Qüestió:

Què és un FOOD?

(Darrera edició: divendres, 4 de desembre 2020, 11:55)
Resposta:

FOOD: Food Activities Book. És un llibre d'activitats en llengua anglesa adreçades a l'alumnat d'educació Infantil o Cicle inicial d'Educació Primària.

El llibre conté una sèrie de fitxes on s'especifica els objectius, la metodologia i els materials pe a cadascuna de les activitats.

» Preguntes Més Freqüents (PMF)