Biblioteca de Quaderns Virtuals

En aquesta secció d'Alexandria hi trobareu un conjunt de qüestionaris Moodle generats a partir de la biblioteca de "Quaderns Virtuals".

"Quaderns Virtuals" (QV) va ser un projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va posar a l'abast dels docents una eina orientada a la creació de qüestionaris interactius basats en l'estàndard IMS QTI. Molts docents van crear i compartir els seus materials QV en una biblioteca de recursos educatius oberts.

QV feia ús de la tecnologia Java Applet, que l'any 2017 va deixar de funcionar als navegadors web. Per aquest motiu, els materials de la biblioteca de QV s'han convertit al format "Qüestionari de Moodle" mitjançant un procés automàtic. Això permet seguir utilitzant-los amb navegadors i plataformes web modernes.

Amb tot, alguns tipus de preguntes molt específiques de QV que requerien applets Java no s'han pogut convertir al nou format. Per aquest motiu, pot ser que en algun dels qüestionaris hi trobeu a faltar alguna pregunta, o que aquesta es presenti de manera incompleta. S'aconsella revisar el contingut dels qüestionaris abans d'obrir-los a l'alumnat.

En aquesta pregunta freqüent trobareu explicat el procediment a seguir per importar els qüestionaris QV als vostres cursos Moodle. Un cop importats, sempre podreu modificar-los i adaptar-los a les vostres necessitats específiques. 


        
 
Nom:
Nom curt:
Autor/a:
Nivell educatiu:
Àrea curricular:
Àmbit competencial:
Descripció:
Fitxer:
Quadern virtual:
Versió de Moodle:
Data de creació:
Inclou en la cerca.
Llicència d'ús:
Format:
Categories incloses al fitxer:
Idioma:
Nom de l'autor/a:
Cognom de l'autor/a:

(Imma Llopart i Vidal) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Aquest QV està pensat per tal que l'alumnat aprengui a identificar el marc normatiu general on s'inscriuen les relacions laborals: els drets i deures de les persones al seu lloc de treball, els aspectes més bàsics de la legislació laboral vigent i el paper dels sindicats i les organitzacions patronals a la negociació col·lectiva, així com la prevenció de riscos laborals.

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010).


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Núria Roig Estruga) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

Activitats lligades a la lectura del llibre El zoo d'en Pitus, de Sebastià Sorribas.
Aquestes es poden fer en paral·lel o després de la lectura, ja que estan organitzades de manera que coincideixen amb els capítols del llibre.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Laia Martin Marty) 
LC-Llengua catalana i literatura - - 0 descàrregues

En aquest Quadern, trobareu algunes activitats relacionades amb:


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Sílvia García Yagüe) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Quadern Virtual elaborat a partir de la webquest de Núria Alart que porta el mateix títol i que tracta el procés de creació del compostatge. Adreçada als alumnes d'aules d'acollida de secundària. S'aprèn a fer compostatge de residus tot aplicant la teoria de les Intel·ligències Múltiples.

  
(Purificación Camacho Nargánez) 
LE-Llengües estrangeres - - 0 descàrregues

Virtual Notebook with vocabulary activities related to water as a topic.

  
(Juanjo Gómez Píriz) 
IN-Interdisciplinar - - 0 descàrregues

Activitats inicials per als alumnes nouvinguts a Catalunya. Identificació de Catalunya al món a partir d'una activitat lúdica amb jugadors del Barça. Forma part d'un conjunt d'activitat a la Intranet: Voltem pel món.

  
(Jordi Artola Solé) 
EF-Educació física - - 0 descàrregues

Quadern Virtual per adquirir uns coneixements teòrics bàsics sobre el voleibol.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

  
(Sebastià Mora Masot) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Quadern Virtual adreçat a alumnes d'educació primàra sobre la vista: òrgans implicats a la vista, mecanismes de la visió, malaties i transtorns, i cures i higiene de l'òrgan.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quadern virtual relacionat

  
(Sebastià Mora Masot) 
CE-Ciències experimentals - - 0 descàrregues

Virtual activities addressed to primary education about the sight: parts of the eye and how can we see.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'

Quadern virtual relacionat

  
(Sebastià Mora Masot) 
CS-Ciències socials - - 0 descàrregues

Treballa els continents, els oceans i les línies virtuals (equador, tròpics, cercles polars,...) del planeta Terra.


Requeriment: Tipus de pregunta 'qtype_ordening'