Biblioteca de materials SCORM

Base de dades de materials en format SCORM.

Ja es poden pujar materials!

Aquests materials no són cursos de Moodle,
tot i que es poden incloure a un curs Moodle com a "activitat SCORM".

IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Autor/a:
Descripció:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:

Pàgina: () 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 ()

per Victòria Oliu Subiranas - 22 juliol 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet d'activitats per a treballar els sistemes de numeració a 1r d'ESO. Inclou tres vídeos curts de presentació del tema, una activitat interactiva traduïda del Plan Ceibal, una proposta d'activitats manipulatives basada en un element d'ARC de l'Enrique Llácer (http://apliense.xtec.cat/arc/node/155), un manipulatiu virtual de la universitat de Utah per comptar en diferents bases, un enllaç amb informació històrica i un altre enllaç a activitats complementaries per aprofundir de la web d'en Joan Jareño.

Aquest paquet SCORM està inclòs en el curs Moodle "Itinerari de numeració i càlcul" i es basa en el material d'Enrique Llácer catalogat en ARC: http://apliense.xtec.cat/arc/node/155

Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)
 

per Departament d'Ensenyament - 31 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Visualitzeu-lo al portal edu365: "El viatge".

Es tracta d'activitats programades per a alumnat de cicle mitjà i superior d'educació primària. L'escenari del projecte és l'organització d'un viatge a l'estranger per part d'una família. L'alumnat ha de fer una sèrie d'operacions (sumes, restes, multiplicacions i divisions) per tal de resoldre alguns problemes al llarg del procés d'organització del viatge.
L'activitat està organitzada per diferents escenaris seqüenciats per dificultat.
 

per Departament d'Ensenyament - 31 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Visualitzeu-lo al portal edu365: "El restaurant".

Es tracta d'activitats programades per a alumnat de cicle mitjà i superior. L’escenari del projecte és una restaurant que l'alumnat ha de gestionar: fer-se càrrec de la caixa, organitzar el magatzem, fer inventari, planificar comandes, analitzar la comptabilitat del mes i portar el negoci en general. Per fer-ho han d'efectuar una sèrie d'operacions (sumes, restes, multiplicacions i divisions) per resoldre alguns problemes. L'activitat està organitzada per diferents escenaris seqüenciats per dificultat.

 

per Departament d'Ensenyament - 31 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Visualitzeu-lo al portal edu365: "La granja".

Projecte d'activitats que tenen com a escenari una granja on l'alumnat haurà d'efectuar una sèrie d'operacions com ara sumes, restes i multiplicacions senzilles. Els continguts generals són:
 • Els nombres naturals del 0 fins al 100 (xifra, grafia i valor)
 • Introducció a la suma de nombres naturals (treball progressiu).
 • Seriacions i introducció a la resta.
 • Introducció a la multiplicació i relació amb la suma.
Les activitats estan elaborades per utilitzar les matemàtiques en problemes de la vida quotidiana de forma lúdica. El plantejament afavoreix el desenvolupament de la competència del raonament matemàtic que engloba l'habilitat per saber utilitzar i relacionar els nombres i les seves operacions bàsiques mitjançant la comprensió dels mateixos.

Els materials van acompanyats d'una guia didàctica, una funcionalitat de seguiment i un àbac per a la realització de les operacions.
 

per Irene Martínez Pérez (traducció) - 20 maig 2011

CN-Ciències de la naturalesa

0 descàrregues

Materials didàctics sobre l'energia per a alumnat d'ESO: què és l'energia i formes d'energia.

Traduït per Irene Martínez Pérez a partir dels materials elaborats per la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía i disponibles a http://agrega.juntadeandalucia.es/ODE/es/es-an_2010072313_9093646/false
La icona del ratolí que apareix a algunes pàgines prové de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farm-Fresh_mouse_select_left.png.
 

per Departament d'Ensenyament - 18 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet SCORM descarregable dels materials disponibles a la secció "Espai i forma" del portal edu365.cat.

Continguts:
 • Tipus de triangles segons els costats i els angles
 • El triangle rectangle: relacions entre costats i entre angles
 • Introducció a la semblança de triangles
 • Perímetre i àrea del triangle
 • Construcció de triangles a partir de dades
Visualitzeu-lo a l'edu365: "Triangles"
 

per Departament d'Ensenyament - 18 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet SCORM descarregable dels materials disponibles a la secció "Espai i forma" del portal edu365.cat.

Continguts:
 • Situació i moviments en el pla: distàncies, angles i girs
 • Coordenades cartesianes
 • Plans i maquetes
 • Distàncies i escales
Visualitzeu-lo a l'edu365: "Representació i moviments en l pla"
 

per Departament d'Ensenyament - 18 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet SCORM descarregable dels materials disponibles a la secció "Espai i forma" del portal edu365.cat.

Continguts:
 • Classificació i mesura d'angles
 • Angles en distintes posicions
 • Suma d'angles
 • Resta d'angles
 • Multiplicació i divisió d'un angle per un nombre natural
 • Suma d'angles interiors d'un polígon
Visualitzeu-lo a l'edu365: "Rectes i angles"
 

per Departament d'Ensenyament - 18 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet SCORM descarregable dels materials disponibles a la secció "Espai i forma" del portal edu365.cat.

Continguts:
 • Formes circulars al nostre entorn
 • Circumferència i cercle: elements bàsics
 • Sector, segment i corona circular
 • Construcció de figures circulars planes a partir de dades
 • Composició i descomposició de figures circulars
Visualitzeu-lo a l'edu365: "La circumferència i el cercle"
 

per Departament d'Ensenyament - 18 maig 2011

MA-Matemàtiques

0 descàrregues

Paquet SCORM descarregable dels materials disponibles a la secció "Espai i forma" del portal edu365.cat.

Continguts:
 • Identificació de figures planes a la vida quotidiana
 • Elements bàsics: costat, vèrtex, angle, eixos de simetria
 • Classificació dels quadrilàters
 • Altura, base i diagonal
 • Perímetre i àrea del rectangle
Visualitzeu-lo a l'edu365: "Polígons"
 
Pàgina: () 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 ()