Biblioteca de cursos Moodle

Aquesta és la base de dades de cursos Moodle. Hi podeu aportar còpies de seguretat (en format .mbz) de cursos de Moodle que hàgiu elaborat i que no siguin més grans de 10 Mb tot i que, per tal que es puguin restaurar directament als espais del servei Àgora, és recomanable que no superin els 20 Mb.

Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Per cercar cursos utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar els cursos per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Des de la fitxa individual cliqueu sobre el nom del curs per tal de veure'l complet.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom del curs:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Família professional:
Descripció:
Autor/a:


per Fernanda Olivera Rivado - 30 de març 2010

LE-Llengües estrangeres - 433 descàrregues
Aquest curs està realitzat com a pràctica, dintre del curs "Fem unitats didàctiques en Moodle" de l'Associació Espiral (http://ciberespiral.org).

per Miquel Romero Garcia - 25 de març 2010

TE-Tecnologies - 700 descàrregues

email de contacte de l'autor/a: mromero4@gmail.com

Nivell educatiu al qual s'adreça: 1r de Batxillerat

Context d'impartició: Es tracta d’un curs vinculat a un de presencial, pensat també com a lloc de trobada virtual

Orientacions

En aquest curs es poden trobar una sèrie de recursos relacionats amb els continguts del bloc sobre sistemes energètics del currículum de Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat.

El curs està dividit en 3 unitats didàctiques:

- UD 1. Els recursos energètics.

- UD 2. Producció d’energia elèctrica.

- UD 3. Energies alternatives.

Cada unitat disposa dels següents elements:

- un esquema general dels continguts de la unitat, amb referències per ser treballat amb el llibre de tecnologia industrial de la editorial McGraw-Hill.

- Una recopilació d’enllaços a diferents recursos relacionats amb els continguts del currículum. Podem trobar pàgines webs, animacions, vídeos, articles, etc. Alguns d’aquests materials poden servir per consolidar continguts donats a classe, moltes vegades com a exemples reals de coses explicades a classe. Altres es poden utilitzar com a materials d’ampliació si es considera oportú.

- Una sèrie d’activitats proposades per treballar cadascuna de les unitats, algunes de les activitats són de caràcter general i altres es basen en el treball sobre algun dels recursos de la unitat. Dintre de les activitats s’han plantejat algunes de col·laboratives com una base de dades, amb informació de les minicentrals hidroelèctriques dels Ripollès; una wiki per elaborar uns apunts de la unitat 2 entre tots els alumnes, a partir d’una estructura ja creada; o un glossari per que els alumnes recopilin les experiències sobre energies alternatives que trobin.

Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.

Creative Commons License
Aquesta obra de Miquel Romero Garcia està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

per Araceli Viñes Herreros - 25 de març 2010

MU-Música - 736 descàrregues

Nom curs: Música 3r d’ESO

Nom autora: Araceli Viñes Herreros

Email de contacte: musicajpla@gmail.com

Adreça Moodle: http://musicajoseppla.edumoot.com/

Nivell educatiu: 3r d’ESO

Àrea: Música

Context d’impartició: complement del curs presencial de música per a 3r d’ESO (3h un trimestre). Progressiva substitució de recursos i activitats del bloc de música de 3r

Temes:

Música i tecnologia: l’enregistrament i la reproducció del so, el so i la música digital. Música i internet.
El jazz: estils i evolució. Com fer una crítica musical (a partir d’un concert escolar de jazz)
Música i Pau: A partir de la webquest Singing Peace.

Paraules clau: música, música i tecnologia, jazz, música i pau.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."


per Yolanda de la Rubia Escoriza - 24 de març 2010

MU-Música - 609 descàrregues

Aquest curs està presentat com un reforç a un curs presencial.                                                                   

Es pot fer extensible a qualsevol curs de l’ ESO que tingui el nivell adient. Aquest projecte pretén ajudar a aprendre i motivar a l’alumnat per a participar en la interpretació en grups d’obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa, assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública. També permet tant la iniciació als instruments com l’aprofundiment.

La finalitat d’aquest curs moodle és portar a terme projectes musicals col·lectius i que mostrin bons hàbits de treball personal i de treball en equip. Així com consolidar la competència bàsica per aprendre a aprendre.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."

