Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Lluís Riboldi Miró) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per a practicar els moviments del pla: 

  • Translacions 
  • Simetries 
  • Girs

  
(Joaquim Vilar Sais) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que recull frases de 23 dones de diferents èpoques. Aquestes dones han fet servir la veu per defensar la causa feminista i donar testimoni de la lluita pels seus drets. Es troba enllaçat al web d'Igualtat.

  
(Joaquim Vilar Sais) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Quadern Virtual amb tres vídeos i una cançó per educar en la no-violència de gènere. Es tracta d'una aportació que pretèn reeducar als maltractadors adults i educar als nois i noies per tal que no s'hi tornin (ells) i es defensin (elles).
Es troba enllaçat a la web d'Igualtat: http://www.solidaries.org/igualtat/aula/morats/index.htm

  
(Sara Arjona Téllez) 
TE-Tecnologies - - 0 descàrregues

Aquest quadern pretèn avaluar els coneixements que teniu sobre l'entorn virtual Moodle. Forma part del curs Conèixer Moodle que trobareu al portal Moodle de la XTEC, que mostra les possibilitats d'aquest entorn (tipus de recursos, activitats en funcionament, fòrums, xats...).


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Núria Roig Estruga) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Exercicis pel cicle mitjà que treballen les característiques bàsiques dels vertebrats.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Anna Pujol Brunet;Mònica Grau Prieto) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Qüestionari que gira al voltant de la lectura d'un fragment del llibre Molly Moon i l'increïble llibre d'hipnotisme.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Judit Serra i Silvestre) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Introducció al moviment modernista i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Luis Ugedo) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per a educació secundària amb els següents objectius:

  • Introduir a l'alumnat al modelat del relleu de l'escorça terrestre.
  • Conèixer els principals agents responsables del modelat: meteorització, erosió, transport i sedimentació.
  • Descriure i reconèixer les principals estructures geològiques originades pel modelat del relleu.

  
(Maria José Sánchez Collado) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Conèixer els diferents mitjans de comunicació: què són? Quin tipus hi ha (premsa, ràdio, TV, Internet, etc.)?


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Sílvia Bonilla Amador) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

Cuaderno Virtual de seguimiento a la lectura de la novela de Eduardo Mendoza El misterio de la cripta embrujada.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'