test 6novAutor/a: test 6nov
Aquest curs està destinat a servir de suport a les classes presencials. d'Educació Visual i Plàstica de segon d'ESO, inclou l'específicació dels exercicis pràctics a dur a terme a l'aula així com materials de suport per a la seva presentació a l'aula.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D204 - Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2010-2011."

Autor/a: Sílvia Aznar
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)


Aquest curs l’he plantejat com a suport de les classes d'Educació Visual i Plàstica de segon d'ESO. Inclou l'específicació d’alguns exercicis pràctics a dur a terme a l'aula així com materials de suport per a la seva presentació. En concret, la majoria d’exercicis en paper (DIN A3 o DIN A4) es troben agrupats en l’apartat 7 del curs.

El curs s’ha concebut com a:

  • repositori de recursos que han vist a l’aula
  • espai de reforç i aprofundiment dels conceptes explicats
  • espai de propostes compartides (activitats en parella, làmines individuals, comentaris en grup…)
  • i en definitiva, com a punt de connexió amb un espai més ampli d’aprenentatge.

Moltes de les presentacions casolanes penjades al curs són les que utilitzo a l’aula per tal de generar dubtes, debats i discussions a partir de les imatges o de les preguntes suggerides. Aquestes presentacions ppt, transformades a pdf per tal d'agilitzar el moodle, serveixen a l'alumnat per recordar els temes tractats, revisar conceptes i avançar en l'aprenentatge amb posteriors aplicacions en activitats pràctiques.

Espero que el curs us sigui útil!


Autor/a: Glòria Llompart i Mallorqués
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Aquest curs l’he plantejat com a suport de les classes d'Educació Visual i Plàstica de tercer d'ESO. L'he centrat al voltant del coneixement de les produccions artístiques més contemporànies i les relacionades amb la tridimensionalitat. Es desenvolupa a partir de 5 blocs:

  1. Les produccions artístiques contemporànies
  2. Les produccions artístiques tridimensionals
  3. Els nous mitjans de producció artística 1: fotografia (part del bloc és en anglès)
  4. Els nous mitjans de producció artística 2: cinema
  5. El disseny

Inclou l'especificació d’alguns exercicis pràctics a dur a terme a l'aula així com materials de suport per a la seva presentació. Principalment, es tracta de recursos que han servit per al reforç i aprofundiment dels conceptes explicats i de propostes per a l'alumnat (activitats en parella, individuals, comentaris en grup, projectes…).

També inclou una unitat didàctica en anglès sobre la història i els gèneres de la fotografia que vaig plantejar per a participar al Pla Experimental de Llengües estrangeres del centre.

Moltes de les presentacions casolanes penjades al curs són les que utilitzo a l’aula per tal de generar dubtes, debats i discussions a partir de les imatges o de les preguntes suggerides. Aquestes presentacions ppt, transformades a pdf per tal d'agilitzar el moodle, serveixen a l'alumnat per recordar els temes tractats, revisar conceptes i avançar en l'aprenentatge amb posteriors aplicacions en activitats pràctiques.

Espero que el curs us sigui útil!

Autor/a: Glòria Llompart i Mallorqués
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)