Propostes didàctiques 1r trimestre

Repositori de propostes didàctiques trimestrals des de 5è de primària fins a 4t d'ESO. 

(Els enllaços s'aniran actualitzant els propers dies a mesura que els cursos estiguin disponibles). 

PRIMÀRIA                                                                                           

Anglès Anglès
Coneixement del medi social i natural Coneixement del medi social i natural
Educació física Educació física
Llengua castellana Llengua castellana
Llengua catalana Llengua catalana
Música Música
Visual i plàstica Visual i plàstica


SECUNDÀRIA

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Anglès Educació física Anglès Anglès
Educació física Llengua catalana i literatura Educació física Física i química
Llengua catalana i literatura Física i química Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura
Matemàtiques Matemàtiques Física i química Llengua castellana i literatura
Música Música 2n-3r
Biologia i geologia Música
Tecnologia Tecnologia
Ciències socials Tecnologia

Visual i plàstica 2n-3r
Llengua castellana i literatura

Matemàtiques
Música 2n-3r
Tecnologia
     Visual i plàstica 2n-3r  

Logo