Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Nuria Diez Martinez) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern Virtual pensat per treballar les característiques dels textos instructius i diferents models que podem trobar d'aquest tipus de text (recepta, regles d'un joc, construcció d'aparells, experiments...).


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Núria Sans Ribolleda) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern Virtual on es treballa la definició del text descriptiu, la utilització de les figures retòriques dins el text descriptiu, els verbs que més s'utilitzen en les descripcions, el tipus de descripcions, llistats d'adjectius útils per a fer descripcions i els conceptes de descripció objectiva i descripció subjectiva.

  
(Joaquim Vilar Sais) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre el tema de la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar. Aquest quadern està enllaçat al web següent sobre Igualtat:http://www.solidaries.org/igualtat/aula/aula.htm


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Albert Valbuena) 
TE-Tecnologies - - 0 descàrregues

Tres Quaderns Virtuals per a 1r, 2n i 3r d'ESO respectivament per treballar l'àrea de tecnologia. Les activitats estan basades en el llibre de text de tecnologia de l'editorial Barcanova.


Quaderns virtuals relacionats

  
(Albert Valbuena) 
TE-Tecnologies - - 0 descàrregues

Tres Quaderns Virtuals per a 1r, 2n i 3r d'ESO respectivament per treballar l'àrea de tecnologia. Les activitats estan basades en el llibre de text de tecnologia de l'editorial Barcanova.


Quaderns virtuals relacionats

  
(Albert Valbuena) 
TE-Tecnologies - - 0 descàrregues

Tres Quaderns Virtuals per a 1r, 2n i 3r d'ESO respectivament per treballar l'àrea de tecnologia. Les activitats estan basades en el llibre de text de tecnologia de l'editorial Barcanova.


Quaderns virtuals relacionats

  
(Joaquim Vilar Sais) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Exercicis per practicar a l'aula d'acollida amb el teclat de l'ordinador.

  
(Artur Tallada Cervera) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Conjunt d'activitats per conèixer la taula periòdica. Són activitats referides als períodes i grups, i a l'ordenació dels elements químics.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Meritxell Blay i Boquera) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre Tàrraco, estudi de la Tarragona romana, de la seva història, els principals edificis de la ciutat i dels seus entorns com l'aqüeducte de les Ferreres, l'Arc de Berà o la vila romana de Centcelles.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(José Luis García Berdiel) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Mitjançat el quadern es treballen diferents característiques de les progressions aritmètiques i geomètriques. Intervenen també altres eines com ara la WIRIS.