 

 

per Consuelo Pascual Santamaria - 23 de març 2010

LE-Llengües estrangeres - 546 descàrregues
The present work is a project created for a teachers refresher course for the Education Department in which I took part: "D-204-Ús i dinamització de Moodle"
The project "Let´s read & write" has been done by Consuelo Pascual Santamaria ( cpascua8@xtec.cat ).
It is formed by six units which are a reinforcement for a presence course and it is focused on writings. We can find different activities: vocabulary, videos, hotpotatoes, grammar, theory and how to compound a writing.
Different websites have been used some of which can be seen easily once you click the activity. Whole of the photos have been downloaded from google.
I projected this course thinking about the access course ( Curs Pont ) but the frst units can be addressed to an intermediate or advanced training course as they correspond to formal / informal letters and curriculum vitae.
As I said above , the units are reinforcement or complementary units for a student´s book. They are like points inside the book which are used to extend vocabulary, surf the web, revise grammar and watch education videos.
The units are divided in two parts. Mafalda will show you where to find the theory and the practice.
It is not a very wide work but there is material enough to draw students attention. Have fun with it !
Creative Commons License
Aquesta obra de Consuelo Pascual Santamaría està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

per Rosa Rocías Mañé - 22 de març 2010

LS-Llengua castellana i literatura - 988 descàrregues
Este proyecto ha sido realizado en el marco del curso de formación telemática del Departament d'Educació "D-204-Ús i dinamització de Moodle " y va dirigido a alumnado de 1r. Ciclo de ESO.
Tal y como dice su nombre, SIGNOS Y LETRAS ofrece al alumno una serie de recursos para ayudar a dominar y conocer la ortografía arbitraria, complementando los métodos de enseñanza tradicional.
Tiene que servir no sólo para reforzar el trabajo realizado en clase sino también como punto de encuentro entre alumnos y profesora a través del entorno virtual moodle.

Este proyecto está dividido en cinco grandes bloques:
  1. Acerca de la Acentuación
  2. Uso correcto de las letras
  3. Acerca de los signos de puntuación
  4. Repaso de ortografía
  5. Ludolengua
En los cuatro primeros bloques distinguimos dos partes bien diferenciadas: la de contenidos, presentada en forma de lecciones, vídeos, páginas web… y la de actividades como cuestionarios, hotpotaetos, clic, fórums… y otras muchas que ayudarán a los alumnos a adquirir las habilidades y las destrezas necesarias para escribir correctamente, de manera diferente a la que se realiza en clase.
Según la particularidad de cada apartado, contenidos o actividades hay unos criterios de evaluación que ayudarán a conocer el nivel de aprendizaje del alumno. Cabe destacar que en mi proyecto, en este momento, este apartado (criterios de evaluación) necesita una exhaustiva revisión que dependerá no solamente de las diferentes de actividades y recursos, sino del tipo de alumnado.
Además, encontramos la Ludolengua es el espacio virtual que permite estudiar la lengua desde una perspectiva más desenfadada y divertida.
Por último, este proyecto se complementa con un blog http://bitacolalengua-iesandreunin.blogspot.com/, espacio para compartir opiniones, inquietudes, dudas, ideas, fotos, vídeos… sobre temas relacionados con todo aquello que estudiamos y trabajamos en clase, además de algunas de las actividades que organizamos desde el Departamento de Lengua y Literatura del IES.

Las palabras clave del proyecto están relacionadas con cada uno de los bloques: acentuación, letras, puntuación, ortografía, signos, ludolengua…

Para terminar tengo que remarcar que este proyecto es abierto, es decir, que se irán incorporando o extrayendo recursos y/o actividades dependiendo de una serie de factores: los alumnos, el tiempo de dedicación, los objetivos…

Creative Commons License
Aquesta obra de ROSA ROCÍAS MAÑÉ està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

per José Carlos González Fernández - 22 de març 2010

LE-Llengües estrangeres - 510 descàrregues
Curs dissenyat per als alumnes de primer de batxillerat de llengua anglesa per tal que exerceixin les seves habilitats lingüístiques preparant un viatge a Londres.

per Irene Salomé Martínez Pérez - 15 d’octubre 2009

CN-Ciències de la naturalesa - 1007 descàrregues
Recursos i activitats per treballar el tema de formulació química amb els alumnes de 4t d'ESO (ampliació). Inclou guia didàctica.

Podeu utilitzar els materials lliurement. Us agrairé, però, que m'envieu un missatge de correu fent una petita valoració del curs, especialment com i amb quins alumnat l'heu utilitzat, i quins resultats heu obtingut. I bé, si va acompanyada de suggeriments de millora, incloent-hi les errades que hi hagueu detectat, i m'envieu la versió modificada, llavors ja perfecte!


Curs elaborat per Irene Martínez (www.xtec.cat/~imartin6)
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.