PARTS DEL CURS:

  1. Època clàssica greco-romana
  2. Època contemporània I i II
 
CONTEXT
Complement/reforç: no es tracta d'un curs elearning, sinó d'un complement per al curs presencial.

 

OBJECTIUS
Els objectius d'aquest curs d'art són:
  • Apropar la matèria d'Història de l'art i els recursos TIC
  • Aprofitar la predisposició de bona part de l'alumnat envers aquestes tecnologies per oferir-ne una vessant educativa
  • Explorar les possibilitats del moodle en una matèria que d'entrada sembla lluny d'aquestes innovacions
  • Encetar una nova metodologia de treball
  • Aprofitar les dotacions informàtiques dels instituts
RECURSOS
He intentat utilitzar recursos diferents (de text, visuals... aliens o d'elaboració pròpia) per dos motius: posar la informació a l'abast d'un alumnat amb destreses i capacitats diferents i subministrar les dades necessàries per garantir el progrés de tothom.

ACTIVITATS
En les activitats, que són majoritàriament d'elaboració pròpia, he combinat les individuals i les col·laboratives -crec necessari l'esforç individual però també el contrast d'opinions i l'ajuda entre alumnes- les directes i les d'entrega -és motivador obtenir una correció instantània i també meditar, buscar i crear-, les senzilles i les de major dificultat...

CURSOS RELACIONATS
  1. L'art romà
  2. Neoclassicisme, Romanticisme i Realisme


Autor/a: Maria Monter
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)