Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Isabel Hidalgo de los Cobos) 
LE-Llengües estrangeres - - 0 descàrregues

We move through the city, places where we can go, How to arrive, we give and we follow instructions…


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Juli Garola) 
MU-Música - - 0 descàrregues

Quadern Virtual que presenta i amplia el coneixement de les avantguardes musicals del segle XX, la relació que té amb el públic, la font d'inspiració i material emprat per la creació d'aquest tipus musical. A més, dedica un espai al nou grafisme musical i a les principals figures eclèctiques d'aquest segle.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Joan-Ramon Ferrús Terré) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Introducció al concepte de la multiplicació.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Ricard García Meléndez) 
LE-Llengües estrangeres - - 0 descàrregues

Mini educational unit of edu365 on prepositions of movement. You will find the original mud in the English language section of secondary school at edu365.

  
(Jaume Bartrolí Brugués;Jorge Sánchez Pedraza;Joan Jareño;Sílvia Margelí) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Mini unitat didàctica sobre els triangles. Trobareu la mud original a la secció de matemàtiquesde secundària del portal de l'edu365.com.

  
(Jaume Bartrolí Brugués;Jorge Sánchez Pedraza;Joan Jareño;Sílvia Margelí) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Mini unitat didàctica de l'edu365 sobre els quadrilàters. Trobareu la mud original a l'apartat de matemàtiques de primària de l'edu365.com.


Quadern virtual relacionat

  
(Jaume Bartrolí Brugués;Jorge Sánchez Pedraza;Joan Jareño;Sílvia Margelí) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Mini unitat didàctica de l'edu365 sobre els quadrilàters. Trobareu la mud original a l'apartat de matemàtiques de primària de l'edu365.com.


Quadern virtual relacionat

  
(Cristina Fuertes Royo) 
MU-Música - - 0 descàrregues

Mini unitat didàctica sobre la coneguda obra de Mozart. Trobareu la mud original a la secció de música de secundària del portal de l'edu365.com.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Jaume Bartrolí Brugués;Jorge Sánchez Pedraza;Joan Jareño;Sílvia Margelí) 
MA-Matemàtiques - - 0 descàrregues

Mini unitat didàctica de l'edu365 sobre els múltiples d'un nombre. Trobareu la mud original a l'apartat de matemàtiques de primària de l'edu365.com.

  
(Ricard García Meléndez) 
LE-Llengües estrangeres - - 0 descàrregues

Small didactic unit of edu365 about the subjects. You will find the original mud in edu365.com.