Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Roser Soria Martín) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que serveix com a material de suport al treball interdisciplinari del centre dedicat durant el curs 2010-2011 a les havaneres. Les activitats estan pensades per acostar-nos a l'origen, contribució i a la seva implicació en el desenvolupament econòmic i cultural de Catalunya i en concret de Sant Feliu de Guíxols.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Imma Llopart i Vidal) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

L'objectiu d'aquest QV és que l'alumnat entengui què volem dir quan parlem de la globalització, sobretot en la seva vesant econòmica, quins factors afavoreixen l'extensió d'aquest fenomen i quins efectes positius i negatius té. Amb l'objectiu afegit de què l'alumnat sigui cada vegada més competent en quant a interessar-se pel que passa al seu voltant, participar en debats per defensar les seves opinions i proposar mesures de millora.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

  
(Imma Llopart i Vidal) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Aquest QV està pensat per tal que l'alumnat repassi la geografia bàsica del món, treballi amb els mapes del món i recordi on es localitzen els oceans, continents i principals països, així com quatre nocions bàsiques sobre cada continent, per acabar creant un joc de taula per aprendre geografia bàsica del món. Tot i creat específicament per l'alumnat del PQPI, pot ser d'interès per a repassar els coneixements en geografia de l'alumnat d'altres nivells educatius.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Anna Pujol Brunet;Sílvia García Yagüe) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Exercicis per a la pràctica dels adjectius i noms gentilicis. Cal que l'alumnat creï noms o adjectius amb sufixos regulars i esdevingui conscient de l'ús del diccionari per conèixer les moltes irregularitats que es donen en aquesta forma.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Jaume Salvo) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual amb activitats sobre funcions reals de variable real, imatges i antiimatges, domini i recorregut, creixement i extrems, idea de continuïtat i simetries.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Josep Lluís Cañadilla Lopez De Coca) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Activitats del pendent i l'ordenada a l'origen.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Josep Lluís Cañadilla Lopez De Coca) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Activitats sobre el creixement, la periodicitat i la simetria de les gràfiques de funcions.

  
(Anna Garros) 
MU-Música - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per treballar i conèixer una mica millor un dels instruments més antics, la flauta travessera: 

  • Materials 
  • Parts 
  • Flautistes 
  • ...


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Julia Castillo Macua) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Amb aquest Quadern es pretén consolidar el concepte de fracció i les operacions amb trencats


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Jordi Vilaró) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual on a partir de la pel·lícula Forrest Gump (1994) s'estudien alguns dels esdeveniments que tot i tenir origen als EUA a la segona meitat del segle XX, van influir decisivament les societats del món occidental.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'