Qüestió:

Exportar preguntes de qüestionari

(Darrera edició: dilluns, 9 de novembre 2009, 15:17)
Resposta:
L'exportació de preguntes és un procés senzill tot i que cal tenir en compte algunes consideracions:
  • Hi ha diversos formats d'importació/exportació. Els dos més utilitzats són:
    • El format GIFT, que genera un fitxer de text pla amb l'extensió .txt
    • El format Moodle XML, que genera un fitxer amb l'extensió xml. El format GIFT té l'inconvenient que no pot incloure les preguntes de tipus cloze.
  • Els fitxers exportats no inclouen altres fitxers que puguin anar associats a les preguntes, per exemple una imatge. Si les imatges de les preguntes són a una carpeta del curs no s'afegiran al fitxer exportat i, per tant, no es visualitzaran des d'un altre lloc Moodle. Per evitar aquesta limitació es poden tenir les imatges a un lloc web extern i enllaçar-les amb la seva URL.
  • En exportar s'ha de seleccionar la categoria (amb les subcategories que conté). Es pot especificar si la informació de la categoria s'inclou al fitxer d'exportació.
  • Quan s'importen preguntes repetides no se sobreescriuen. Això vol dir que si s'importa dues vegades un mateix fitxer amb preguntes s'obtindrà una col·lecció de preguntes duplicades al lloc de destí.

» Preguntes Més Freqüents (PMF)