Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Jordi Vivancos Marti) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Este cuaderno, que va dirigido al alumnado de primer y segundo ciclo de la ESO, forma parte del escenario de aprendizaje La Vuelta al mundo en 80 minutos, (también disponible en catalán), inspirado en el modelo Earthquest que utiliza el programa gratuito Google Earth. Como su nomre indica, la duración prevista para la realización de todas las actividades de esta propuesta es de 80 minutos.
Préviamente al desarrollo de las actividades es muy conveniente la lectura de la novela de Jules Verne o el visionado de la película "La vuelta al mundo en 80 días".


Quadern virtual relacionat

  
(Carles Fornas) 
TE-Tecnologies - - 0 descàrregues

Quadern Virtual amb preguntes d'omplir espais sobre les màquines tèrmiques: els motors Otto i els motors de dos temps.

  
(Roser Soria Martín) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per al treball de la lectoescriptura a educació infantil prenent com a centre d'interès el conte de Els tres porquets


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'