Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Fina Vert Ros) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Activitats de la Terra sobre les estacions, el dia i la nit, la Lluna i els eclipsis. Es complementa amb un material ¿investiguem la Terra¿ que es pot trobar a la següent pàgina:http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer.htm, formant una unitat didàctica.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Dolors Rosell Soca) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que tracta les característiques i grups principals dels animals invertebrats. A més, aprofundeix en el procés de la metamorfosi de la papallona i en el tipus de "societat organitzada" de les formigues. Està orientat pels estudiants del cicle mitjà d'educació primària.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Jordi Marco Ruiz) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per a aprendre una mica més sobre els animals invertebrats a partir tota mena d'activitats:

 • Mol·luscs
 • Anèl·lids
 • Artròpodes


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(M.Dolors Martí) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que serveix com a introducció a la trigonometria adreçat a alumnat amb pocs coneixements previs sobre el tema. És un nivell molt bàsic que intenta reforçar els coneixements elementals.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Sara Arjona Téllez) 
TE-Tecnologies - - 0 descàrregues

El projecte Intraweb ofereix una eina que proporciona mecanismes de comunicació al centre i aporta solucions a problemes quotidians de la vida escolar. Aquest quadern pretén repassar els conceptes més importants de la intranet.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Mª José Cerdà Sureda) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre les infeccions nosocomials, la seva importància i prevenció:

 • urinàries
 • quirúrgiques
 • respiratòries
 • bacterianes


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Anna Garros) 
MU-Música - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre els instruments: 

 • de vent
 • de corda
 • de percussió
 • l'orquestra


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Núria Sans Ribolleda) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Quadern Virtual en el qual els alumnes han de contestar una sèrie de preguntes sobre qüestions referents a les diferents opcions acadèmiques un cop acabada l'ESO. Per tal d'introduir cadascuna de les opcions es parteix d'un cas concret. 
Aquest QV pretén ser una eina per acabar d'informar als alumnes de 4t d'ESO de les seves opcions futures i resoldre possibles dubtes. En cap cas es pot utilitzar com a únic recurs per a l'orientació acadèmica, està pensat com un complement d'orientació i cal tenir en compte que no treballa el món laboral. Se centra només en les opcions acadèmiques del nostre sistema educatiu.

  
(Ramona Montserrat Calderó) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Viatge en el temps (fins a l'edat antiga), per veure com ha evolucionat el pentinat i la importància que els humans hem donat i donem al nostre aspecte personal.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Imma Llopart i Vidal) 
LE-Llengües estrangeres - - 0 descàrregues

Virtual book about the numbers, the hours, the jobs... to do a review of the prior knowledge of English learned in secondary education.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'