àrees i volums resolts a l'antic Egipte i recollits al Papir Rhind (o d'Ahmes) i també al Papir de El Caire i al Papir de Moscou, comparant els mètodes actuals amb els que van emprar fa milers d'anys els egipcis i fent servir les unitats de mesura d'aquella època. Especialment indicat per l'alumnat a partir de 2n d'ESO. Conté documents pdf per imprimir i treballar sense ordinador, així com la versió interactiva dels problemes on es poden consultar les solucions.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Espai i Forma" per a segon d'ESO.

Aquest material està basat en un element catalogat a l'aplicació ARC per alumnes del màster en formació del professorat de la UpF, on trobareu indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/852

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Conjunt d'activitats per treballar el Teorema de Tales, la proporció, la semblança i les seves aplicacions a 2n d’ESO, amb especial atenció a la visualització, el raonament geomètric i l’escriptura de les relacions. El teorema s’introdueix amb aplicacions interactives creades amb GeoGebra, fins arribar a l’expressió algebraica escrita. Es resolen problemes típics de càlculs indirectes i es proposa una activitat de mesura indirecta d’una altura real utilitzant una fotografia i el programa de geometria dinàmica GeoGebra.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Espai i Forma" per a segon d'ESO.

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1063

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Seqüència didàctica per treballar el teorema de Pitàgores a segon d'ESO. S'utilitzen puzles pitagòrics retallables en paper i altres puzles pitagòrics interactius, en GeoGebra, s'aplica el teorema al càlcul indirecte de longituds, es proposa un llistat de problemes de la Xina antiga, i es suggereixen adreces de la wikipèdia per aprofundir en la història de les matemàtiques.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Espai i Forma" per a segon d'ESO.

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1039

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Activitat experimental basada en una proposta el llibre 2 de la col·lecció "l’Estadística en el vostre món". L'activitat consisteix en un petit estudi estadístic guiat sobre uns textos, per intentar establir algunes característiques dels seus autors: comparar la longitud de les paraules de cada text i també la longitud dels fragments de punt apunt (longitud de les “frases”). L'alumnat haurà de recollir dades dels textos, fer càlculs i gràfics, en primer lloc a mà. També hi ha uns fulls de càlcul preparats per entrar les dades recollides, posar en comú els resultats, visualitzar els gràfics i comentar-los a l'aula usant un projector. Conté un guió per l'alumnat en format pdf per imprimir.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Estadística i Atzar".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/972

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Activitat experimental adaptada a partir de l'activitat del mateix nom, del llibre 1 de la col·lecció l’Estadística en el vostre món. Es treballa per parelles i es proposen quatre jocs: A) Parells i senars, B) Altres daus i ruletes C) La suma de dos daus i D) El producte de dos daus. A més d’experimentar amb daus i anotar els resultats en paper, es proposa utilitzar un full de càlcul per posar en comú els resultats amb tota la classe i visualitzar els gràfics per comentar-los en gran grup. Conté el guió de l'alumnat en format pdf per imprimir i el full de càlcul ja preparat.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Estadística i Atzar".

 
Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/953

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 25 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Activitats experimentals per a 2n d'ESO, basades en el primer capítol del llibre 1 de la col·lecció "l’Estadística en el vostre món". Consta de quatre parts: A) “El començament del joc de parxís”, B) “La probabilitat de sortir un cinc” i C) “Daus trucats”, D) “És molt esbiaixat el dau?”. A més d’experimentar amb daus i anotar els resultats en paper seguint un guió, es proposa utilitzar fulls de càlcul per posar en comú els resultats amb tota la classe, visualitzar els gràfics i càlculs, i comentar-los en gran grup. Hi trobareu els guions de l'alumnat en pdf per imprimir i els fulls de càlcul preparats per introduir les dades i treballar-les.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Estadística i Atzar".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/907

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 23 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

En aquest paquet SCORM us proposem que feu participar al vostre alumnat en l'activitat “Fem Matemàtiques” de la FEEMCAT, i us facilitem tot el necessari per aprofitar aquesta activitat com un recurs més per treballar la resolució de problemes a l'aula.
Hi trobareu informació d'aquesta activitat organitzada per la FEEMCAT i enllaços a la pàgina web on fer la inscripció. I també hi trobareu els enunciats dels problemes de la primera fase dels anys anteriors, des de l'any 1997 fins a l'any 2011, en format pdf per imprimir, i per als tres nivells de l'activitat: sisè de Primària, 1r d'ESO i 2n d'ESO. D'aquesta manera podreu seleccionar els problemes més adequats per al vostre alumnat.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Itinerari de resolució de problemes".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/841

 

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Victòria Oliu subiranas - 23 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Aquest paquet SCORM conté un recull de problemes en pdf per imprimir, seleccionats de les proves Cangur des de l'any 1999 al 2010. L’objectiu principal és que l’alumnat treballi regularment amb diferents conceptes i estratègies matemàtiques en la resolució de problemes. Podeu trobar els mateixos problemes, agrupats per anys, en format de qüestionaris interactius, en el curs Moodle "Itinerari de resolució de problemes".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars a http://apliense.xtec.cat/arc/node/101 i a http://apliense.xtec.cat/arc/node/102.


Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 
Pàgina: () 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ()