Preguntes Més Freqüents (PMF)


Preguntes i respostes amb els dubtes més freqüents.
TOTES
Ordenació actual Nom ascendent Ordena per: Cognoms | Nom canvia a descendent

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  (Següent)
  TOTES

Imatge Irene Martínez Pérez

Irene Martínez Pérez

Qüestió:

Baixar i restaurar un curs

(Darrera edició: dijous, 10 de desembre 2020, 11:32)
Resposta:
Els cursos d'Alexandria es poden descarregar per ser restaurats i utilitzats a un altre lloc Moodle. Recordeu que Alexandria només és un espai de consulta de cursos però aquests no són funcionals per utilitzar-los amb alumnat: per tenir-los completament funcionals cal que els restaureu al vostre propi lloc Moodle.

Els cursos es poden descarregar des de la fitxa descriptiva (completa) del curs (apartat "Descàrrega"):

descàrrega


Aquest vídeo il·lustra el procés de restauració d'un curs a un altre lloc Moodle.

Qüestió:

Blocs laterals

(Darrera edició: divendres, 4 de desembre 2020, 10:24)
Resposta:
Els cursos de Moodle es restauren sense blocs laterals, que seran eliminats en el procés de restauració al repositori.
Si el vostre curs té blocs laterals amb informació rellevant (per exemple, blocs HTML amb enllaços externs) es pot incloure un recurs explicant el seu contingut amb recomanacions per reconstruir-lo en restaurar el curs a un lloc Moodle extern.

Qüestió:

Canvi de codificació de caràcters a partir de la versió 1.5

(Darrera edició: dimarts, 20 d’octubre 2009, 14:08)
Resposta:
A Alexandria només es poden pujar cursos i altres recursos de Moodle que hagin estat creats amb versions 1.6 i superiors.
Aixó és degut al fet que quan al 2006 va aparèixer la versió 1.6 de Moodle es va produir un canvi en la codificació de caràcters, que va passar a ser completament unicode. Les versions 1.6 i 1.7 duien una aplicació que permetia fer de manera automàtica la migració de les dades a la nova codificació, però no les versions posteriors.
Aquest canvi té algunes implicacions:
 • No es pot actualitzar directament una versió de Moodle 1.5 a una 1.8 o posterior sense passar prèviament per una versió 1.6 o una 1.7.
 • Les còpies de seguretat de cursos elaborats amb una versió 1.5 presenten problemes en la codificació de caràcters quan es restauren en versions de Moodle 1.8 i posteriors si no és que prèviament es restauren a una versió 1.6 o una 1.7.Qüestió:

Cercar cursos

(Darrera edició: dijous, 10 de desembre 2020, 11:52)
Resposta:
Hi ha 2 tipus de cerca de cursos:

 • La cerca simple: A la part superior de la portada hi ha el cercador "Cerca cursos", podeu cercar per nom o descripció. Accedireu directament al curs:

cerca simple

 • La cerca avançada: Fent clic a l'enllaç "Troba recursos" del bloc lateral i triant l'opció "Cursos - Cercador" podeu trobar cursos que s'ajustin als criteris seleccionats: nom del curs, àrea curricular, nivell educatiu, àmbit competencial ... També es pot seleccionar el criteri d'ordenació dels resultats de la cerca. Accedireu a la fitxa descriptiva del curs, des d'on podeu visualitzar-lo i/o descarregar-lo:

Troba      Cercador

cerca avançada

Aquest vídeo il·lustra el procés.Qüestió:

Com compartir materials educatius

(Darrera edició: dijous, 10 de desembre 2020, 12:00)
Resposta:
Per compartir els materials que heu creat, en primer lloc heu d'assegurar-vos que es compleixen aquestes condicions:
 • El text és vostre o bé teniu permís per publicar-lo.
 • Les imatges, vídeos i àudios inclosos al material són d'un d'aquests grups:
 1. De producció pròpia
 2. De domini públic
 3. Tenen una llicència que en permeti el seu ús lliure (per exemple Creative Commons)
 4. Teniu permís de la persona que els ha creat per fer-ne un ús lliure i publicar-los.
Els materials inclouen els crèdits corresponents:
 1. Si no dieu res s'entén que tot el que contenen és creat per vosaltres.
 2. En cas contrari heu de citar el nom de l'autor/a dels elements que no siguin vostres així com la font d'on els heu tret.
Per pujar els materials a Alexandria obriu la biblioteca corresponent (cursos de Moodle o materials per a PDI), cliqueu la pestanya "Afegeix una entrada" i ompliu la fitxa amb les dades que es demanen. Tot seguit cliqueu "Desa els canvis".

