Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Carme Muñoz Gimeno) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

Recorrido por la estructura, variantes, temática e historia del soneto.

  
(Josep Maria Carné Torrent) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual al voltant dels tres estats de la matèria i les seves característiques. El Quadern proposa diverses activitats i preguntes sobre els sòlids, els líquids i els gasos, a més d'altres recursos com una presentació de diapositives i un JClic com a element final.

  
(Fina Vert Ros) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Unitat didàctica per treballar el Sistema Solar.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Sebastià Mora Masot) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Informació i exercicis sobre el sistema circulatori, les parts del cor, el cicle cardíac, el pols i els batecs. Les imatges han estan agafades dels llibres: "El cos humà" i "Atles bàsic d'anatomia" de l'editorial Parramon.

  
(Jordi Artola Solé;Albert Bachiller Canal) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre la llegenda de Sant Jordi


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Neus Diago Millán) 
EV-Visual i plàstica - - 0 descàrregues

Quadern Virtual al voltant del pintor i escriptor Santiago Rusiñol.
Les activitats estan pensades per conèixer l'autor, la seva obra pictòrica i saber interpretar la seva pintura.
El Quadern està dividit en cinc fulls on s'explica cronològicament la biografia d'en Santiago Rusiñol, des del seu naixement fins la seva mort. 
Tant el material biogràfic com el material gràfic utilitzat en les activitats, prové bàsicament de la web dedicada a l'any Rusiñol i la web sobre el Modernisme a Catalunya.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Patrícia Martí Blanco) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Aquest Quadern serveix per realitzar exercicis de comprensió lectora sobre el llibre que porta per títol: La rosa de Sant Jordi, escrit per Joles Senell (sobrenom de l'escriptor Pep Albanell). El Quadern està adreçat a nens i nenes de segon de primària.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Luis Ugedo) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual amb una breu introducció a les roques i la seva classificació. Aprendre què és un sediment i els seus tipus. Les roques sedimentàries, com es formen i reconeixement dels seus diferents tipus.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Luis Ugedo) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre les roques magmàtiques i metamòrfiques, el magma i els silicats, l'ambient magmàtic i l'ambient metamòrfic.

  
(Ana Padilla Sánchez) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que pretén fer un repàs i a la vegada fer una avaluació sobre el tema dels pobles preromans i romans a Catalunya.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'