Aquest curs està presentat com un reforç a un curs presencial.  

                                                                 

Es pot fer extensible a qualsevol curs de l’ ESO que tingui el nivell adient. Aquest projecte pretén ajudar a aprendre i motivar a l’alumnat per a participar, tant en la interpretació individual com en grups, d’obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa i assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública.També permet tant la iniciació als instruments com l’aprofundiment.

La finalitat d’aquest curs és portar a terme projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball cooperatiu. Així com consolidar la competència bàsica per aprendre a aprendre.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

                                       


                                                                                                                      (Actualització Abril 2020)

 Autor/a: Yolanda de la Rubia Escoriza  

Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (--)


Nom curs: Música 3r d’ESO

Nom autora: Araceli Viñes Herreros

Email de contacte: musicajpla@gmail.com

Adreça Moodle: http://musicajoseppla.edumoot.com/

Nivell educatiu: 3r d’ESO

Àrea: Música

Context d’impartició: complement del curs presencial de música per a 3r d’ESO (3h un trimestre). Progressiva substitució de recursos i activitats del bloc de música de 3r

Temes:

Música i tecnologia: l’enregistrament i la reproducció del so, el so i la música digital. Música i internet.
El jazz: estils i evolució. Com fer una crítica musical (a partir d’un concert escolar de jazz)
Música i Pau: A partir de la webquest Singing Peace.

Paraules clau: música, música i tecnologia, jazz, música i pau.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."


Autor/a: Araceli Viñes Herreros
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)