Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Jordi Morera Oliveras) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Material de reforç didàctic arran del plafó de 25 rajoles de ceràmica pintades per Ramon Casas, anomenades “Els avenços del s. XX”, els quals il·lustren de forma caricaturesca, irònica, satírica i amb un estil cartellista algunes de les activitats socials posades de moda a cavall dels segles XIX i XX: l’ús de l’automòbil, la popularització de la loteria ..., altres fan referència a comoditats introduïdes a la vida familiar: la dutxa, el wc..., i altres a invents que han ajudat a accelerar l’avenç de la societat: el tren, el telèfon...

  • Etapa 1. Iniciem el viatge a poc a poc. La bicicleta, si ens posem el casc, és una màquina d’allò més adequada,... i al final de la primera etapa ens espera Gossos.
  • Etapa 2. Un tast d'art sempre va bé, i si alternem bici i tram tenim temps de fer unes partides de billar.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quadern virtual relacionat

  
(Jordi Morera Oliveras) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Material de reforç didàctic arran del plafó de 25 rajoles de ceràmica pintades per Ramon Casas, anomenades “Els avenços del s. XX”, els quals il·lustren de forma caricaturesca, irònica, satírica i amb un estil cartellista algunes de les activitats socials posades de moda a cavall dels segles XIX i XX: l’ús de l’automòbil, la popularització de la loteria ..., altres fan referència a comoditats introduïdes a la vida familiar: la dutxa, el wc..., i altres a invents que han ajudat a accelerar l’avenç de la societat: el tren, el telèfon...

  • Etapa 1. Iniciem el viatge a poc a poc. La bicicleta, si ens posem el casc, és una màquina d’allò més adequada,... i al final de la primera etapa ens espera Gossos.
  • Etapa 2. Un tast d'art sempre va bé, i si alternem bici i tram tenim temps de fer unes partides de billar.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quadern virtual relacionat

  
(Luis Ugedo) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern per reforçar el coneixement dels minerals més senzills i coneguts, així com les seves utilitats. Dirigit als alumnes de 1r cicle de l'ESO.

  
(Fina Vert Ros) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre l'Univers: què hi podem trobar, com podem observar l'univers, les galàxies, les constel·lacions, les constel·lacions del zodíac i les estrelles.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Maria Andreu i Duran) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Sovint quan parlem de creació musical només ens referim als homes creadors, però al llarg de la història moltes dones han estat compositores. Aquest Quadern Virtual tracta de les trobadores.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Joan Aranès Clua) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual adreçat als alumnes de Batxillerat sobre Trigonometria. Els objectius curriculars se centren en la resolució de triangles generals en el pla, per bé que inclou també un full d'ampliació (introducció a la trigonometria esfèrica), i un darrer full amb unes quantes activitats d'entreteniments matemàtics.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Imma Llopart i Vidal) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Aquest Quadern Virtual pretén que l'alumnat aprengui a valorar el treball en el sistema actual, incorporant elements de reflexió crítica i també, a reconèixer que hi ha treballs no remunerats.
Els continguts bàsics que es pretenen treballar amb aquest QV són el següents: les necessitats humanes i el treball, els indicadors d'ocupació i el treball no remunerat.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010).

  
(Toni Serrallonga) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Projecte Comenius que fan conjuntament dos instituts d'Alemanya i Noruega. 
El treball gira al voltant del Gas Natural. En aquest quadern s'estudia que és el gas natural, quin és el cicle del gas natural des de la producció al consumidor final. Quins són els percentatges de consum de gas en funció del país de producció. Per acabar resolent petits problemes de percentatges relacionats amb la importació i consum de gas.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quadern virtual relacionat

  
(Toni Serrallonga) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Virtual Notebook based on a Comenius Project about natural gas. We can find activities about what is natural gas, which is the cycle of natural cas, what are the rates of gas consumption according to the country of production... To finish the notebook there are activities to solve small problems related to the import rates and gas consumption.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quadern virtual relacionat

  
(Purificación Camacho Nargánez) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

Cuaderno Virtual con actividades de lectura comprensiva, vocabulario, gramática, expresiones, dichos y adivinanzas en torno al tema de la Tierra.