afegeix


Les biblioteques de materials PDI i de cursos Moodle tenen algunes diferències:
 • Materials PDI: podeu adjuntar una imatge (que no sigui en format BMP) per il·lustrar la fitxa i el material en format PDF perquè es pugui previsualitzar.
 • Cursos de Moodle: una vegada deseu els canvis la còpia de seguretat del curs es restaurarà de manera automàtica i el podreu consultar i editar. Els permisos d'edició només els teniu vosaltres, no la resta d'usuaris i usuàries del portal.

Qüestió:

Com es valoren els recursos?

(Darrera edició: divendres, 4 de desembre 2020, 10:42)
Resposta:
La valoració dels recursos és una manera constructiva de col·laborar amb Alexandria: d'una banda, els cursos millor valorats són aquells que es fan més visibles al portal; d'una altra, l'opinió de moltes persones ajuda a orientar en la cerca de materials.
Cal tenir en compte que només es poden valorar els recursos aportats per altres persones: no podeu valorar els recursos propis.

El procés de valoració general és el següent:
 1. Aneu a la Base de dades del recurs que voleu valorar (la d'entrades de glossari, de preguntes de qüestionari, de materials per a la PDI,...).
 2. Cerqueu i seleccioneu el recurs que voleu valorar: visualitzeu-lo com a entrada única (tot clicant sobre el seu nom).
 3. A la part inferior apareix un desplegable on podeu valorar numèricament el recurs en una escala que va de 0 (nota més baixa) a 5 (nota més alta).
 4. Recordeu clicar el botó "Envia les meves darreres valoracions".
 5. Paral·lelament, podeu afegir un comentari escrit amb la vostra opinió sobre el recurs.
Valorar recursos
Qüestió:

Exportar preguntes de qüestionari

(Darrera edició: dilluns, 9 de novembre 2009, 15:17)
Resposta:
L'exportació de preguntes és un procés senzill tot i que cal tenir en compte algunes consideracions:
 • Hi ha diversos formats d'importació/exportació. Els dos més utilitzats són:
  • El format GIFT, que genera un fitxer de text pla amb l'extensió .txt
  • El format Moodle XML, que genera un fitxer amb l'extensió xml. El format GIFT té l'inconvenient que no pot incloure les preguntes de tipus cloze.
 • Els fitxers exportats no inclouen altres fitxers que puguin anar associats a les preguntes, per exemple una imatge. Si les imatges de les preguntes són a una carpeta del curs no s'afegiran al fitxer exportat i, per tant, no es visualitzaran des d'un altre lloc Moodle. Per evitar aquesta limitació es poden tenir les imatges a un lloc web extern i enllaçar-les amb la seva URL.
 • En exportar s'ha de seleccionar la categoria (amb les subcategories que conté). Es pot especificar si la informació de la categoria s'inclou al fitxer d'exportació.
 • Quan s'importen preguntes repetides no se sobreescriuen. Això vol dir que si s'importa dues vegades un mateix fitxer amb preguntes s'obtindrà una col·lecció de preguntes duplicades al lloc de destí.

Qüestió:

Mòduls i filtres

(Darrera edició: dimecres, 7 de setembre 2011, 14:13)
Resposta:
Els mòduls i filtres instal·lats a Alexandria són els mateixos que estan disponibles als llocs Moodle del servei Àgora. Estan recollits a la PMF "Quins són els mòduls i filtres actius a Àgora?"

