Qüestió:

Com exportar a PDF les activitats del Notebook

(Darrera edició: dimarts, 29 de març 2011, 18:55)
Resposta:
Per tal de millorar la informació prèvia dels materials de PDI, s'ha afegit la possibilitat de poder visualitzar el seu contingut. Aquesta aplicació implica que s'ha de fer una exportació a PDF ja que la previsualització del material es fa a partir d'aquest tipus d'arxiu, que cal adjuntar a la fitxa.

El procés és el següent:
  1. Obrir l’activitat que volem exportar amb el programa notebook.
  2. Seleccionar des del menú arxiu l’opció exportar a PDF, tal com es veu a la imatge:

    Exportar

  3. Segons la versió del programa dóna opcions de format per l’arxiu. La millor opció és seleccionar "tipus paisatge" (pàgina horitzontal):

    Opcions

  4. Posar un nom a l’arxiu i seleccionar el lloc on desar-lo.

    Desar
Cal tenir en compte: els fitxers no poden superar els 10 MB de grandària.

» Preguntes Més Freqüents (PMF)