Curs d'anglès per a treballar durant el primer trimestre de 6è de Primària.
Projectes per a treballar un text descriptiu i un text instructiu (recepta).