Qüestió:

Sobre els drets d'autoria

(Darrera edició: divendres, 4 de desembre 2020, 12:00)
Resposta:
Consideracions preliminars importants:
 • Les obres tenen automàticament drets d’autoria des del moment de la seva creació.
 • La difusió pública de les obres i prestacions a través d'Internet no implica que qui tingui la titularitat dels drets hagi renunciat als seus drets. És a dir, el fet de trobar una imatge, un vídeo o un text a Internet no implica que puguem baixar-lo i incloure'l a un document o una pàgina web que estiguem elaborant.
Els drets d'autoria són de dues menes:
 • Morals
 • Patrimonials o d'explotació
Els drets morals corresponen a l'autor/a de l'obra i són irrenunciables (qui ha creat una obra no en pot renunciar) i inalienables (no es poden cedir a una altra persona o entitat). Segons la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola actualment vigent, els drets morals faculten l'autor/a, entre altres aspectes, per decidir com s'ha de fer la divulgació de la seva obra, exigir la respecte a la integritat de l'obra i el reconeixement a la seva condició d'autor/a.

Els drets patrimonials o d'explotació són aquells pels quals l'autor/a pot decidir quin ús se'n pot fer de la seva obra. Aquests drets no són inalienables i es poden cedir. Són els drets de reproducció (còpies), distribució (venda, lloguer, préstec), comunicació pública i transformació (traducció, adaptació,...)

Registre, Dipòsit Legal, I.S.B.N., copyright©, i entitats de gestió

Els conceptes i entitats que són darrere els mecanismes de protecció i cessió dels drets d'autoria són complexos o poden resultar confusos.

 • El Registre és un instrument de protecció dels autors i titulars de drets, que té caràcter voluntari.
 • El Dipòsit Legal és un instrument per tenir coneixement de la producció impresa d'un país i mantenir un fons nacional de les obres impreses i gravades. Consisteix en una obligació imposada als impressors i productors de dipositar un determinat nombre d'exemplars en favor de l'Administració.
 • L'ISBN (International Standard Book Number) és un codi numèric internacional, que els editors poden fer constar en els llibres i opuscles, i que té com a finalitat simplificar les operacions estadístiques i comercials entre llibreters i editors. A l'Estat Espanyol l'ISBN és gestionat per l'Agencia Española del ISBN (http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html).
 • L'ISSN, (International Standard Serial Number) és un Número Internacional Normalitzat per a Publicacions en Sèrie de vuit dígits que identifica publicacions en sèrie, incloent-hi les digitals. Comporta la construcció d'una base de dades d'abast mundial que és la Base de dades Internacional de l'ISSN. L'ISSN no és obligatori, però sí recomanable ja que identifica de forma inequívoca cada publicació en sèrie. A Catalunya l'ISSN és gestionat per la Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.es/sprof/issn/infissn.php).
 • El copyright © té per objecte informar de qui és el titular o cessionari en exclusiva del dret d'explotació sobre una obra. A continuació del titular cal indicar el lloc i la data de divulgació de l'obra. Per fer servir aquest símbol no cal fer cap gestió administrativa, i qui el posa ho fa sota la seva responsabilitat.
 • Les entitats de gestió són associacions sense afany de lucre que gestionen drets d'explotació de la propietat intel·lectual en nom dels seus titulars. Els autors poden adreçar-s'hi per tal que s'encarreguin de gestionar els seus drets.

Creative Commons

Les llicències creative commons són textos legals que permeten que pugueu cedir alguns drets d'explotació de la vostra obra per als usos que considereu adequats. Posar una obra sota una llicència CC no significa que perdeu els drets d’autoria, al contrari, és una manera d’exercir-los i poder oferir alguns drets a terceres persones en determinades condicions.

Més informació:


Imatge Montserrat Correa Porras

Montserrat Correa Porras

Qüestió:

Què és un FOOD?

(Darrera edició: divendres, 4 de desembre 2020, 11:55)
Resposta:

FOOD: Food Activities Book. És un llibre d'activitats en llengua anglesa adreçades a l'alumnat d'educació Infantil o Cicle inicial d'Educació Primària.

El llibre conté una sèrie de fitxes on s'especifica els objectius, la metodologia i els materials pe a cadascuna de les activitats.Pàgina: (Anterior)   1  2  3  (Següent)
  TOTES