Mercè Rodoreda i el seu Mirall trencat és un treball adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO o de Batxillerat en el qual es proposa un estudi d'aquesta obra literària.

L'objectiu és que sigui el propi alumnat, seguint unes pautes que se li faciliten, qui analitzi diferents aspectes de la novel·la: l'estructura, el temps i l'espai, els personatges i l'estil narratiu.

Està pensat com a treball trimestral: es calcula un mes i mig per llegir el llibre i un altre mes per a dur a terme les tasques proposades.

Aquestes tasques comencen amb una introducció per a conèixer més a fons l'autora (a partir d'una entrevista televisiva i informació de la seva biografia). Seguidament, les tasques s'han distribuït en tres apartats: Estructura, espai i temps; personatges, i estil narratiu (incloent-hi la simbologia).

S'hi inclouen moltes activitats de participació (fòrums, wikis..), per fer possible que sigui un projecte inclusiu: tots hi participen, tots hi diuen la seva, tothom pot aprendre de tothom.

Pensant en l'alumnat nouvingut, s'hi han inclòs activitats Jclic perquè puguin treballar sobretot el vocabulari. D'altra banda, el professorat també podria proposar als alumnes nouvinguts, llegir-se l'obra en la versió traduïda a la seva pròpia llengua, de manera que entenent el text, també podrien participar als fòrums i wikis d'anàlisi de l'obra.

Donat que el treball és llarg (abraçaria tot un trimestre entre lectura i estudi de l'obra), les diverses tasques proposades s'avaluen a mesura que es van realitzant i la valoració final tindrà un pes important en la nota final del trimestre.

Autor/a: Glòria Casas Mir
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial (cc-by-nc)