Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(M. Carme Tort Codina) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre la comarca d'Osona: la seva situació a Catalunya, el relleu, el clima, la població, les activitats econòmiques, etc.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Sebastià Mora Masot) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Aquest quadern treballa la fonètica i l'ortografia (s sorda / s sonora) de la llengua catalana.

  
(Carme Muñoz Gimeno) 
LS-Llengua castellana i literatura - - 0 descàrregues

La Odisea es un cuestionario que permite poner a prueba nuestros conocimientos sobre esta obra clásica de Homero.

  
(Sebastià Mora Masot) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Informació i exercicis sobre el sistema de numeració decimal. Es treballa el valor posicinal de les xifres, la descomposició de nombres de 10 xifres i la lectura i escriptura de nombres.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Fina Vert Ros) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Activitats complementàries de les seqüències didàctiques L'Univers i el Sistema Solar. El Quadern està format per un conjunt d'activitats amb aplicacions a la vida quotidiana.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Anna Garros) 
MU-Música - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per treballar les notes musicals i la seva posició dins del pentagrama.

  
(Imma Llopart i Vidal) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que té com a objectiu que l'alumnat aprengui a identificar les característiques i components del salari i de les nòmines, així com per facilitar que prengui consciència de les seves aportacions socials com a treballador/a i de les contraprestacions que rep a canvi (per tant podrà esbrinar què són i per a què serveixen l'IRPF i la Seguretat Social, així com les prestacions que ofereix aquest darrer organisme). Es combina la presentació de continguts amb la resolució de supòsits pràctics i al final l'alumnat ha de realitzar un petit projecte i autoavaluar-se. 


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Gaietà Casaponsa Puig) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Exercicis d'aprenentatge i de resolució de situacions amb nombres romans, amb informació auxiliar que permeten realitzar els exercicis.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(José Luis García Berdiel) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Conjunt d'exercicis i problemes per a treballar amb els nombres enters. 


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Jordi Artola Solé;Estela Gaona Rastrollo ) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Quadern Virtual sobre el Nadal.

El fragment de vídeo està extret de la sèrie "El món per un forat" i les il·lustracions del Pare Noël són de l'Estela Gaona.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'