Biblioteca de preguntes de qüestionari

Base de dades de preguntes de qüestionari. Hi podeu aportar fitxers exportats directament d'un curs de Moodle que contingui preguntes de qüestionari que hàgiu elaborat. El fitxer pot estar en diversos formats (Moodle XML, GIFT, IMS QTI 2.0, XHML) i no ha de ser més gran de 10 Mb. Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials.

Si les preguntes contenen imatges i fitxers complementaris caldrà que en feu un fitxer .zip comprimit i el pugeu conjuntament.


IMPORTANT:

Tingueu en compte que la llicència genèrica del lloc és Creative Commons Reconeixement - No comercial - Compartir igual (text legal), de manera que tingueu cura amb els drets d'autoria. El fet de pujar un material implica que coneixeu i accepteu les "Condicions d'ús" del servei.

En particular, totes les imatges que utilitzeu als materials han d'estar referenciades i tenir una llicència Creative Commons.


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

Eines de l'aula de tecnologia (Jorge Lorenzo Marfil) 
TE-Tecnologies - - 257 descàrregues
Recull de 20 preguntes de questionari sobre les eines utilitzades a l'aula de tecnologia.
Estan orientades cap alumnes de 1er curs de ESO.

  
Nombres enters (Ramon S Masip Treig) 
- - 184 descàrregues
Conjunt de 11 preguntes teòrico-pràctiques sobre números enters de diversos tipus.
Indicat per alumnes de 1r o 2n d'ESO
  
Operacions combinades amb enters (Ramon S Masip Treig) 
MA-Matemàtiques - - 467 descàrregues
Conjunt de 45 preguntes d'operacions combinades amb enters, per tal que els alumnes practiquin les seves habilitats de càlcul amb enters.
Destinat a alumnes de 1r o 2n d'ESO

  
Trencats1rESO (Germán Arbiol Oliver) 
MA-Matemàtiques - - 244 descàrregues
63 preguntes sobre trencats amb la següent distribució:
Categoria Fraccions, subcategories Fracc0, Fracc1,Fracc2,Fracc3,Fracc4,Fracc5,Sierpinski
amb la següent classificació:
Fracc0 - Identificació de funcions
Fracc1 - Fraccions equivalent
Fracc2 - Suma de fraccions
Fracc3 - Resta de fraccions
Fracc4 - Producte de fraccions
Fracc5 - Divisió de fraccions
Sierpinski - Identificació de fraccions en el triangle de SIerpinski
Adjunto imatges i cal crear primer les categories.

  
Algunes preguntes sobre equacions (C Martínez) 
MA-Matemàtiques - - 273 descàrregues
Preguntes sobre equacions matemàtiques, que es poden utilitzar tant com eina d'introducció d'objectius, com dins una activitat d'avaluació.

Pensades, en principi, per alumnat de 3r ESO.
  
Educació èticocívica: origen de les morals / tipus d'ètiques (Xavier Serra) 
EC-Educació per a la ciutadania - - 131 descàrregues
Són 20 preguntes autoavaluables sobre les UD 3 i 4 del llibre d'educació eticocívica de l'editorial Cruïlla. Veieu-ne el context a: http://agora.xtec.cat/iesilladerodes/moodle/course/view.php?id=141  
Descartes. Vocabulari (Xavier Serra) 
FI-Filosofia - - 146 descàrregues
Es tracta de 10 preguntes de resposta múltiple, per Moodle.
Pensades per a què l'alumne faci tants intents com vulgui. Es poden veure en funcionament aquí