Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Sílvia García Yagüe) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre la història i tradició de la revetlla de Sant Joan on també es treballa la seguretat durant aquesta celebració.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Sebastià Mora Masot) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Conté informació i exercicis sobre el funcionament, les parts i el mecanisme de l'aparell respiratori. 

Les imatges d'aquest quadern estan agafades dels llibres: "El cos humà" i "Atles bàsic d'anatomia" de l'editorial Parramon.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quadern virtual relacionat

  
(Sebastià Mora Masot) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

It contains information and exercises about the operation, parts and the mechanism of the respiratory device.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quadern virtual relacionat

  
(Concepcion Fernández Armada) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern que fa un estudi de l'aparell respiratori i del procés inspiració - expiració. Està orientat a alumnes de primària, preferentment de cicle mitjà i superior.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Vanesa Bermejo Arrufat) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern virtual de repàs de la reproducció asexual i sexual de les plantes fanerògames i criptògames.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Anna Fontelles Terres) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Sovint ens trobem alumnat amb dificultats per produir el so /r/ i també, per fer-lo acompanyat d'una altra consonant. Amb aquest Quadern Virtual trobarem que del llenguatge es treballa la forma, amb activitats de fonètica, fonologia i morfosintaxi.

  
(Sebastià Giralt Soler) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Activitats orientades a fer comprendre l'ús del pronom relatiu i el valor de les subordinades de relatiu, en especial les adjectives, en llatí.

  
(Judit Serra i Silvestre) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Introducció al moviment de la Renaixença i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Imma Llopart i Vidal) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

En el teu entorn proper hi ha tot un seguit de recursos i serveis que et poden facilitar informació o prestar un servei quan els necessitis. En aquest Quadern Virtual podràs aprendre quins són els recursos comunitaris adreçats al jovent que hi ha al teu entorn proper: com es diuen, quins serveis ens poden oferir, on es troben, quins són els horaris d'atenció al públic, a quin públic van destinats, quins requisits calen per utilitzar-los, etc. D'aquesta manera, sabràs a on anar a cercar informació o ajuda quan la puguis necessitar.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010).


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Laura Cervelló Miró;Meritxell Mora Teixidó) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Aquest Quadern Virtual està pensat per treballar amb els alumnes d'Educació Especial, en ell hi podem trobar temes diversos com el pas del temps (hora, dies, parts del dia...), els esports, vocabulari de la classe, numeració, etc.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'