Biblioteca de materials SCORM

Base de dades de materials en format SCORM.

Ja es poden pujar materials!

Aquests materials no són cursos de Moodle,
tot i que es poden incloure a un curs Moodle com a "activitat SCORM".

IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Autor/a:
Descripció:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:

Pàgina: () 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ()

per Victòria Oliu Subiranas - 23 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Col·lecció de 40 reptes per treballar la resolució de problemes de numeració i càlcul que requereixen l’aplicació de diferents tipus d’estratègies (taules, esquemes...). L’objectiu principal és que l’alumnat treballi regularment amb diferents conceptes i estratègies en la resolució de problemes. Es presenta la llista en un document pdf amb un problema a cada pàgina per fer propostes de treball individualitzades. Si en voleu més, trobareu un enllaç a la web d'en Joan Jareño, on hi ha més de 450 reptes interactius o no. Podeu trobar un document amb les solucions als 40 reptes en l'aplicació ARC.

Aquesta activitat SCORM està inclosa en el curs Moodle "Itinerari de resolució de problemes".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/100

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Victòria Oliu Subiranas - 23 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet d'activitats per introduir els nombres enters i les seves operacions a 1r d'ESO. L'activitat central consisteix en un quadern pdf per imprimir de 16 pàgines. Es comença amb operacions de nombres naturals, per arribar al concepte de nombre enter fruit de la necessitat d’utilitzar altres nombres en diferents situacions de la vida diària. S’associa el concepte de nombre enter amb la seva representació gràfica i es treballa l’ordenació. Es resolen problemes senzills i s’inicia la suma. Es defineix l’oposat d’un nombre enter i s’introdueix la resta com la suma de l’oposat. S’explica el producte d’un nombre enter per un nombre positiu interpretant la multiplicació per -1 com el pas a l’oposat. Es practiquen les operacions amb nombres enters. Es resolen problemes senzills. El material pdf es complementa amb unes aplicacions de GeoGebra, tres jocs de dòmino i un joc web.

Aquest paquet SCORM està inclòs en el curs Moodle "Itinerari de numeració i càlcul".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars, a http://apliense.xtec.cat/arc/node/97 i a http://apliense.xtec.cat/arc/node/98

Aquesta material digital forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Victòria Oliu Subiranas - 23 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet d'activitats per a treballar els percentatges a 1r d'ESO. S'introdueix el tema amb un vídeo de l'edu3.cat ("3x2? No m'ho crec!"). Es treballen els conceptes de fraccions equivalents, expressió decimal d’una fracció, raó, proporció i percentatge. S’introdueix el concepte d’IVA i de rebaixes i es resolen problemes. El material de l'alumnat consta d'un quadern PDF per imprimir de 8 pàgines i es completa amb dues aplicacions en GeoGebra, un joc de dòmino (en PDF per imprimir i jugar) i unes activitats web seleccionades de l'Edu365 per atendre la diversitat.

Aquest paquet SCORM està inclòs en el curs Moodle "Itinerari de numeració i càlcul".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/99

Aquesta material digital forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Victòria Oliu Subiranas - 23 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Quadern per treballar les operacions amb nombres decimals a 1r d'ESO. Es presenta en versió web interactiva i acompanyat de la versió pdf (de 10 fulls comptant la portada, índex, solucionari i enllaços relacionats). Aquest paquet és una continuació del paquet "Decimals 1" on es treballa el concepte de nombre decimal i la seva representació.

Aquest paquet SCORM està inclòs en el curs Moodle "Itinerari de numeració i càlcul".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/96

Aquesta material digital forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Victòria Oliu subiranas - 23 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Quadern per treballar el concepte de nombres decimals a 1r d'ESO. Es presenta en versió web interactiva i acompanyat de la versió pdf (de 12 fulls comptant la portada, índex, solucionari i enllaços relacionats). Tracta els objectius mínims d’aprenentatge incidint en els conceptes clau. Basat essencialment en la resolució de petits problemes, la majoria d'ells relacionats amb la vida quotidiana.

Aquest paquet SCORM està inclòs en el curs Moodle "Itinerari de numeració i càlcul".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/95

Aquesta material digital forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

 

per Victòria Oliu Subiranas - 23 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet d'activitats per a treballar les fraccions a 1r d'ESO. L'activitat central consisteix en un petit quadern que es presenta en dos formats: format web interactiu i en pdf per imprimir (16 fulls comptant la portada, índex, solucionari i enllaços relacionats). Es proposa treballar les fraccions a partir de tipologies diverses d’exercicis. El paquet conté també una selecció d'activitats web interactives per atendre la diversitat a l'aula.

Aquest paquet SCORM està inclòs en el curs Moodle "Itinerari de numeració i càlcul".

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/93 i a http://apliense.xtec.cat/arc/node/94

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Victòria Oliu Subiranas - 22 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Conjunt d'activitats per treballar la divisibilitat amb nombres naturals a 1r d'ESO. Les activitats es presenten en dos formats: web interactiva i quadern per imprimir en format pdf (14 fulls comptant la portada, índex, solucionari i enllaços relacionats). Es tracten els objectius mínims d’aprenentatge incidint en els conceptes clau. Basat essencialment en la resolució de petits problemes, la majoria d'ells relacionats amb la vida diària. Acompanya el quadern quatre documents GeoGebra interactius i referències a altres activitats web per tractar la diversitat a l'aula.

Aquest material s'ha catalogat també a l'aplicació ARC, amb indicacions metodològiques i curriculars: http://apliense.xtec.cat/arc/node/92

Aquest paquet SCORM està inclòs en el curs Moodle "Itinerari de numeració i càlcul".

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Victòria Oliu Subiranas - 22 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet d'activitats per a treballar els sistemes de numeració a 1r d'ESO. Inclou tres vídeos curts de presentació del tema, una activitat interactiva traduïda del Plan Ceibal, una proposta d'activitats manipulatives basada en un element d'ARC de l'Enrique Llácer (http://apliense.xtec.cat/arc/node/155), un manipulatiu virtual de la universitat de Utah per comptar en diferents bases, un enllaç amb informació històrica i un altre enllaç a activitats complementaries per aprofundir de la web d'en Joan Jareño.

Aquest paquet SCORM està inclòs en el curs Moodle "Itinerari de numeració i càlcul" i es basa en el material d'Enrique Llácer catalogat en ARC: http://apliense.xtec.cat/arc/node/155

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Departament d'Ensenyament - 31 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Visualitzeu-lo al portal edu365: "El viatge".

Es tracta d'activitats programades per a alumnat de cicle mitjà i superior d'educació primària. L'escenari del projecte és l'organització d'un viatge a l'estranger per part d'una família. L'alumnat ha de fer una sèrie d'operacions (sumes, restes, multiplicacions i divisions) per tal de resoldre alguns problemes al llarg del procés d'organització del viatge.
L'activitat està organitzada per diferents escenaris seqüenciats per dificultat.
 

per Departament d'Ensenyament - 31 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Visualitzeu-lo al portal edu365: "El restaurant".

Es tracta d'activitats programades per a alumnat de cicle mitjà i superior. L’escenari del projecte és una restaurant que l'alumnat ha de gestionar: fer-se càrrec de la caixa, organitzar el magatzem, fer inventari, planificar comandes, analitzar la comptabilitat del mes i portar el negoci en general. Per fer-ho han d'efectuar una sèrie d'operacions (sumes, restes, multiplicacions i divisions) per resoldre alguns problemes. L'activitat està organitzada per diferents escenaris seqüenciats per dificultat.

 
Pàgina: () 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ()