Biblioteca de Quaderns Virtuals

Base de dades de preguntes de qüestionari. Hi podeu aportar fitxers exportats directament d'un curs de Moodle que contingui preguntes de qüestionari que hàgiu elaborat. El fitxer pot estar en diversos formats (Moodle XML, GIFT, IMS QTI 2.0, XHML) i no ha de ser més gran de 10 Mb. Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Si les preguntes contenen imatges i fitxers complementaris caldrà que en feu un fitxer .zip comprimit i el pugeu conjuntament.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

Matematiques 2n de Batxillerat - Rectes i plans a l'espai (Josep M. Olm Miras) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Proves tipus test per a tot el currículum de Matemàtiques de 2n de Batxillerat. 
Està format per deu quaderns diferentes, que tracten els següents temes:

  1. Funcions
    1.1 Límits i continuïtat
    1.2 Derivades
    1.3 Aplicacions de les derivades
    1.4 Integrals
  2. Matrius i sistemes
    2.1 Matrius
    2.2 Determinants
    2.3 Sistemes d'equacions lineals
  3. Geometria a l'espai
    3.1 Vectors a l'espai
    3.2 Rectes i plans a l'espai
    3.3 Geometria mètrica a l'espai 

Aquests quaderns també els podeu trobar en format PDF.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 4471 de 16.09.2005).


Quaderns virtuals relacionats

  
Matematiques 2n de Batxillerat - Geometria mètrica a l'espai (Josep M. Olm Miras) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Proves tipus test per a tot el currículum de Matemàtiques de 2n de Batxillerat. 
Està format per deu quaderns diferentes, que tracten els següents temes:

  1. Funcions
    1.1 Límits i continuïtat
    1.2 Derivades
    1.3 Aplicacions de les derivades
    1.4 Integrals
  2. Matrius i sistemes
    2.1 Matrius
    2.2 Determinants
    2.3 Sistemes d'equacions lineals
  3. Geometria a l'espai
    3.1 Vectors a l'espai
    3.2 Rectes i plans a l'espai
    3.3 Geometria mètrica a l'espai 

Aquests quaderns també els podeu trobar en format PDF.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 4471 de 16.09.2005).


Quaderns virtuals relacionats

  
L'aparell locomotor (Elisa Minchillo Jiménez) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern virtual que treballa el tema de l'Esquelet, dins de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, està adreçat a alumnes de Cicle Mitjà.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
Anuncis sexistes: publicitat d'etiqueta (Joaquim Vilar Sais) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Aquest quadern conté un decàleg per analitzar anuncis sexistes, una bateria d'anuncis per mirar críticament utilitzant la pauta anterior i una guia breu de com denunciar la publicitat amb continguts sexistes. També mostra exemples de bones pràctiques publicitàries. Es troba enllaçat a la web d'Igualtat: http://www.solidaries.org/igualtat/aula/anuncis/index.html


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
Els aliments. La nutricio i l'aparell digestiu (Concepcion Fernández Armada) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Aquest Quadern fa un estudi dels aliments, el seu origen i els seus nutrients. A més tracta l' alimentació sana i les parts de l'aparell digestiu, entre altres.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
L'alimentacio (Sònia Gómez Ortega) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per a saber perquè és necessària l'alimentació, saber que els animals no tots són carnívors i sobretot aprendre com és una correcta alimentació per als nens, a més d'una higiene bucal. 


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
Algebra (Josep Broch) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Quadern Virtual amb exercicis matemàtics:

  • Equacions de primer grau
  • Sistemes d'equacions
  • Problemes


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
Alexander Calder (Purificación Camacho Nargánez) 
EV-Visual i plàstica - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que repassa la vida i l'obra de l'escultor Alexander Calder.

  
Agua (Purificación Camacho Nargánez) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

Cuaderno Virtual con un conjunto de actividades de lectura comprensiva entorno al tema del agua. Tipología textual:

  • textos narrativos,
  • expositivos,
  • e instructivos


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
Ens agradem! (Joaquim Vilar Sais) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per treballar l'homofòbia amb els infants. 
Serveix per treballar el respecte a la diferència a l'hora de relacionar-se, estimar, aparellar-se i conviure.