Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Mª Amparo González García) 
LE-Llengües estrangeres - - 0 descàrregues

Virtual Noteook with different activities to learn vocabulary and structures related to the topic of food. The book includes an activity to learn to make a simple recipe.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Antoni Boada Barnet ) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual adreçat a educació secundària obligatòria sobre els fluids: 

  • Concepte de pressió 
  • Densitat, massa i pes 
  • Principi d'Arquímedes


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Juan Muñoz Izquierdo) 
FI-Filosofia - - 0 descàrregues

Aquest Quadern conté activitats sobre el pensament dels principals filòsofs grecs: Presocràtics, Sofistes, Sòcrates, Plató i Aristòtil.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Carmen Gàmez Tapias) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual amb activitats per repassar i calcular l'àrea de les figures planes. També conté activitats sobre les aplicacions del Teorema de Pitàgores.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Carlos Mariño) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per a 3r d'ESO referent a la geometria a l'espai:

  • políedres, políedres regulars, prismes, piràmides i cossos de revolució
  • teorema de Pitàgores
  • càlcul d'àrees de figures
  • càlcul de volums

  
(Carlos Mariño) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual amb propostes de treball per a 3r d'ESO referents a la geometria plana. El primer full és de repàs de coneixements de cursos anteriors. El segon i tercer tracten les figures planes i corbes respectivament. El quart full és d'exercicis de figures combinades.

  
(Isabel R. Martínez López) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Aquest Quadern Virtual dóna una visió general de les característiques del feudalisme com a sistema econòmic, social i polític.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Dolores Giménez Rodríguez) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre les festes i tradicions de Sant Feliu de Llobregat: llegendes, bèsties i colles; gegants i cap-grossos; tradicions i festes de tardor...


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Paco Montesinos Mora) 
TE-Tecnologies - - 0 descàrregues

Quadern Virtual adreçat a 1r d'ESO on es treballen les ferramentes del taller de tecnologia per a reforçar el coneixement dels seus noms, utilitats i normes de seguretat en el treball amb elles.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Lourdes Molins Braviz) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern que conté informació i exercicis pel cicle mitjà d'educació primària. Es treballen els fenòmens meteorològics: els núvols i precipitacions, la temperatura, el vent, les unitats de mesura i les previsions meteorològiques.

Algunes de les imatges han estat agafades de llibres de les editorials Barcanova i Edebé.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'