Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Josep M. Olm Miras) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Proves tipus test per a tot el currículum de Matemàtiques de 2n de Batxillerat. 
Està format per deu quaderns diferentes, que tracten els següents temes:

  1. Funcions
    1.1 Límits i continuïtat
    1.2 Derivades
    1.3 Aplicacions de les derivades
    1.4 Integrals
  2. Matrius i sistemes
    2.1 Matrius
    2.2 Determinants
    2.3 Sistemes d'equacions lineals
  3. Geometria a l'espai
    3.1 Vectors a l'espai
    3.2 Rectes i plans a l'espai
    3.3 Geometria mètrica a l'espai 

Aquests quaderns també els podeu trobar en format PDF.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 4471 de 16.09.2005).


Quaderns virtuals relacionats

  
(Josep M. Olm Miras) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Proves tipus test per a tot el currículum de Matemàtiques de 2n de Batxillerat. 
Està format per deu quaderns diferentes, que tracten els següents temes:

  1. Funcions
    1.1 Límits i continuïtat
    1.2 Derivades
    1.3 Aplicacions de les derivades
    1.4 Integrals
  2. Matrius i sistemes
    2.1 Matrius
    2.2 Determinants
    2.3 Sistemes d'equacions lineals
  3. Geometria a l'espai
    3.1 Vectors a l'espai
    3.2 Rectes i plans a l'espai
    3.3 Geometria mètrica a l'espai 

Aquests quaderns també els podeu trobar en format PDF.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 4471 de 16.09.2005).


Quaderns virtuals relacionats

  
(Elisa Minchillo Jiménez) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern virtual que treballa el tema de l'Esquelet, dins de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, està adreçat a alumnes de Cicle Mitjà.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Joaquim Vilar Sais) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Aquest quadern conté un decàleg per analitzar anuncis sexistes, una bateria d'anuncis per mirar críticament utilitzant la pauta anterior i una guia breu de com denunciar la publicitat amb continguts sexistes. També mostra exemples de bones pràctiques publicitàries. Es troba enllaçat a la web d'Igualtat: http://www.solidaries.org/igualtat/aula/anuncis/index.html


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Concepcion Fernández Armada) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Aquest Quadern fa un estudi dels aliments, el seu origen i els seus nutrients. A més tracta l' alimentació sana i les parts de l'aparell digestiu, entre altres.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Sònia Gómez Ortega) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per a saber perquè és necessària l'alimentació, saber que els animals no tots són carnívors i sobretot aprendre com és una correcta alimentació per als nens, a més d'una higiene bucal. 


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Josep Broch) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual amb exercicis matemàtics:

  • Equacions de primer grau
  • Sistemes d'equacions
  • Problemes


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Purificación Camacho Nargánez) 
EV-Visual i plàstica - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que repassa la vida i l'obra de l'escultor Alexander Calder.

  
(Purificación Camacho Nargánez) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

Cuaderno Virtual con un conjunto de actividades de lectura comprensiva entorno al tema del agua. Tipología textual:

  • textos narrativos,
  • expositivos,
  • e instructivos


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Joaquim Vilar Sais) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per treballar l'homofòbia amb els infants. 
Serveix per treballar el respecte a la diferència a l'hora de relacionar-se, estimar, aparellar-se i conviure.