Aquest curs consta de diferents unitats didàctiques que tenen com a objectiu fer-nos reflexionar críticament sobre la nostra relació amb l’allau d’informació que rebem diàriament a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació en general. 

Les propostes didàctiques plantegen una seqüència de treball per avançar de manera progressiva en el reconeixement dels diversos gèneres textuals per mitjà dels quals ens arriba la informació, les seves característiques i intencionalitats. A partir d’aquest treball inicial s'aprofundirà en la diferenciació entre informació i opinió, i en la diversitat d’eines i recursos per poder reconèixer i contrastar les informacions que apareixen a les xarxes. D’altra banda, l’anàlisi crítica també inclou una reflexió i un treball de cerca i anàlisi sobre l’ús i el consum que fem del nostre entorn digital. Finalment, s'abordaran les conseqüències de la sobreexposició a les xarxes amb exemples i activitats pràctiques.


Els materials d'aquest mòdul opcional per als ensenyaments de Graduat en Educació Secundària (GES) han estat patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració.

Aquest curs ocupa més de 10Mb. Pot ser que el Moodle dels vostres centres tingui limitat el tamany dels cursos a restaurar. Si és així, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.

Com a alternativa, també podeu accedir al Moodle com a gestor de centre i anar a la secció "Enviament de fitxers grans al Moodle". En aquesta PMF està explicat com fer-ho.
Autor/a: Marta Mariñosa Marré;Míriam Arboix Codina;Núria Bastons Vilallonga.