El recurs que trobareu en aquest curs Moodle és un material adaptat i traduït de: Proyecto CREA (Creación de Recursos Educativos Abiertos), per a CS de Primària i 1r i 2n d'ESO.

Del mateix recurs trobaràs:

  • Scorm (paquet per a Moodle)
  • elp (fitxer eXeLearning)
  • Enllaç a htmlAutor/a: Proyecto CREA; Àrea Cultura Digital;