LA CULTURA POPULAR A L’ESCOLA. Les festes populars, materials digitals és un projecte de creació de materials de treball al voltant bàsicament de les principals festes i cicles festius del nostre calendari. De cada festa o cicle festiu se n’ha elaborat un curs dirigit a l’alumnat dels últims cursos de la primària i un altre pensat per a la secundària. Per a la seva elaboració s’ha emprat el Moodle.

El projecte consta de tres subcategories: Professorat, primària, secundària, cadascuna amb els corresponents cursos:

 • Professorat. Té un únic curs, pensat per a mestres i professorat. La seva finalitat és presentar el projecte.


Si voleu consultar tot el projecte, l'adreça és http://agora.xtec.cat/se-osona/moodle
Per accedir-hi com a professorat no editor, feu servir l'usuari mestre i la contrasenya mestra o l'usuari professor i la contrasenya professora.


Tots els cursos han estat elaborats tenint en compte que puguin servir com a:
 • Model per treballar, en el marc curricular, la festa o el cicle festiu corresponent, englobant diferents àrees o matèries del currículum. Per tant, l’estructura del curs es basa en la programació que hi ha incorporada.

 • Font de recursos i activitats que puguin aprofitar-se i incorporar-se en la programació que el centre faci al voltant de la festa o cicle festiu concret.


En tots els cursos, tant de primària com de secundària, s’ha procurat que s’hi treballin almenys els següents aspectes:

 • Orígens i història de la festa i les seves diferents manifestacions festives.

 • El desenvolupament de la festa o del cicle festiu.

 • Exemples de manifestacions festives. En la mesura del possible se n’han incorporat dels diferents territoris de Catalunya i en alguns casos dels Països Catalans.

 • La relació que sovint tenen aquestes festes amb altres de països diferents o, fins i tot, el caràcter universal d’algunes d’elles.

 • La relació de la festa o del cicle festiu amb altres elements de la cultura popular com feines i oficis artesanals, llegendes, danses i cançons, refranys, gastronomia, etc.

_______________________________________________________________________________________________________________
En tots els cursos, tant de primària com de secundària, hi consta la programació general del curs i un setè tema amb un seguit d'enllaços sobre els diversos aspectes que s'hi treballen a més de la bibliografia i webgrafia emprades en l'elaboració dels continguts.
_______________________________________________________________________________________________________________


Curs: Temps de carnavals.Un cop acabat el cicle nadalenc, es convida l’alumnat a conèixer i participar en un seguit de festes en què l'alegria, la gatzara, la diversió i fins i tot la disbauxa i la permissivitat hi són presents. Es destina el primer tema a conèixer el conjunt de festes i celebracions que, al voltant de Sant Antoni, se celebren a diferents indrets dels Països Catalans, incidint en l'aspecte carnestoltesc que tenen algunes d'aquestes manifestacions. En el segon tema, s'aprofita la relació molt directa que la festa de Sant Antoni té amb els animals, sobretot de peu rodó, per incidir en la feina dels traginers, els transportistes del període previ a la motorització, i es destinen els quatre temes següents a l'estudi i coneixement del carnaval fent una passejada que engloba els següents aspectes:
   • Orígens i breu història, incidint en els antics carnestoltes rurals i l'arribada dels carnavals urbans.
   • El caire movible de la festa.
   • Els dies de carnaval més significatius i els elements més característics que els configuren.
   • Els carnavals a Catalunya.
   • Els grans carnavals d'arreu, per acabar amb aspectes del refranyer, la música, els balls i la gastronomia d'aquestes dates.

  Autor/a: Josep Roquer i Soler
  Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)