Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(M. Cinta Vidiella Vidiella) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Un apropament al món literari català per tal de tenir coneixement de tres grans pilars de les lletres catalanes: Llull, March i Martorell i d'algunes de les seves obres més importants.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Mònica Grau Prieto) 
TE-Tecnologies - - 0 descàrregues

Conjunt d'activitats per a l'aprenentatge de les parts de l'ordinador a educació infantil i primer cicle d'educació primària. El QV consta de 13 activitats.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Irene Martínez Pérez) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Activitats per consolidar continguts relacionats amb les glaceres com a agents geològics externs.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Immaculada Vilatersana Lluch) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Recull d'exercicis sobre conceptes bàsics de l'energia: 

 • Què és l'energia
 • Formes d'energia 
 • Les transformacions de l'energia 
 • Recursos energètics 
 • Energia primària i energia final 
 • El consum i l'estalvi energètic.
  
(Sebastià Mora Masot) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. 

 • A la primera lectura hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l'explicació d'una seqüència, un diàleg curt i un poema.
 • El segon Quadern consta de quatre fulls al llarg dels quals es treballa la comprensió a través de gràfics d'horaris del tren, mapes d'autobús i mapes de metro.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quaderns virtuals relacionats

  
(Sebastià Mora Masot) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. 

 • A la primera lectura hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l'explicació d'una seqüència, un diàleg curt i un poema.
 • El segon Quadern consta de quatre fulls al llarg dels quals es treballa la comprensió a través de gràfics d'horaris del tren, mapes d'autobús i mapes de metro.


Quaderns virtuals relacionats

  
(Sebastià Mora Masot) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. 

 • A la primera lectura hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l'explicació d'una seqüència, un diàleg curt i un poema.
 • El segon Quadern consta de quatre fulls al llarg dels quals es treballa la comprensió a través de gràfics d'horaris del tren, mapes d'autobús i mapes de metro.


Quaderns virtuals relacionats

  
(Sebastià Mora Masot) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

Ejercicios de comprensión lectora en lengua castellana. Encontrareis tres lecturas no demasiado largas con diferentes preguntes para cada lectura. Las lecturas son: Un cuento breve, tres frases desordenadas y una fabula.

  
(Laia Escote Lluís) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

Cuaderno de trabajo sobre el libro: Noche de viernes. Las hojas del QV permiten trabajar los diferentes momentos: Antes de leer el libro, durante la lectura, después de la lectura. Así mismo, incluye información sobre el autor. Podéis encontrar el material original en Propuestas de lectura de la sección de lengua castellana de Educación Secundaria.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Laia Escote Lluís) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

Cuaderno de trabajo sobre el libro: Las andanzas de Kip Parvati. Las del QV permiten trabajar los diferentes momentos: Antes de leer el libro, durante la lectura, después de la lectura. Así mismo, incluye información sobre el autor. Podéis encontrar el material original en las Propuestas de lectura de la sección de lengua castellana de Educación Secundaria.