Com exportar a PDF les activitats del Notebook

Per tal de millorar la informació prèvia dels materials de PDI, s'ha afegit la possibilitat de poder visualitzar el seu contingut. Aquesta aplicació implica que s'ha de fer una exportació a PDF ja que la previsualització del material es fa a partir d'aquest tipus d'arxiu, que cal adjuntar a la fitxa.

El procés és el següent:
  1. Obrir l’activitat que volem exportar amb el programa notebook.
  2. Seleccionar des del menú arxiu l’opció exportar a PDF, tal com es veu a la imatge:

    Exportar

  3. Segons la versió del programa dóna opcions de format per l’arxiu. La millor opció és seleccionar "tipus paisatge" (pàgina horitzontal):

    Opcions

  4. Posar un nom a l’arxiu i seleccionar el lloc on desar-lo.

    Desar
Cal tenir en compte: els fitxers no poden superar els 10 MB de grandària.

» Preguntes Més Freqüents (PMF)