Curs d'anglès per a treballar durant el primer trimestre de 5è de Primària.
Projectes per a treballar un text explicatiu (Electronic gadgets survey) i un text descriptiu (Wild endangered animal).