Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Laia Escote Lluís) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern de treball sobre el llibre: Una mà plena d'estels. Els fulls del QV permeten treballar els diferents moments: Abans de llegir el llibre, durant la lectura, després de la lectura. Així mateix, inclou informació sobre l'autora. Podeu trobar el material original a les Lectures de la secció de llengua catalana d'Educació Secundària.

  
(Laia Escote Lluís) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern de treball sobre el llibre: El diari lila de la Carlota. Els fulls del QV permeten treballar els diferents moments: Abans de llegir el llibre, durant la lectura, després de la lectura. Així mateix, inclou informació sobre l'autora. Podeu trobar el material original a les Lectures de la secció de llengua catalana d'Educació Secundària.

  
(Laia Escote Lluís) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern de treball sobre el llibre: El diari d'Anna Frank. Els fulls del QV permeten treballar els diferents moments: Abans de llegir el llibre, durant la lectura, després de la lectura. Així mateix, inclou informació sobre l'autora. Podeu trobar el material original a les Lectures de la secció de llengua catalana d'Educació Secundària

  
(Laia Escote Lluís) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern de treball sobre el llibre: Anna Frank. Diari d'una noia. Els fulls del QV permeten treballar els diferents moments: Abans de llegir el llibre, durant la lectura, després de la lectura. Així mateix, inclou informació sobre l'autora. Podeu trobar el material original a les Lectures de la secció de llengua catalana d'Educació Secundària.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Mercè Junoy Gómez) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per a nens i nenes d'educació infantil i primer cicle d'educació primària sobre el conte de La rateta que escombrava l'escaleta.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(M. Soledad Clua) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre la llet. Mitjançant diferents tipus d'activitats, l'alumnat podrà conèixer el seu origen, alguns dels seus derivats i propietats, una recepta de cuina, un conte...


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Anna Garros) 
MU-Música - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre la guitarra:

  • La guitarra
  • Història de la guitarra     
  • La guitarra i Emili Pujol

  
(Irene Padrés Medina) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern Virtual dedicat a la frase, els tipus de frases i els elements que les formen.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(M. Soledad Clua) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern Virtual mitjançant el qual l'alumnat s'introduirà en el meravellós món de les faules:

  • Què són?
  • Quina és la seva estructura?
  • La moralitat


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Jordi Artola Solé;Estela Gaona Rastrollo) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Activitats sobre la Castanyada


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'